Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

OGŁOSZENIA I KRONIKA PARAFIALNA

Treść


.
INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY
Marzec 2014 r.
 
Intencja ogólna: Aby we wszystkich kulturach były szanowane prawa
                           i godność kobiet.
Intencja misyjna: Aby liczni młodzi ludzie odpowiedzieli na wezwanie
                           Pana do poświęcenia życia głoszeniu Ewangelii.
.

  • 4 marca (wtorek) - uroczystość św.Kazimierza Królewicza.
  • 5 marca - Środa Popielcowa - rozpoczynająca OKRES WIELKIEGO POSTU. W tym dniu obowiązuje wstrzemięźliwość i post. Msze św. z obrzędem posypania głów popiołem w kościele parafialnym o godz. 6.00,  7.00,  9.00,  11.00,  16.00  i 18.00. W kościele klasztornym o godz. 6.30,  10.30  i  17.00. W kaplicy w Popowicach o godz. 15.30. Składka na tace w tym dniu przeznaczona jest na dzieła charytatywne prowadzone przez CARITAS diecezjalną i parafialną oraz na kwiaty do grobu Pańskiego.
    W tym roku, w Środę Popielcową, Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, w imieniu Ojca Świętego, prosi nas o podjęcie i ofiarowanie postu ścisłego w intencji pokoju i ustania prześladowań w Afryce Środkowej i na całym świecie.
.
Rodzaje postu:
- jakościowy - wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych - obowiązuje od 14 roku życia (do śmierci) we wszystkie piątki roku i w Środę Popielcową - zachęca się aby wstrzemięźliwość od potraw mięsnych zachować też w Wigilię Bożego Narodzenia (24.XII) i w Wielką Sobotę.
- ilościowy - post ścisły - polega na tym, że nie tylko nie spożywamy pokarmów mięsnych, ale spożywamy tylko 3 posiłki w ciągu dnia (2 razy lekko i 1 raz do syta); - obowiązuje od ukończenia 18 roku życia do rozpoczęcia 60 roku - w Środę Popielcową i w Wielki Piątek.
  • 19 marca (środa) - uroczystość św.Józefa Oblubieńca NMP.
  • 25 marca (wtorek) - uroczystość Zwiastowania Pańskiego - Dzień Świętości Życia.O godz. 18.00 Msza św. pod przewodnictwem ks.bpa Wiesława Lechowicza połączona z udzielaniem sakramentu bierzmowania.
  • 26 marca (środa) - nadanie Zespołowi Szkół Ponadgimnazialnych w Starym Sączu imienia ks.Józefa Tischnera. Uroczysta Msza św. o godz. 10.00 w kościele parafialnym.
  • 26 marca (środa) - podczas Mszy św. o godz. 18.00 będzie możliwość podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego (ze względu na udzielany 25 marca Sakrament Bierzmowania - Dzieło Duchowej Adopcji przeniesione na 26 marca).
    Dar życia jest zaraz po miłości Boga największym darem dla ludzi. Duchowa Adopcja jest zaproszeniem do współpracy z Bogiem w obronie życia. W naszej Ojczyźnie Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego, którego życie jest zagrożone, istnieje od 1987 r. i jest odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej w objawieniach fatimskich, aby zadośćuczynić za popełnione grzechy, które ranią Jej Niepokalane Serce
    Duchowa Adopcja jest codzienną modlitwą (krótka modlitwa w intencji dziecka i jego rodziców, jedna dziesiątka Różańca), która trwa przez dziewięć miesięcy. Można także dobrowolnie podjąć dodatkowe postanowienia, np. litania, post, przyjęcie Komunii św. Dzieło Duchowej Adopcji może podjąć każdy bez względu na wiek (dzieci pod opieką rodzica).
    Niech dobry Bóg wspiera wszystkich poświęcających się w dziele obrony życia każdego człowieka.
  • 24 - 26 marca (poniedziałek - wtorek - środa) - szkolne rekolekcje wielkopostne dla dzieci Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
  • 1 - 3 kwietnia (wtorek - środa - czwartek) - szkolne rekolekcje wielkopostne dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
  • 6 - 10 kwietnia (niedziela - czwartek) - parafialne rekolekcje wielkopostne dla dorosłych.
.

.

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO PRZYJĘLI:

Krystian Eryk Tubek - 2.02.2014 r.

Laura Magdalena Kożuch - 2.02.2014 r.

Pamiętajmy w naszych modlitwach o nowych

członkach naszej Wspólnoty parafialnej

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA ZAWARLI:

Natalia Kędziora i Grzegorz Nalepa - 18.01.2014 r.

Monika Jurek i Mieczysław Sznajder - 8.02.2014 r.

Dominika Bąk i Grzegorz Gajewski - 22.02.2014 r.

Nowożeńcom życzymy obfitych łask Bożych

 

ODESZLI DO WIECZNOŚCI:

Antoni Dąbrowski - lat 76

Maria Syga - lat 66

Jan Bochniarz - lat 70

Niech Miłosierny Bóg obdarzy ich

szczęściem wiecznym

 

238923