Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Liceum Ogólnokształcące im.M.Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu

Treść


.
Liceum Ogólnokształcące
im.M.Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu
Ma wiele do zaoferowania - zaprasza do swoich podwoi!
 
Jest szkołą z tradycjami (powstałą w r. 1948 )mogącą się pochwalić wielu sukcesami dydaktyczno-wychowawczymi oraz rozsławiającymi ją absolwentami, wśród których znalazło się: blisko 100 kapłanów, liczni  profesorowie wyższych uczelni, lekarze, inżynierowie i pedagodzy, sportowcy - olimpijczycy i inni.
Obecnie szkoła kształci uczniów w kilku klasach o różnych profilach; w zależności od zainteresowań kandydaci mogą wybierać pomiędzy kierunkami ścisłymi, biologicznymi i humanistycznymi. W związku z tym, że znaczna ilość uczniów dojeżdża, niewątpliwą zaletą jest jednozmianowość nauczania. Dodatkowymi plusami są klasopracownie wyposażone w sprzęt audiowizualny i multimedialny oraz baza sportowa dysponująca m.in. boiskiem ze sztuczną nawierzchnią. Na terenie całego obiektu dostępny jest internet bezprzewodowy. Uczniowie mogą się realizować w bardzo prężnie działającym wolontariacie oraz korzystać z szeregu zajęć dodatkowych. Nasze Liceum współpracuje, na zasadzie umowy partnerskiej, z uczelniami wyższymi: PWSZ Nowy Sącz, WSB-NLU. Jest szkołą bezpieczną, objętą pełnym monitoringiem, posiadającą certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo. Uczniowie zamiejscowi mogą skorzystać z internatu. Na nadchodzący rok szkolny szkoła proponuje zajęcia realizowane, jako innowacje pedagogiczne w klasach: B - podstawy ratownictwa medycznego (współpraca z ratownikami PSP Nowy Sącz), C - edukacja medialna (patronat medialny portalu Sądeczanin), D - podstawy pedagogiki, E - autorski program wf oraz Siatkarski Ośrodek Szkolny dziewcząt - jedyna klasa ponadgimnazjalna w Małopolsce realizująca 16 godzin wychowania fizycznego w tygodniu. W klasie A pod patronatem PWSZ realizowane są zajęcia z ekonomii i doradztwa zawodowego. Nowością w naszej ofercie jest klasa C tzw. medialno-prawna, w której oprócz zajęć z dziennikarstwa realizowane będą zajęcia z zakresu historii prawa. Klasa F to oddział, w którym przedmioty rozszerzone wybierane będą przez uczniów, z układu zaproponowanego programowo, dopiero po klasie pierwszej. Szkoła prowadzi współpracę ze szkołą na Słowacji w Spisskiej Novej Vsi polegającą na realizacji wspólnych projektów i wymianie młodzieży.
Klasy proponowane w roku szkolnym 2014/15:
1. I A-matematyczna (z przedmiotami rozszerzonymi: matematyką, geografią, j.angielskim)
2. I B-ratownictwa medycznego (z rozszerzoną biologią, chemią, j.angielskim)
3. I C-medialno-prawna (rozszerzone: historia, WOS, matematyka)
4. I D-pedagogiczna (rozszerzone: j.polski, historia, j.angielski)
5. I E-sportowa-SOS (rozszerzone: biologia, geografia, j.angielski)
6. I F-ogólna (wybór przedmiotów po klasie I)
G.B.
 
324134