Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Wielkanoc

Treść


.
Zmartwychwstanie Chrystusa
fundamentem naszej wiary i nadziei na życie wieczne
.
W najbliższą niedzielę Kościół wprowadzi nas w obchody Wielkiego Tygodnia.
To będzie najważniejszy tydzień w życiu Pana Jezusa i jest to również najważniejszy tydzień w życiu każdego chrześcijanina. Zaczyna się Niedzielą Palmową, a kończy się Niedzielą Zmartwychwstania, poprzedzoną obchodami Triduum Paschalnego.
Wielki Tydzień dlatego jest tak ważny, że w tym czasie uświadamiamy sobie , co naprawdę uczynił dla nas Chrystus, aby nas wyzwolić od śmierci, piekła i szatana. Wraz z apostołami przeżywamy wielkoczwartkową wieczerzę, w czasie której Jezus nie tylko żegna się ze swymi uczniami, ale zapowiada, że pozostanie z nami pod postacią chleba i wina. W ten wieczór Jezus ustanawia dwa wielkie sakramenty swojej obecności w Kościele: sakrament Eucharystii i sakrament kapłaństwa.
Po wyjściu z wieczernika wszystko nabiera niezwykłego tempa: modlitwa w Ogrójcu, zdrada Judasza, pojmanie i sąd Jezusa u Annasza, Kajfasza i Piłata. A potem jeszcze biczowanie i cierniem koronowanie. Straszna noc, która wprowadza nas w przeżywanie tajemnic Wielkiego Piątku: drogi krzyżowej i śmierci na krzyżu.
Wielka Sobota to dzień wielkiej ciszy: Jezus złożony do grobu. Nieprzyjaciołom wydaje się, że problem niewygodnego Proroka z Nazaretu mają definitywnie rozwiązany. Przychodzi jednak niedzielny poranek, a z nim odkrycie niewiast, że grób Jezusa jest pusty.
Pan zmartwychwstał! Jezus udowodnił wszystkim ludom i pokoleniom, że w Nim życie jest mocniejsze niż śmierć i dlatego możemy żyć nadzieją , płynącą z Jego pustego grobu. Ten pusty grób jest źródłem naszej wiary, a Niedziela Zmartwychwstania największym Świętem chrześcijaństwa: “Jeśli bowiem Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także nasza wiara” (I Kor15,14)
Zmartwychwstanie Pana Jezusa jest najcudowniejszym wydarzeniem chrześcijaństwa.
W chrześcijaństwie wszystko się opiera na fakcie zmartwychwstania Chrystusa. Rozumiał to i żył tym z niezwykłą mocą Kościół pierwotny. Pierwsi chrześcijanie nie mieli innych świąt prócz Święta Zmartwychwstania Pana. Celebrowali ciągle to wydarzenie, zanurzali się w moc Zmartwychwstałego. Z niego czerpali siłę do życia pośród prześladowań, do stawiania na co dzień czoła śmierci. Dlatego dobrze , że podczas każdej Eucharystii niedzielnej na początku modlitwy eucharystycznej przypominamy sobie, iż niedziela jest dniem, w którym świętujemy Zmartwychwstanie naszego Pana.
Smuci jednak fakt, iż jak podają ankiety, jedna trzecia Polaków - katolików nie wierzy w zmartwychwstanie. To niezrozumiałe. Czym dla nich jest chrześcijaństwo?
My jednak nie należymy do tych, co wątpią jak Tomasz, czy w ogóle nie wierzą w zmartwychwstanie Chrystusa i własne zmartwychwstanie. Przeżyliśmy Wielki Post, rekolekcje parafialne, spowiedź wielkanocną i będziemy w tym Wielkim Tygodniu przyjmować Jezusa w Eucharystii, który jest zadatkiem naszego zmartwychwstania.
Wszystkim Drogim Parafianom, a także mieszkającym poza granicami Ojczyzny na nadchodzące Święta składam najlepsze życzenia.
Niech Chrystus, Odkupiciel człowieka, “Zwycięzca śmierci, piekła i szatana” utwierdza naszą wiarę, umacnia nadzieję i ożywia miłość, abyśmy zwyciężając zło dobrem, wzrastali duchowo i umieli poświęcać się i służyć każdemu człowiekowi.
.
Ksiądz Proboszcz
.
.
WIELKA – NOC
Jeśli Chrystus zmartwychwstał to i my zmartwychwstaniemy!
.
Słowo “Wielkanoc” spowszechniało. Odkryjmy na nowo jego sens przestawiając słowa: Wielka Noc – Noc Wielka. Znaczy to, że jest ona inna i nadzwyczajna. “Wielka”, gdyż “Jezus zmartwychwstał, rzeczywiście zmartwychwstał”. Tym pozdrowieniem witają się w Uroczystość Zmartwychwstania Pana Jezusa wszyscy chrześcijanie. Takimi słowami także witała w wielkanocny poranek św.Kinga swoje siostry i serdecznie je całowała.
Na fakcie zmartwychwstania Jezusa opiera się cała nasza wiara katolicka. Tłumaczy to św. Paweł Apostoł: “Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także nasza wiara…Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał daremna jest nasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach…Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania… Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy pośród tych, co pomarli.” (1 Kor 15,14.17.20).
Niech tegoroczne przeżywanie świąt Zmartwychwstania Pańskiego na nowo nas rozraduje i zafascynuje. Zmartwychwstanie Jezusa nie należy do przeszłości! Wydarzenie to w historii nastąpiło jeden raz, jednak nastąpiło raz na zawsze. Wydarzenia, które my przeżywamy, pojawiają się raz, przemijają i jako takie, należą do przeszłości.
Natomiast wydarzenie krzyża i zmartwychwstania nie przemija. Ono ciągle trwa! Chrystus z miłości do człowieka przebił mur śmierci i ją pokonał. Śmierci już nie ma, gdyż Syn Boga żywego zwyciężył ją przez własną śmierć, na którą sam wydał się, aby dać nam życie.
 
Dzień Zmartwychwstania to dzień wyzwolenia nas od śmierci, dzień, który nie ma zachodu, który trwa i wciąż przenika dzieje ludzkości. Jego pamiątkę w szczególny sposób Kościół przeżywa w każdą niedzielę roku. Jeśli źle przeżywamy niedziele, nie będziemy umieli dobrze przeżyć i zagłębić się w tajemnicę cudu zmartwychwstania podczas Świąt Wielkiej-Nocy!
Wielka-Noc! Od Zmartwychwstania Pańskiego życie ludzi wierzących odmienia się, choć świat nadal jest pełen niegodziwości i banalności, lecz ten kto wierzy w Chrystusa ma nadzieję, bo usłyszał  DDobrą Nowinę o zbawieniu i to, że Bóg jest bezinteresowną miłością. Wydarzenie krzyża i zmartwychwstania Jezusa potwierdza również prawdę, że w Kościele Chrystusowym przed Bogiem jesteśmy wszyscy równi. Nie jesteśmy Kościołem świętych. Kościół nie dzieli się na ludzi dobrych i złych, bo tak naprawdę nie wiemy, kto jest dobry, a kto zły.
Święty Franciszek uczył, że: “…człowiek jest tym tylko, czym jest w oczach Boga, niczym więcej”. Prawdą jest tylko to, że Kościół jest kościołem grzeszników dążących do świętości i my nimi jesteśmy.
Jeśli Chrystus Zmartwychwstał, to i my zmartwychwstaniemy! Musimy jednak pamiętać, że zmartwychwstanie ciał poprzedza zmartwychwstanie ducha i odmiana serca. To jest też cud zmartwychwstania! Ten pierwszy cud zmartwychwstania przeżyli wszyscy święci. Święta Elżbieta Węgierska zdradziła nam tajemnicę swojej drogi do przeżycia tego cudu, mówiąc: “Nie potrafię prosić Boga o nic innego, jak tylko o to, by się spełniła Jego Wola”. Ona rozumiała, że aby zmartwychwstać tak jak Chrystus zmartwychwstał, trzeba przede wszystkim być posłusznym Bogu.
W tę NOC-WIELKĄ w roku Jubileuszu 800-lecia urodzin św.Elżbiety, niech jej postawa ukochania woli Bożej będzie dla nas drogowskazem i zachętą do posłuszeństwa Bogu w każdej chwili naszego życia. Niech jej wstawiennictwo u Zmartwychwstałego Pana wyprosi nam ten pierwszy cud zmartwychwstania, którym jest prawdziwe nawrócenie.
Pusty grób Chrystusa powinien być dla nas znakiem najwyższej miłości i rodzić głęboką wdzięczność i niezachwianą wiarę, że Jezus Zmartwychwstały - Słowo Wcielone, jest żywym Człowiekiem i dzięki Niemu stajemy się synami Bożymi.
.
s.M.Elżbieta Wielebińska OSC
205649