Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Ks.Tischnera portret fotograficzny

Treść


.
KSIĘDZA JÓZEFA TISCHNERA
PORTRET FOTOGRAFICZNY
.
Pomysłodawcą i kustoszem wystawy fotografii ks.prof. Józefa Tischnera w Galerii pod Piątką jest Andrzej Długosz, kustosz Muzeum Regionalnego w starosądeckim Domu na Dołkach, szczególnie zaangażowany w dzieło stworzenia w Starym Sączu “szlaku tischnerowskiego”, a organizatorami Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Towarzystwo Miłośników Starego Sącza.
.
10 marca 2007 r. uroczysta Msza św., sprawowana w intencji ks. prof. Józefa Tischnera przez ks.kapelana Marka Tabora w kościele klasztornym Sióstr Klarysek, poprzedziła otwarcie wystawy.
W liturgii, wśród bardzo licznie zgromadzonych uczniów Szkoły Podstawowej nr.1 noszącej imię Wielkiego Starosądeczanina, Grona Pedagogicznego i mieszkańców, wziął udział brat Księdza - Kazimierz Tischner i rodzina.
Wspaniałą homilię w tischnerowskim stylu wygłosił ks.Kapelan. Mówił o nadziei: “Kiedyś przed laty Ojciec Święty Jan Paweł II napisał List do Młodych. Rozpoczął go od cytatu ze św.Pawła - “Obyście umieli zdać sprawę z nadziei, która w was jest.”
Człowiek to jest ktoś, kto daje nadzieję innym i sam żyje nadzieją. Nie ma tu nikogo wśród was, kto by nie miał jakiejś nadziei. Ona może nie jest nazwana, a ona w nas jest, w każdym człowieku. Człowiek przestaje żyć, kiedy traci nadzieję. Wszyscy potrzebujemy nadziei tak, jak tlenu do oddychania (...) Ksiądz Józef Tischner był człowiekiem, który dawał nadzieję.
W wielu swoich książkach, w wykładach o nadziei mówił i pisał. Miedzy innymi kiedyś się wyraził; ”Wszelka nadzieja jest zakorzeniona w trosce człowieka o samego siebie”. To jest to, co powiedziałem prostymi słowami; nie możesz ani ty, ani ja żyć, jeśli nie miałbyś nadziei. A zatem potrzebujemy nadziei i ks.Józef Tischner, który często w tym klasztorze przebywał, modlił się, który tu często też kierował “słowo do zebranych”, jak również chętnie spotykał się z Siostrami mówił, że człowiek może żyć różnymi nadziejami. Jedni skierują nadzieję ku rzeczom materialnym (...). Inny rodzaj nadziei to nadzieja , którą czerpiemy z innych ludzi, drugi człowiek to nadzieja, ale najpełniejsza forma nadziei to zawsze Pan Bóg. Tylko żeby Pan Bóg mógł być nadzieją to często On chce się posłużyć nami. Żebyśmy byli dla innych nadzieją” - powiedział między innymi Kaznodzieja.
.
Zmarły przed siedmiu laty (28 czerwca 2000 r.) filozof, ksiądz, pisarz, nauczyciel akademicki, wykładowca i wychowawca nas wszystkich w tamtych trudnych czasach - 12 marca obchodziłby 76. urodziny.
Fotografie pokazane na wystawie mają unikatowy charakter; inspirują do wspomnień i skłaniają do refleksji nad przemijaniem. Pokazują ks.Tischnera w drodze, w spotkaniu “z drugim”, jako kapłana głoszącego kazania, odprawiającego mszę, przy bacówce pod Turbaczem. Widzimy go m.in. z Janem Pawłem II, Leszkiem Kołakowskim, Sławomirem Mrożkiem, Jerzym Turowiczem, Tadeuszem Mazowieckim.
Zdjęcia udostępnione przez rodzinę zostały wykonane w ostatnich 20 latach życia Księdza. Cześć (z sześćdziesięciu wystawianych) zrobione zostało przez amatorów. Wszystkie są bardzo wymowne i stanowią świadectwo minionych dni.

W imieniu organizatorów wystawę, zatytułowaną: “Księdza Józefa Tischnera portret fotograficzny” otworzył Jan Koszkul, prezes Towarzystwa Miłośników Starego Sącza, a jest ona wpisana w obchody 750-lecia lokacji Starego Sącza.
Obecny na wernisażu Kazimierz Tischner - brat księdza powiedział m.in.:
“Brat nie mówił w ostatnim okresie choroby, poprosił o kartkę papieru i napisał : docenicie mnie dopiero po śmierci. Za życia jedni go doceniali, inni nie. Dziś przydałby się Tischner bis. Dziś żyłby tu cały czas nadzieją, prosiłby, żeby w sercu każdego było jak najwięcej dla nieba, tak jak tutaj - (...) aby stać się miłośnikami Polski. Dziś brata nie ma między nami, nie słyszymy jego głosu, ale to wy mówicie za niego i wy mówicie w jego imieniu, wy podążacie jego drogą, za co serdecznie wam wszystkim dziękuję”.
Wystawę w Galerii MGOK będzie można oglądać co najmniej przez miesiąc. Po jej zakończeniu część fotografii uzupełni dotychczasowe starosądeckie tischnerowskie zbiory.
Jolanta Czech
205647