Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Strona młodzieżowa

Treść


.
Tyle jest możliwości i tyle dróg do Boga,
Ilu jest ludzi.
A Bóg ma inną drogę dla każdego
.
Tym razem chcę Cię zaprosić do zapoznania się z kilkoma artykułami, które będą ukazywały różne rodzaje powołania.
Wiesz już zapewne, że Bóg każdego z nas powołuje, wyznacza nam drogę, po której krocząc mamy osiągnąć niebo.
Te drogi to: życie poświęcone wyłącznie Bogu a więc kapłaństwo lub życie zakonne (konsekrowane), małżeństwo oraz życie w samotności. Każde powołanie jest niepowtarzalne, swoiste, oryginalne. Pan Bóg nie ma szablonów.

Pozwól, że najpierw rozpocznę od życia, które poświęcone jest w sposób wyjątkowy Bogu.
Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, że wielu było rybaków nad Jeziorem Genezaret, ale tylko do Szymona i Andrzeja, Jakuba i Jana Jezus powiedział “pójdź za mną”? Że wielu było celników w Kafarnaum a Jezus wejrzał tylko na Mateusza?

Powołał ich do wyjątkowej bliskości ze Sobą. Do tego, by nauczyli się żyć tylko dla Niego; w wyjątkowej relacji z Jezusem. By podjęli to zadanie, które i Jemu – Synowi Bożemu zlecił Bóg: nieść zbawienie każdemu człowiekowi. Dziś takim samym powołaniem Jezus obdarza niektórych chłopców - by stali się kapłanami. Ludźmi żyjącymi w wielkiej bliskości z Jezusem, a równocześnie będącymi sługami ludzi, do których wysyła ich Mistrz.
Jezus zaprasza również do życia w przyjaźni obdarzając powołaniem do życia zakonnego, które ma być naśladowaniem Jego życia zarówno w miłości względem Boga jak również drugiej osoby.
Powołanie to dar, wyróżnienie, tajemnica, a jednocześnie zadanie trudne. Dlatego potrzeba, abyś się modlił za tych, których Bóg powołał. 
Za kogo Mnie uważasz?
.
Nazywasz mnie MISTRZEM,
a nie radzisz się mnie,
Nazywasz mnie ŚWIATŁEM,
a nie widzisz mnie,
Nazywasz mnie DROGĄ,
a nie idziesz w moje ślady,
Nazywasz mnie PRAWDĄ,
a nie szanujesz mnie,
Nazywasz mnie PIĘKNEM,
a nie miłujesz mnie,
Nazywasz mnie BOGACTWEM,
a nie prosisz mnie,
Nazywasz mnie WIECZNYM,
a nie szukasz mnie,
Nazywasz mnie MIŁOSIERNYM,
a nie ufasz mi,
Nazywasz mnie WSZECHMOCNYM,
a nie cenisz mnie,
Nazywasz mnie SZLACHETNYM,
a nie służysz mi,
Nazywasz mnie SPRAWIEDLIWYM,
a nie słuchasz mnie.
Jestem Twoim Bogiem
mając wiarę - wierz więcej
a nie będzie Ci ciężko,
bo kto posiada me Boskie serce,
MA WSZYSTKO.
Świat przeminie,
wszystko zabierze Ci śmierć
Tylko jedno zostanie
- Ja - TWÓJ BÓG
                            (Autor nieznany)
Niech czas nadchodzących Wielkich Dni będzie obfitował w przemyślenia, kim dla Ciebie jest Bóg? Czym Jego nieskończenie wielka miłość, która posunęła się aż do ofiarowania Syna na krzyżu. Czy rozumiesz jak bardzo jesteś ważny dla Pana Boga???
.
(MŁ)
205649