Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Wychowanie to dzieło miłości...

Treść


.
Wychowanie to dzieło miłości...
JAK TO PRZESŁANIE JANA PAWŁA II
JEST REALIZOWANE W ŚWIETLICY “RELAKS”
NA OSIEDLU SŁONECZNYM
.
“Nieszczęśliwy jest ten, kogo nikt nie kocha, ale stokroć nieszczęśliwszy, kto nikogo nie kocha...”
.
- pisał kiedyś francuski filozof, a potwierdzenie tej tezy wciąż przynoszą rozmowy z ludźmi samotnymi, z odrzuconymi, zaniedbanymi dziećmi, z trudnymi rodzicami. Miłość jest lekarstwem na wszystko, tylko trzeba do niej wychowywać już najmłodszych. To ona, obok wielkiego poczucia odpowiedzialności za dzieci i młodzież, inspirowała p.burmistrza Mariana Cyconia i Miejsko-Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do otwarcia świetlicy na Osiedlu Słonecznym w Starym Sączu. Znamy je, bo jest tam kaplica Miłosierdzia Bożego, przedszkole i ta właśnie placówka pedagogiczna, o której opowie Państwu Przewodnicząca Komisji.
.
Od czego się zaczęło?
- W pomieszczeniach Klubu “Relaks” należących do Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, od roku 2000 działa świetlica osiedlowa z zajęciami socjoterapeutycznymi, jest placówką wsparcia dziennego i skupia dzieci wymagające pomocy i opieki, wychowujące się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju. Celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków, eliminowanie zaburzeń w zachowaniu, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce i łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie.
.
Jak wygląda organizacja pracy?
- Do świetlicy przyjmowane są dzieci w wieku od 6 do 16 lat na własną prośbę, na prośbę rodziców lub na wniosek szkoły. Codziennie do świetlicy uczęszcza około 20 dzieci. Dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone przez specjalistę z zakresu socjoterapii p.M.Koszyk. Całością pracy wychowawczej kieruje wychowawca p.I.Walczak. Zajęcia organizowane są od wtorku do soboty w godzinach popołudniowych. W sobotę odbywa się spotkanie grupy apostolskiej pod kierunkiem s.Cacyliany Gawrzyńskiej. Młodzież powyżej 16 lat ma zajęcia prowadzone przez p.J.Koszkul. Świetlica oprócz zajęć dla dzieci organizuje imprezy środowiskowe, poradnictwo dla rodziców, wycieczki i biwaki, i różnorodne działania profilaktyczne i edukacyjne na rzecz środowiska lokalnego.
.
Wychowanie to dzieło miłości, jak realizowane jest w świetlicy?
- Prowadzone są zajęcia plastyczne, kulinarne, konkursy, zajęcia teatralne, muzyczne oraz organizowana pomoc w nauce. Codziennie dzieci mają zapewniony jeden posiłek, który czasami, podczas zajęć kulinarnych, jest przygotowywany samodzielnie przez wychowanków. Od czasu do czasu dzieci wyjeżdżają na basen, na ścianę wspinaczkową, do Bajkolandu, organizowane są także wycieczki, biwaki i ogniska. Zajęcia przebiegają w rodzinnym klimacie wzajemnego zaufania, troski i miłości, jaką pracownicy i wolontariusze otaczają wszystkich swoich podopiecznych. Dzieci stęsknione serdecznej życzliwości odbierają to właściwie i w stosunku do siebie starają się być coraz lepsze.
.
Kto współpracuje z aktywem pedagogicznym świetlicy i jak wygląda pomoc wolontariuszy?
- Świetlica współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, z Policją, z Ośrodkiem Kuratorskim, ze wszystkimi szkołami, z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, a także z rodzicami wychowanków.
Opieka nad dziećmi wspomagana jest przez wolontariuszy z I LO w Starym Sączu, za co serdecznie dziękujemy opiekunom i młodzieży. Szczególne podziękowanie i wyrazy uznania kierujemy do s.Cecyliany, która jako wolontariuszka, jest bardzo zaangażowana w pracę z dziećmi. Niejednokrotnie pomaga wychowankom w ich trudnych problemach życiowych, na co dzień daje dowody, jak realizować najważniejsze przykazanie miłości.
.
Jak dzieci widzą działalność świetlicy?
  • - Dzieci chętnie przychodzą do świetlicy, lubią zajęcia, są radosne i zadowolone. Oto ich wypowiedzi:
  • - Zajęcia są bardzo fajne, ponieważ robimy wiele ciekawych i interesujących rzeczy.
  • - Najlepsze są zajęcia socjoterapeutyczne, ponieważ dużo rozmawiamy o wielu problemach i bawimy się.
  • - Dobrze że są takie zajęcia, można się wiele na nich nauczyć, a także uzyskać pomoc w nauce.
  • - Brakuje nam w świetlicy nowoczesnego sprzętu audiowizualnego, więcej mogłoby być wyjazdów i wycieczek.
- Świetlica nie mogłaby funkcjonować, gdyby nie wsparcie, życzliwość i pełne zrozumienie potrzeb takiej placówki przez p.burmistrza Mariana Cyconia i przez p.pełnomocnik Janinę Nalepę - za co im serdecznie dziękujemy. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dziękuje również pracownikom tej placówki: paniom M.Koszyk, J.Walczak, J.Koszkul za oddanie dzieciom, serce i wkład pracy. Rodziców dzieci prosimy o współpracę, wsparcie we wszystkich działaniach z pożytkiem dla środowiska lokalnego i dzieci uczęszczających do świetlicy.
.
Dziękuję za ciekawe relacje. Myślę, że nie tylko pozwoliły Państwu poznać bliżej działalność tej ważnej placówki, ale zmobilizują rodziców do współpracy, a dzieci zachęcą do aktywnego uczestnictwa w organizowanych zajęciach.
Ziemia pachnie już wiosną. Zbliżają się święta. Wkrótce dzwony wielkanocne ogłoszą światu Dobrą Nowinę. “Niech odnawia się dla wszystkich poranek Zmartwychwstania”, a podarowana ludziom nadzieja zaowocuje także uzyskaniem lepszych warunków tej trudnej i pięknej pracy z dziećmi i młodzieżą, dla przyszłości, którą kiedyś będą współtworzyć.
Z p.Józefą Zbrońską
rozmawiała Kazimiera Mrówka
205648