Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Zamyślenia nad Biblią

Treść


.

Czas - godziny
.
Rozważając opis Męki Pańskiej wg św.Mateusza 27,45 in. czytamy:
“A od szóstej godziny aż do dziewiątej godziny ciemność okryła całą ziemię. A około dziewiątej godziny Jezus zawołał donośnym głosem:“Eli, Eli, lema sabachthani?” To jest: “Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?”
U Łukasza (23,44)czytamy: “Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha” a przecież wiemy, że Jezus wisiał, nim umarł, między godz. 12.00 a 15.00 (trzecia po południu) Jak to jest z tym czasem? Jak w każdej cywilizacji, tak samo i w Biblii określa się czas na dnie i noce. Noc według rzymskiej rachuby dzieliła się na cztery straże:
1. Od zmroku do zaciemnienia czyli od 18.00 godz. do 21.00
2. Do północy czyli od 21.00 do 24.00
3. Po północy od 24.00 3.00
4. Ranna od 3.00 do 6.00
Czytamy w Księdze Sędziów (7,19) “Gedeon wraz ze stu towarzyszącymi mu ludźmi przybył do granicy obozu na początku środkowej straży nocnej, a właśnie dokonano zmiany warty” albo w Księdze Wyjścia (14,24.) “O straży porannej ze słupa ognia i obłoku wyjrzał Jahwe na pochód Egipcjan i wywołał zamieszanie w pochodzie Egipcjan. Odrywał koła rydwanów, więc z trudem pchali je naprzód, aż wreszcie Egipcjanie krzyknęli: “Uciekajmy przed Izraelitami”.

Dzień wg Rzymian dzielił się na 12 godzin:
Pierwsza to nasza 6.00, trzecia to nasza 9.00 szósta to nasza 12.00, dziewiąta to nasza 15.00. Bóg określa godziny i godzinę końca (1 J.2,18) “Dzieci, jest już ostatnia godzina, i tak, jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu Antychrystów, stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina.
(Mk 13, 32 in.) “Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.” “Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem.”
Sam Chrystus mówił: (J. 2,4) Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?»
Podczas Ostatniej Wieczerzy (J.17, 1) “To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: «Ojcze, nadeszła godzina». Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś.”
W Ogrodzie Oliwnym (Mk 14,41) “Gdy przyszedł po raz trzeci, rzekł do nich: «Śpicie dalej i odpoczywacie? Dosyć! Przyszła godzina, oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy, oto zbliża się mój zdrajca».
Dzieje świata i każdego człowieka toczą się w “czasie” następujących po sobie dni i nocy, z godziny na godzinę. Każdy dzień, który przeminął, już nie wróci. Korzystajmy z czasu, w którym możemy zdobywać zasługi na życie wieczne. “Czas jest krótki” woła św. Paweł, więc nie zmarnujmy go.
(Ef. 5, “A nierząd, wszelka nieczystość czy chciwość niechaj nie będą nawet wspominane wśród was, bo tak przystoi świętym. Podobnie bezwstyd, niedorzeczne gadanie i nieprzyzwoite żarty nie przystoją wam. Oddajcie się raczej modlitwie dziękczynnej. Trzeba [wam] o tym wiedzieć, że żaden rozpustnik lub bezwstydnik, żaden chciwiec, który jest bałwochwalcą, nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga. Nie dajcie się omamić próżnymi słowami, bo to wszystko sprowadza gniew Boży na buntowników. Nie stawajcie się ich wspólnikami.”
Ks.Paweł Tyrawski
205648