Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Rozmowa z burmistrzem Marianem Cyconiem

Treść


.
Coraz bliżej obchodów jubileuszowych 750-lecia
ROZMOWA Z BURMISTRZEM MIASTA I GMINY
MARIANEM CYCONIEM
.
ZGK: Trzymamy rękę na pulsie. Prosimy o świeże informacje dla Czytelników “Z Grodu Kingi”
Burmistrz Marian Cycoń: - Tych nie brakuje i chętnie się dzielę. Na wszystkie na pewno nie starczy miejsca w gazetce, więc wybiorę najważniejsze. Najpierw może o rozpoczęciu drugiego etapu prac renowacyjno-remontowych. Zainaugurowała je uroczysta Msza św. odprawiona 13 maja o godz. 11.00, w kościele Świętej Trójcy przez ks.kapelana Marka Tabora.
     Przybliżę podział środków finansowych:
          klasztor sióstr klarysek - 1.190.000 zł
          kościól św.Elżbiety - 120.000 zł
          kaplica św.Rocha - 79.305 zł
          budynki w Rynku 70.000 zł
.
Prace przy klasztorze już zostały rozpoczęte, chociaż bardzo trudno o wykonawstwo, bo muszą to być specjaliści z uprawnieniami konserwatorskimi. Na razie zgłosiła się jedna firma “Wolski” - świetni fachowcy, dobrze byłoby, gdyby wygrali przetarg. Front pracy jest olbrzymi, dość powiedzieć, że potrzebuje przepracowania 13 tys. roboczogodzin przez 25 pracowników, którzy w ciągu 5 miesięcy muszą to zrobić; a prace będą - na wieży, przy ornamentach kamiennych, odkuciu wszystkich tynków i wykonaniu elewacji ściany zachodniej, wschodniej i wirydarzy. Do tego jeszcze remont schodów. Trwają rozmowy z elektronikami. Chcemy uruchomić zegar z kurantem, tu apel do społeczeństwa, by się wypowiedziało w sprawie wyboru melodii. Mój pomysł jest taki: o 6.00 Jutrznia, Godzinki (jedna zwrotka), o 12.00 Anioł Pański (jedna zwrotka), o 20.00 lub 21.00 Dobranoc Jezu kochany (jedna zwrotka). A może Omnia beneficia, czy hejnał? Niczemu nie mówię “nie”. Sprawa wciąż otwarta, czekam na propozycje. Zegar naprawia nowosądecki zegarmistrz p.Dobrzański, a elektronikę wykona p.Kulig. Chciałbym, by zdążyli na lipcowe uroczystości. Mimo otrzymanych środków to wciąż za mało, sypie się chór w kościele farnym, korniki dokładnie zniszczyły organy, wystąpiliśmy o 280.000 zł dofinansowania do tzw. Funduszu Norweskiego - wraz z takimi miastami, jak: Bochnia, Nowy Wiśnicz, Ujście Solne. Czy dostaniemy coś - nie wiadomo.
Właściciele budynków w Rynku dostają po 50% dofinansowania, drugie tyle muszą dołożyć z własnych funduszy. Stan wielu dachów jest katastrofalny. Dzieląc środki nie wziąłem ani grosza, na Dom na Dołkach, ani na budynek “Omenu”, to spróbujemy załatwić we własnym zakresie. Najbardziej zależy mi na Rynku, to nasza wizytówka. We wszystkich sklepach będą wymienione drzwi i okna, wszystkie budynki otrzymają nowe podszycia dachowe. Znikną obskurne tablice, wszędzie staną jednakowe - eleganckie. Są już ładne drogowskazy, a wkrótce ustawi się ponad 20 donic metalowych z kwiatami. Budynki będą pomalowane delikatnymi pastelowymi kolorami i mam nadzieję, że wkrótce uda się uruchomić studnię na Rynku (wciąż nie możemy znaleźć wykonawcy). Wykonanie prac musi zakończyć się do 15 listopada, a rozliczenie do 30 listopada.
Mamy gotowy plan robót publicznych. Obwodnica jest realizowana, podobnie jak prace w Środowiskowym Domu Samopomocy w Cyganowicach.
.
A takie zadania, jak lotnisko, budynek “Sokoła”, szkoła muzyczna?
- Nie wszystko naraz. Na pewno nie zasypiamy gruszek w popiele, czynimy starania w miarę możliwości. Myślę, że w kolejnym numerze coś więcej napiszemy o pierwszych dwóch zadaniach, teraz skupmy się na obchodach jubileuszowych.
.
Już w poprzednim numerze wspominał p.Burmistrz o wydawnictwie albumowym. Czy wkrótce się ukaże?
- Najbardziej prestiżową publikacją, odnoszącą się do jubileuszu miasta, będzie realizowany w Wydawnictwie Biały Kruk w Krakowie album pt.: “Gród Świętej Kingi”, przedstawiający dzieje miasta oraz dzień dzisiejszy, na tle regionu, w kontekście 750-lecia. W albumie będą m.in. unikatowe fotografie z klasztoru klarysek oraz wizyty Jana Pawła II i kanonizacji św.Kingi 16 czerwca 1999 r., a także zdjęcia dokumentujące epokowe wydarzenie, jakim była zrealizowana w 2006 r. przebudowa i rewitalizacja Rynku wraz z przyległymi ulicami.
Album ma na celu promocję na terenie całej Polski oraz poza jej granicami Starego Sącza i jego tradycji, walorów historycznych, architektonicznych, kulturalnych, krajoznawczych i patriotycznych. Koszt albumu formatu ok. 235 x 300 milimetrów, objętości 188 stron, na papierze kredowym najwyższej klasy, z twardą oprawą i lakierowaną obwolutą (łączny nakład 3500 egz.),drukowanego w wersji polskiej, angielskiej i niemieckiej - wyniesie 200 tys. zł. Część nakładu pozostanie w dyspozycji wydawcy, dla nas przypadnie pula o wartości 125 tys. zł, czyli około 6 zł w przeliczeniu na mieszkańca gminy. Myślę jednak, że nie zabraknie chętnych do nabycia tej publikacji, także daleko poza obszarem Sądecczyzny.
Szanowni Państwo, albumów “Białego Kruka” rekomendować nie potrzeba, to najwyższa osiągalna jakość w tej dziedzinie. Album “Gród Świętej Kingi” każda starosądecka rodzina, szanująca się instytucja czy organizacja turystyczna (nie tylko w naszym mieście) mieć powinna, polecam go w stu procentach. Będzie to jakby drugi tom albumu “Pieśń o Starym Sączu”, który spotkał się z fantastycznym uznaniem w oczach wszystkich odbiorców. To także świetny pomysł na podarunek, uroczysty prezent czy po prostu starosądecki suvenir. Gwarancją powodzenia albumu jest nazwisko autora fotografii, wybitnego krakowskiego artysty Adama Bujaka. Państwo również możecie przyczynić się do sukcesu tej publikacji, zamawiając subskrypcję albumu w promocyjnej cenie 64 zł (poza subskrypcją 81 zł). Gorąco zachęcam! Zamówienie z dowodem wpłaty będzie upoważnieniem do odbioru albumu po wydrukowaniu i publicznej prezentacji.
.
Żaden sukces, żadne osiągnięcie nie przychodzi samo z siebie. Wszystko trzeba wychodzić, wywalczyć, tak też było w przypadku ustanowienia Świętej Kingi patronką polskich samorządowców. Zbliża się 8 rocznica kanonizacji. Zapowiadają się wielkie uroczystości?
- Oczywiście i cieszę się, że mam okazję poinformować o nich na łamach gazetki. Starania rzeczywiście były długotrwałe, wymienię tylko kilka: 13 maja 2005 r. - apel do marszałków, starostów, prezydentów miast, wójtów i samorządowców. 30 stycznia 2006 r. - wysłanie pism z prośbą o przychylność w wydaniu stosownej decyzji o uznaniu oficjalnie przez Kościół św.Kingi patronką samorządów polskich - do ks.abpa Józefa Michalika, do ks.kard.Józefa Glempa, ks.bpa Tadeusza Gocłowskiego i do ks.bpa Piotra Libery. Czyniono też wiele innych kroków, by cel osiągnąć aż, wreszcie 16 stycznia starania zakończyły się sukcesem. W 8 rocznicę kanonizacji św.Kingi na starosądeckich błoniach będą piękne uroczystości: powitanie Patronki Samorządowców i pierwsza pielgrzymka gmin, powiatów i województw zorganizowana w uzgodnieniu z ks.bpem Wiktorem Skworcem, ordynariuszem tarnowskim. Pielgrzymka odbędzie się dwuetapowo: 16 czerwca w Nowym Sączu, a 17 czerwca w Starym Sączu. Organizatorami są: Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich i Związek Województw RP. W pielgrzymce wezmą udział również przedstawiciele miast lokowanych staraniem i przy współudziale św.Kingi, których jest 23, oraz parafii pod Jej wezwaniem.
W niedzielę 17 czerwca przy Ołtarzu Papieskim w Starym Sączu, z udziałem pocztów sztandarowych gmin, miast, powiatów i województw o godz. 11.00 odprawiona zostanie Msza św. dziękczynna, której głównym celebransem będzie ks.kard.Franciszek Macharski (przed 8 laty odczytujący tutaj homilię Jana Pawła II). Polscy samorządowcy podczas tej mszy pragną uroczyście powitać swoją patronkę, tę, o której anonimowy autor napisał:
     “Gdzie krew płynie, niebo czuć się daje
      Królowa Kinga jak anioł tam staje
      Cicho się modli, cicho dobrze czyni
      I cicho rządzi - polska gospodyni”
.
Prosimy jeszcze o kilka informacji dotyczących utworzenia Szkoły Muzycznej w Starym Sączu.
- Starania Rady Miejskiej i Burmistrza podjęte w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakończyły się sukcesem. Od 1 września 2007 r. rozpoczyna działalność Szkoła Muzyczna I stopnia z siedzibą w budynku Gimnazjum w Starym Sączu. Koszty działalności pokrywane będą z budżetu MiG. W pierwszym roku funkcjonowania zakłada się prowadzenie jednej klasy z 14 uczniami. Szkoła będzie placówką publiczną z bezpłatnym nauczaniem o 6-letnim cyklu kształcenia. W pierwszym roku otwarta zostaje klasa fortepianu, klarnetu, skrzypiec, trąbki i wokalu. Powołanie nowych klas instrumentalnych w latach następnych będzie uzależnione od potrzeb i możliwości finansowych. Zainteresowanie jest ogromne. Stary Sącz ma bogate tradycje muzyczne, które dzięki nowo powstałej placówce można będzie kontynuować. Nasze miasto uważane jest za kolebkę muzyki polifonicznej. W klasztorze Sióstr Klarysek już w średniowieczu powstał utwór “Omnia beneficia”. To tu urodził się, mieszkał i tworzył Jan Joachim Czech kompozytor, literat, pedagog, który byłby dobrym patronem tej szkoły, i taką propozycję już otrzymałem.
Kończąc dzisiejszą rozmowę chciałem jeszcze poinformować o zaistniałej zmianie w Urzędzie MiG. Pan Jacek Lelek 30 kwietnia br. złożył rezygnację z funkcji wiceburmistrza Starego Sącza. Objął stanowisko koordynatora Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego. O moim byłym zastępcy mogę mówić w samych superlatywach, świetnie się sprawdził w działaniu, jest kompetentny, decyzyjny, świetnie przygotowany, o dużej kulturze osobistej, życzliwy dla wszystkich.
Pozostajemy w przyjaznych kontaktach i liczę na dalszą owocną współpracę życząc p.Jackowi powodzenia i sukcesów w nowej pracy.
.
Dziękujemy za informacje a na zakończenie coś miłego dla ucha i serca, zasłyszanego od nowosądeckich biznesmenów: “Ale macie tego Cyconia! Nowy Sącz wam zazdrości takiego burmistrza! Gratulujemy!
Jolanta Czech i Zofia Gierczyk
124035