Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

> Wiwat Konstytucja <

Treść


.
“Wiwat Konstytucja”
.
“Musimy swą Ojczyznę
pachnącą różami i chlebem
wprzódy nakryć własnym sercem,
jak gdyby drugim niebem:
Dopiero nam zakwitnie
szczęściem i naszym, i swoim,
niby pszenicznym łanem,
albo zielonym lasem.”
3 maja w sali starosądeckiego kina “Sokół” odbyła się uroczysta akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Przygotowała ją młodzież Prywatnego Gimnazjum w Starym Sączu, pod kierunkiem pań- Urszuli Górz i Teresy Szewczyk.
Niezwykle przejęci uczniowie pięknie przedstawili radosną atmosferę tamtych dni, ale także skłonili do refleksji nad współczesnością.
Zobaczyliśmy między innymi zatroskanych o losy Rzeczpospolitej polskich szlachciców. Jeden z nich świadomy wad narodu mówił : “ Ostrzegali ludzie rozumni, myśmy robili swoje. A my nie robiąc nic, bawiliśmy się kieliszkami, sądząc, że świat jest stworzony, aby nam w nie nalewał”. Czy megalomania nie jest naszą narodową wadą również dzisiaj? Aktualnie brzmiała też przestroga wyrażona słowami jednego z poetów:
     “Zapamiętajże narodzie:
      W waśni zguba, siła w zgodzie!”

Następnie przy dźwiękach poloneza na salę wszedł- jak zawsze piękny- król Stanisław August Poniatowski, który złożył przysięgę, uznając Konstytucję “za świętą , za niewzruszoną”. Wszystkich przejęły słowa koncertu Jankiela z mickiewiczowskiego “Pana Tadeusza”, a także inne piękne wiersze, między innymi “Gawęda o miłości ziemi ojczystej” Wisławy Szymborskiej. Atmosferę majowego święta sprzed lat przywołał również słynny obraz Jana Matejki.

Starosądeczanie mogli się także dowiedzieć, jak w czasach Konstytucji wyglądało ich miasto, a nawet zobaczyć je na starych rycinach. Czasy Ustawy Rządowej z 1791r. “pamięta” wiele budynków Starego Sącza, m. in. Dom na Dołkach, Dom Kapelana na dziedzińcu klasztornym, tak zwany Szpital ubogich przy ulicy Sobieskiego, Wachcymbra, czyli stróżówka w Rynku, kościółek św. Krzyża, szkoła przy kościele św. Elżbiety, a także budynek Magistratu, który znajdował się na terenie dawnego folwarku Franciszkanów. Warto także powiedzieć, że w 1781r. Klasztor Klarysek uległ kasacie, a zarząd jego przejął Komisariat Ekonomiczny Kameralnych Dóbr Starego Sącza. Niestety, pod koniec XVIII wieku nasze miasto, jak większość miasteczek galicyjskich, należało do bardzo biednych i zaniedbanych miejscowości. Miasteczko zachowało swój rolniczy charakter. W 1778 r. wprowadzono organizację cechową: szewców, garbarzy, kuśnierzy, sukienników i tkaczy, kowali i ślusarzy.
Uroczystą akademię zakończyła Klaudia Rams pięknym odśpiewaniem “Roty” Marii Konopnickiej.
Program bardzo się podobał. Jego twórcy - uczniowie i nauczyciele otrzymali gromkie brawa.

Starosądecka Międzyszkolna Orkiestra Dęta i poczty sztandarowe poprowadziły barwny pochód do kościoła parafialnego św.Elżbiety, gdzie uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy św., którą w intencji Ojczyzny, pod przewodnictwem ks.prałata Alfreda Kurka, odprawili księża: Augustyn Dzięgiel i Paweł Tyrawski (który również wygłosił homilię). Oprawę muzyczną zapewnił, obok orkiestry, Chór Parafialny.
.
Uczestniczka uroczystości
238923