Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Święto szkoły po raz drugi

Treść


.
ŚWIĘTO SZKOŁY PO RAZ DRUGI
.
Dnia 15 maja br. starosądecka “jedynka” uroczyście obchodziła 2. rocznicę nadania szkole imienia ks. prof. Józefa Tischnera. A było to tak…
Korowód uśmiechniętych dzieci przed godziną dziewiątą rano wyruszył do kościoła parafialnego na mszę świętą uświetnioną występem zespołu regionalnego pod kierownictwem pana Stanisława Dąbrowskiego, pani Ewy Zięby oraz pani Ireny Chochorowskiej.
Proboszcz parafii w swoim kazaniu wspominał wydarzenia sprzed dwóch lat i zwrócił młodzieży uwagę na wartości, jakie niesie chlubne imię szkoły.
Po mszy świętej uczniowie zebrali się w sali gimnastycznej budynku szkoły, by wziąć udział w uroczystej akademii. Obecność gości: pani Mieczysławy Ogorzały i pani Grażyny Kopeć -przedstawicielek Organu Prowadzącego, pani Haliny Smajdor i pani Danuty Hejmej - emerytowanych nauczycielek oraz pani Anny Tokarczyk -przewodniczącej Rady Rodziców zobowiązywała do jak najlepszej prezentacji umiejętności świętujących uczniów.
W części oficjalnej nie zabrakło, wchodzących już do tradycji szkolnej, elementów ceremoniału: przejęcia od uczniów klas szóstych pocztu sztandarowego przez piątoklasistów, złożenie wiązanki kwiatów pod tablicą z wizerunkiem patrona oraz odśpiewanie hymnu szkoły. Był też czas na wręczenie nagród laureatom konkursu: “Życie i twórczość Patrona szkoły”. Z wielką swobodą zaprezentowali się zwycięzcy Konkursu Gwarowego, którzy recytowali fragmenty utworów księdza profesora. Ich występ zebrani nagrodzili długimi brawami.
Cześć artystyczna była okazją do zaprezentowania działalności nauczycieli szkoły. Odpowiednio dobrane piosenki i teksty pełne humoru, przemyślana choreografia, umiejętności wokalne, instrumentalne, taneczne oraz aktorskie młodzieży, dopracowane szczegóły, to widoczne owoce ich dobrej pracy.
Zdrowa rywalizacja międzyklasowa ujawniła się w drugiej już edycji konkursu: “Rymy częstochowskie starosądeckiej jedynki”. Tym razem “na tapetę” wzięto nauczycieli. Ich obawy związane ze złą oceną okazały się bezzasadne: rymowane wierszyki były jedną wielką pochwałą ich pracy. Jury, tak jak i cała społeczność szkolna, było zachwycone prezentacją klasy 6a, która przygotowała rymowankę stylizowaną na język gwary podhalańskiej. Poniżej prezentujemy tekst, o którym mowa:
“Starosądecko piykna jedynka,
Na każdy twazy wesoło minka.
Nasko wychowawcyni syćko wi,
Co potrza w psysłości bedzie mi.
Polonistka, co kazdo lekcyje dyktando nom robi,
Jedynecki stawio, choć wi, ze świadectwa tym nie ozdobi.
Ucyć sie trza- powiadom wom,
A naucycieli syćkich dobryk mom.
Hej!”
W nagrodę za całoroczną pracę uczniowie zostali zaproszeni na ogólnoszkolną dyskotekę.
Po raz kolejny nauczyciele przekonali się, że praca z młodzieżą daje satysfakcję, poczucie dumy i spełnienia zawodowego.
.
Barbara Trzop
Anna Niedźwiedź
123938