Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

KONKURS >Przydrożne frasobliwości świętych - kapliczki Sądecczyzny<

Treść


.
KONKURS
Przydrożne frasobliwości świętych - kapliczki Sądecczyzny
obejmuje cały Powiat Nowosądecki

Niezwykle duże zainteresowanie młodzieży szkolnej konkursem Przydrożne frasobliwości świętych - kapliczki Sądecczyzny przyczyniło się do podjęcia przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu idei rozszerzenia tego konkursu na cały Powiat Nowosądecki oraz objęcia patronatem tego przedsięwzięcia. Poszerzony został także zasięg prac uczestników konkursu, którzy poza opracowaniem albumu dotyczącego wybranej kapliczki, będą musieli dokonać dokumentacji opisowo - fotograficznej wszystkich kapliczek i krzyży znajdujących się na wyznaczonym terenie.Szkoły Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu:
- Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu
- Liceum Ogólnokształcące im. Artura Grottgera w Grybowie
- Zespół Szkół Drzewno-Mechanicznych w Starym Sączu
- Zespół Szkół w Piwnicznej Zdroju
- Zespół Szkół im. Św. Kingi w Łącku
- Liceum Ogólnokształcące im.Jana Kochanowskiego w Muszynie
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Jana Pawła II w Krynicy Zdroju
- Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im.Wincentego Witosa w Nawojowej
- Zespół Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Tęgoborzy
- Zespół Szkół w Złockiem
- Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie
- Zespół Szkół Zawodowych im. Władysława Orkana w Starym Sączu
- Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Starym Sączu
- Zespół Szkół Zawodowych im św Kingi w Podegrodziu
Szkoły Gimnazjalne zaproszone do udziału w konkursie:
- Zespół Szkół w Świniarsku
- Gimnazjum im. J. Słowackiego w Starym Sączu
- Prywatne Gimnazjum w Starym Sączu
- Gimnazjum w Rytrze
- Publiczne Gimnazjum im. JP II W Łabowej
- Gimnazjum w Korzennej
- Gimnazjum Publiczne w Kamionce Wielkiej
- Gimnazjum w Mystkowie
- Gimnazjum w Paszynie
- Gimnazjum w Piątkowej

Nowa wersja regulaminu została opracowana na bazie pierwotnej i nabrała ostateczny kształt:

KONKURS
Przydrożne frasobliwości świętych - kapliczki Sądecczyzny

Wyjdźcie, stłoczone w kapliczce
świątki z dziwacznym licem,
pokażcie najbliższą drogę
fiołkowym i żółtym rękawem.
(...)
O Anioły-Stróże,
o deski w różnym kolorze
od kaplicy swojej wyjdźcie,
tęczę z drewna nam pokażcie,
w skrzyp cichuśki i lekkuśki
odemknijcie drzwi kościoła.
Otworzyły!
                    Miron Białoszewski/Konkurs organizowany w ramach powiatowych obchodów 10-lecia pielgrzymki Jana Pawła II na Sądecczyźnie.
Organizator:
- Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
- Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (www.powiat.nowy-sacz.pl)
Honorowy patronat objęli:
- Starosta Nowosądecki Jan Golonka
- Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Stanisław Wanatowicz
- Dyr. Wydz. Kultury i Sportu Zbigniew Czepelak
- Burmistrz Starego Sącza Marian Cycoń
- Ksiądz Prałat Alfred Kurek
Współorganizator:
- Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Starym Sączu.
    ul. Mickiewicza 33, tel. 018 446 06 83, e-mail sekretariat@zsz2.jor.pl, www.zsz2.jor.pl
Koordynatorzy z ramienia organizatora:
- Magdalena Wasiluk (ZSZ nr 2)
- Ewa Kapłon (ZSZ nr 2)
Celem konkursu jest :
- Poszerzenie zainteresowań młodych ludzi przez zwrócenie ich uwagi na otaczającą sztukę
- Ukazanie historii obiektów architektury sakralnej – kapliczek Sądecczyzny
- Pogłębienie wiedzy o tradycjach ludowych i religijnych naszych „małych ojczyzn”
- Uczenie umiejętności dostrzegania piękna w naszym najbliższym otoczeniu
- Ocalenie od zapomnienia szczególnych miejsc ludowego kultu
Patronat medialny - prasa i telewizja

REGULAMIN KONKURSU

1. Konkurs składa się z dwóch integralnie związanych części:
a) opracowania dokumentacji opisowo - fotograficznej wszystkich kapliczek i krzyży znajdujących się na obszarze gminy, w której położona jest  szkoła, do której uczęszcza uczestnik konkursu.
b) opracowania albumu, dotyczącego wybranej kapliczki lub kapliczek (max. 3) z terenu powiatu.

2. Praca dotycząca punktu a regulaminu konkursu powinna zostać opracowana w wersji elektronicznej, nagranej na nośniku CD według szablonu, opracowanego przez organizatora i powinna zawierać:
a) zdjęcia
b) krótki opis (w pliku tekstowym typu MS Word, WordPad itp.) zawierający następujące informacje:
- Lokalizacja
- Kogo przedstawia
- Rok powstania
- Imię i nazwisko fundatora
- Imię i nazwisko opiekuna
- Imię i nazwisko wykonawcy zdjęć w/w szablonu opracowanego przez organizatora.

3. Praca dotycząca punktu b  powinna zostać przekazana w wersji elektronicznej (recenzja) oraz w wersji papierowej w formie albumu dowolnej objętości, napisanego na komputerze lub czytelnym pismem i powinna zawierać następujące informacje:
a) miejsce i rok powstania kapliczki
b) szczegółowy jej opis ( rodzaj - np. nadrzewna, figura przydrożna,  kogo przedstawia, charakterystykę otoczenia, w którym się znajduje, itp.)
c) imię i nazwisko fundatora
d) intencję powstania obiektu
e) informacje dotyczące artysty ludowego, będącego wykonawcą rzeźby, figury, malowidła stanowiącego treść kapliczki (mile widziany wywiad)
f) informacje dotyczące osób opiekujących się kapliczkami ( wywiad dotyczący renowacji obiektów sakralnych oraz wszelkie wiadomości na temat szkód powstałych w wyniku działań atmosferycznych, bądź zniszczeń dokonanych przez ludzi)
g) ciekawostki, anegdoty związane z opisywaną kapliczką
h) nformacja, czy dana kapliczka jest zabytkiem
i) fotografie, ilustracje.

4. Recenzje uczestnicy przekazują w wersji elektronicznej (w pliku tekstowym typu MS Word, WordPad itp. Format: maksymalnie dwie  strony tekstu A4 ,  Arialem  , wielkość czcionki 12, odstęp 1,5) na nośniku CD.
5. Podział terenu Powiatu Nowosądeckiego na obszary podlegające poszczególnym koordynatorom przedstawia załącznik nr 1.
6. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Nowosądeckiego, zorganizowani w zespołach nie większych niż 3- osobowe.
7. Zespoły pragnące wziąć udział w konkursie należy zgłaszać do 20 października 2008 roku w sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starym Sączu.
8. Prace należy złożyć w Sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starym Sączu do 30 kwietnia 2009 roku.
9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na przełomie maja i czerwca 2009 roku. Szczegółowa data zostanie przekazana koordynatorom konkursu oraz będzie ogłoszona na stronach: Powiatu Nowosądeckiego  (www.powiat.nowy-sacz.pl) oraz  ZSZ nr 2 w Starym Sączu (www.zsz2.jor.pl).
10. Prace zostaną opublikowane w formie wydawnictwa pokonkursowego przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu.
11. Dla uczestników konkursu zostaną zorganizowane warsztaty dziennikarskie i fotograficzne. Termin szkolenia zostanie przekazany koordynatorom oraz ogłoszony będzie na stronie www.zsz2.jor.pl
12. W celu ułatwienia zdobywania materiałów dla celów konkursowych, każdy z uczestników otrzyma identyfikator potwierdzający udział w konkursie.
13. Uczestnicy konkursu przekazują prawa autorskie, dotyczące wykonanych prac na rzecz organizatorów konkursu.
14. W sprawach spornych organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji regulaminu.
15. Organizatorzy przewidują nagrody:
- Każda szkoła, zgłoszona do konkursu, otrzyma od Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu cyfrowy aparat fotograficzny, który po zakończeniu konkursu i przyjęciu przez Jury prac konkursowych, stanie  się własnością szkoły, jako nagroda za  uczestnictwo.
- Dla uczestników i opiekunów przewidziane są nagrody rzeczowe i upominki przyznane z orzeczenia jury.
- Wszyscy uczestnicy otrzymają wydawnictwa pokonkursowe

324007