Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Kalendarium

Treść


.
KALENDARIUM - listopad 2008 r.
Intencje apostolstwa modlitwy

Ogólna Aby świadectwo miłości, złożone przez świętych, umocniło chrześcijan w ofiarnej służbie Bogu i bliźnim na wzór Chrystusa, który przyszedł nie po to, by Mu służono, lecz by służyć.
Misyjna Aby wspólnoty chrześcijańskie w Azji potrafiły znaleźć, dzięki kontemplacji oblicza Chrystusa, jak najlepsze sposoby głoszenia Go mieszkańcom tego rozległego kontynentu o bogatym dorobku kultury i antycznych formach duchowości, przy zachowaniu pełnej wierności Ewangelii.  1 - sobota      -   Uroczystość Wszystkich Świętych (Ew. Mt.5,1-12), „Błogosławieni
                           cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię”
  2 - niedziela   -   wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień Zaduszny),
                          (Ew. 3-ciej Mszy św. I.14,1-6), „W domu Ojca mego jest mieszkań wiele”
  3 - poniedz.    -    św.Marcina de Porres, zakonnika *1569 +1639 kanonizowany w 1962 r.
  4 - wtorek      -  św.Karola Boromeusza - bpa *1538 +1584
  9 - niedziela   -  rocznica poświęcenia Bazyliki Lateraneńskiej (Ew. J 2,13-22)
11 - wtorek      -  św.Marcina z Tour - bpa *317 +397
12 - środa       - św.Jozafata - bpa i męcz. *1580 +1623
13 - czwartek  -  śś.Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Kryspina, pierwszych
                         męczenników Polski. ++1003
16 - niedziela  -  33 niedziela zwykła (Ew. Mt. 25,14-30), „Byłeś wierny w niewielu
                        rzeczach, nad wieloma cię postawię”
17 - poniedz.   - św.Elżbiety Węgierskiej patronki parafii *1207 +1231
18 - wtorek      -  bł.Karoliny Kózka, dziewicy i meczennicy *1898 +1914, beat. w 1987 r.
19 - środa       - bł.Salomei - zakonnicy +1268
20 - czwartek   - św.Rafała Kalinowskiego, kapłana *1835 +1907, Kan. 1991
21 - piątek       - Ofiarowania NMP
22 - sobota      -  św.Cecylii, dziewicy i męczennicy - między 161 a 192
23 - niedziela   - 34 niedz. zwykła. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
                         (Ew. Mt. 25.31-46) „Byłem głodny, a daliście mi jeść”
30 - niedziela  -  I niedziela Adwentu (Ew. Mt.13,33-37) „Uważajcie i czuwajcie,
                         bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie”
Przysłowia:    -  „Gdy wiatr od południa w wigilię  Marcina (10) będzie na pewno lekka
                        zima”, „Gdy deszcz w Gertrudę, (16) zima zetnie grudę”


324163