Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Strona młodzieżowa - < Ruch Czystych Serc >

Treść


.
Listopad to miesiąc kiedy wspominamy tych, którzy zakończyli swoją ziemską wędrówkę tu na ziemi. Może to Twój ojciec, matka, przyjaciel, a może brat... Dzisiaj chcemy zwrócić szczególną uwagę na tych, których Kościół ogłosił błogosławionymi. Przypatrzmy się więc postaci błogosławionego Edmunda Bojanowskiego oraz błogosławionej Karolinie Kózce. Czego mnie, młodego człowieka, uczy Edmund Bojanowski? Czym może zafascynować dzisiejszą młoda dziewczynę Karolina Kózka?

RUCH  CZYSTYCH  SERC

Patronka Ruchu Czystych Serc
bł.Karolina Kózka  - 1898-1914Panie Jezu, dziękuję Ci, że ukochałeś mnie miłością, która podnosi z największych upadków i leczy najboleśniejsze rany. Oddaję Ci, Panie, moją pamięć, rozum, wolę, duszę i ciało wraz z moją płciowością. Przyrzekam nie podejmować współżycia seksualnego do czasu przyjęcia sakramentu małżeństwa. Postanawiam nie czytać, nie kupować i nie oglądać czasopism, programów oraz filmów o treściach pornograficznych. Przyrzekam codziennie spotykać się z Tobą na modlitwie, w lekturze Pisma św., i adoracji Najświętszego Sakramentu. Postanawiam regularnie przystępować do sakramentu pojednania, nie ulegać zniechęceniu i natychmiast podnosić się z każdego grzechu. Panie Jezu, ucz mnie systematycznej pracy nad sobą, umiejętności kontrolowania moich pobudzeń seksualnych i emocji. Proszę Cię o odwagę w codziennym podążaniu pod prąd, abym nigdy nie brał(a) narkotyków i unikał(a) wszystkiego, co uzależnia, a przede wszystkim alkoholu i nikotyny. Ucz mnie tak postępować, aby w moim życiu najważniejsza była Miłość. Maryjo, Matko moja, prowadź mnie drogami wiary do samego źródła Miłości, do Jezusa.
Za Sługą Bożym Janem Pawłem II pragnę całkowicie zawierzyć się Tobie: Totus Tuus, Maryjo!
Błogosławiona Karolino, wypraszaj nam dar czystego serca. Amen!

Błogosławiona Karolina Kózka
Czytając życiorys Karoliny można powiedzieć że, była bardzo wstydliwa i skromna, nie lubiła płochych rozmów i dwuznacznych żartów. Nazywano Karolinę powszechnie „aniołem w ludzkim ciele”... „Nie słyszałam, żeby ją uważali za jakąś dziwaczkę, słyszałam natomiast, że ją wszyscy szanowali i kochali” - wspomina koleżanka. Nie chciała wyjść za mąż, aby - jak powiedziała - mogła w niebie przebywać z Matką Bożą. Umyśliła sobie, że dobuduje do domu rodzinnego komórkę, w której zamieszka, oddając się modlitwie, służąc Bogu i pomagając ludziom.
Czystość była dla niej wartością ponad inne. Przez nią czuła szczególną więź, jakby pokrewieństwo z Jezusem Chrystusem i Jego dziewiczą Matką. Umiłowanie czystości czerpała z Eucharystii.
    Karolina uczy każdego z nas korzystania z czasu, aby jak najwięcej czynić dobra. Była gorliwa w obowiązkach i pełna inicjatyw. Wszędzie jej było pełno: w stowarzyszeniach religijnych, w przygotowaniach do świąt, pielęgnowaniu obyczajów. Dbała o kapliczkę przydrożną, sprzątała i ozdabiała kościół. Była pierwsza do pomocy i do pacierza, zawsze chętna, radosna i praktyczna. Jej ukochaną modlitwą był różaniec. Maryś, - radziła koleżance - gdzie tylko się ruszysz, miej zawsze ze sobą różaniec. Jak intensywnego życia wewnętrznego i współpracy z łaską trzeba było, aby w tak krótkim czasie osiągnąć dojrzałość duchową i świętość. Bóg wybrał Karolinę i „przyozdobił szatą zbawienia", aby była znakiem na dzisiejsze czasy, gdy trzeba walczyć o czystość serca z taką determinacją, jaką ona nam pokazała.

Ruch Czystych Serc to największa klinika kardiologiczna świata, w której Jezus leczy poranione grzechami serca, oczyszcza je, przemienia, dokonując w człowieku cudu stworzenia niepowtarzalnego piękna, które promieniuje czystą miłością. Każdy, kto ufa Jezusowi, powierza Mu swoje serce i poddaje się Jego kuracji leczenia na modlitwie, w sakramentach pokuty i Eucharystii, doświadcza w sobie cudu narodzenia jedynej, prawdziwej, czystej Miłości. Wypełnia się w nim wtedy tajemnica Bożego Narodzenia. Gdy kochasz czystą miłością, promieniujesz niebiańskim pięknem. To zachwycające piękno staje się udziałem każdego, kto jest zjednoczony z Jezusem, kto trwa w łasce uświęcającej. RCS jest wspólnotą ludzi młodych, którym bliskie są słowa Pana Jezusa:„ Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”.
Członkowie ruchu żyją duchem tego błogosławieństwa poprzez zachowanie przykazań Bożych, modlitwę, korzystanie z Sakramentów Świętych. RCS odrzuca wszelką rozwiązłość, pornografię i wszystko, co zniewala i uzależnia człowieka. Na szczególną uwagę zasługuje również postanowienie niepodejmowania współżycia seksualnego przed zawarciem Sakramentu Małżeństwa. Dlatego wszyscy, którzy przystępują do RCS, zobowiązują się do tego, że będą zawsze w stanie łaski uświęcającej, a gdy ulegną pokusie i popełnią ciężki grzech, to wtedy natychmiast i bez zwlekania pójdą do spowiedzi. Klinika Czystych Serc nieustannie pełni ostry dyżur. Do Jezusa można się zgłaszać o każdej porze dnia i nocy. Nie ma przypadków beznadziejnych, ponieważ Chrystus uzdrawia z największych ran, podnosi z najcięższych upadków, wyzwała z najbardziej beznadziejnych sytuacji. Trzeba Mu tylko zaufać. Powiedział św. Faustynie: Im więcej zaufasz, tym więcej otrzymasz (...) Im większa nędza, tym większe ma prawo do miłosierdzia mojego, a namawiaj wszystkie dusze do ufności w niepojętą przepaść miłosierdzia mojego, bo pragnę je wszystkie zbawić (Dz 1182).
Oto świadectwa osób, które przystąpiły do Ruchu Czystych Serc:
Dzięki lekturze "Miłujcie się!" postanowiłam wstąpić do RCS. Mimo iż mam dopiero 15 lat już dawno postanowiłam, że swoją czystość ofiaruję w prezencie ślubnym mojemu mężowi. Czeka mnie trudne zadanie, lecz wierzę, że Chrystus mi pomoże, a należenie do RCS będzie mnie mobilizować, aby nie grzeszyć słowami, uczynkami i myślami. Będę walczyć z pokusami, których tak wiele, i modlić się o siły i wytrwałość dla mnie, ale także i dla innych członków RCS. Chcę kochać czystym sercem, a przez to przybliżać się do Jezusa, dlatego proszę Was o wpis do Księgi Czystych Serc. Magda
Mam na imię Piotrek, a moja narzeczona - Gosia. Od trzech miesięcy spotykamy się ze sobą codziennie. Oboje mieliśmy problemy z czystością i niestety kilka razy posunęliśmy się o krok za daleko. 22.10.2003 r. po ponownym przeczytaniu "Miłujcie się!" i bardzo poważnej rozmowie wraz z moją narzeczoną przystąpiliśmy do sakramentu pokuty, uczestniczyliśmy w pełni w Eucharystii i odmówiliśmy Modlitwę Zawierzenia. Pragniemy żyć zgodnie z zasadami RCS przez całe życie. Bardzo prosimy o modlitwę i duchowe wsparcie. Gosia i Piotrek
A może i Ty za przykładem Magdy, Piotra czy Gosi chciałbyś wstąpić do Ruchu? W naszej parafii istnieje grupa Ruchu Czystych Serc. Spotkania odbywają się w piątki o godz.17.00 w salce domu parafialnego. Zapraszamy!!!!!!

ZGROMADZENIE  SIÓSTR  SŁUŻEBNICZEK  BDNP
Założyciel Zgromadzenia bł. Edmund Bojanowski
1814-1874Edmund Bojanowski - wielki społecznik, z pochodzenia ziemianin, stał się sługą najbiedniejszych. Szczególnie przejął się losem dzieci i chorych. Dla nich poświęcił zdolności literackie, talent organizacyjny i pedagogiczny, a przede wszystkim samego siebie. Odczytał Ewangelię dosłownie, stąd jego życie było wielką lekcją miłości, szacunku i poświęcenia dla drugiego człowieka. Te wartości przekazał zakonnej rodzinie Służebniczek Najświętszej Maryi Panny, które powołał do życia dla potrzeb ludu w 1850 r.

Służebniczki Bogarodzicy urzeczone prostotą i czynami miłości Założyciela pragną być darem dla całego świata. Realizują swoje powołanie w Kościele służąc dzieciom i młodzieży, chorym, biednym i najbardziej potrzebującym oraz na misjach.
Organizują tez spotkania dla dziewcząt, które pragną z Jezusem ułożyć swoje życie w małżeństwie, życiu zakonnym czy w samotności.
Czy chciałabyś dowiedzieć się, jak zostać spełnioną, szczęśliwą a zarazem prawdziwie piękną kobietą?
Zapraszam więc na skupienie:
Krościenko, ul.Zdrojowa 40; 22-23 listopada 2008 r.
Temat: „Porzuć stare szaty”
  1. Kobieta w zamyśle Boga - powołanie do bycia kobietą - „być na topie: - jak być piękną dziś,  co znaczy być prawdziwie piękną.
  2. Kobieta - w ujęciu bł.Edmunda. - rozważanie nad tekstami z dziennika bł.Edmunda dotyczącymi kobiecości.
Zgłoszenia można kierować do siostry Gordiany Kosteckiej na adres: gordianka@go2.pl lub dzwoniąc 018 446 15 14.

s. Gordiana Kostecka

322689