Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

VIII Dzień Papieski - 12 października 2008 r.

Treść


.

VIII Dzień Papieski - 12 października 2008 r.
Jan Paweł II - Wychowawca Młodych

OTWARCIE SZLAKÓW PAPIESKICH
W BESKIDZIE SĄDECKIM I W PIENINACH


„Ja tu u was byłem, pilnujcie mi tych szlaków” - te słowa Papieża wypowiedziane w Nowym Targu w 1979 r. podczas I pielgrzymki do Polski, stały się swoistym wyzwaniem dla wielu i wielokrotnie były cytowane przez uczestników tego wspaniałego spotkania, którego patronem był sługa Boży Jan Paweł II.    Na 12 października zostaliśmy zaproszeni do Szlachtowej. Ks.Józef Włodarczyk - proboszcz miejscowej parafii pw.Matki Boskiej Pośredniczki Łask (niegdysiejszy katecheta w Starym Sączu) był współorganizatorem niepowtarzalnego, świetnie przygotowanego wydarzenia.
Uroczystość zaplanowana na niedzielę poprzedzającą 30.rocznicę wyboru kard.Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową miała szczególnie podniosły charakter.
Obchody VIII Dnia Papieskiego nierozerwalnie splotły się z uroczystością symbolicznego otwarcia Szlaków Papieskich w Beskidzie Sądeckim i Pieninach, i świętem miejscowej Szkoły Podstawowej noszącej imię Jana Pawła II.Dwa Szlaki Papieskie: wodny, biegnący Przełomem Dunajca oraz z Prehyby do Szlachtowej, wyznaczone zostały i oznakowane przez Urząd Miasta i Gminy w Szczawnicy we współpracy z Fundacją Szlaki Papieskie z Krakowa i parafią w Szlachtowej, w oparciu o dokumenty i relacje uczestników pamiętnych, pionierskich wypraw z ks.Karolem Wojtyłą.
Inicjatorzy utworzenia Szlaku Papieskiego na czele ze szczawnickim burmistrzem Grzegorzem Niezgodą, ks.prob. Józefem Włodarczykiem i p.Urszulą Własiuk - prezesem Fundacji Szlaki Papieskie doprowadzili do powstania wspaniałego dzieła, które było niejako wypełnieniem woli naszego Papieża, który pragnął, aby upamiętnić wszystkie szlaki turystyczne, które przemierzył podczas swojego życia. W rok po konklawe powiedział: „dobrze by było, umieścić w [mojej] biografii, trasy, wszystkie trasy, na których byłem(...)żebym tak był wrośnięty w polską ziemię”.
Ich wytyczenie i oznakowanie stwarza możliwość popularyzacji tras, którymi wędrował, i miejsc, w których Jan Paweł II bywał jako ksiądz, biskup i kardynał.
Wśród wymienionych już gości, obecnych na uroczystości, obecny był ks.bp Władysław Bobowski, a także Anna Paluch - posłanka na Sejm RP, przedstawiciele samorządowych władz powiatowych i miejskich, władz oświatowych, członków organizacji społecznych, mieszkańców gminy i Szlachtowej a szczególnie dzieci i grona pedagogicznego miejscowej Szkoły Podstawowej nr 3 i szczawnickiego Gimnazjum.
Uroczystości rozpoczęły się poświęceniem przez ks. biskupa Władysława Bobowskiego jednego z dwóch pamiątkowych obelisków, który zlokalizowany został w Pieninach przy przystani flisackiej na pamiątkę Międzynarodowego Spływu Kajakowego na Dunajcu, w którym w dniach 28-29 maja 1955 roku uczestniczył Karol Wojtyła.
    Następnie poczty sztandarowe i zaproszeni goście udali się do Szlachtowej, aby uczestniczyć we Mszy św. dziękczynnej, sprawowanej pod przewodnictwem ks. bpa Władysława Bobowskiego przez księży: Franciszka Bondka, proboszcza szczawnickiej parafii, ks.prał Stefana Misińca oraz ks.Szymona Fedorowicza, za dar, jakim dla Polski i świata był nasz Wielki Rodak, z prośbą o Jego rychłą beatyfikację.
    Po Mszy św. głos zabierali burmistrz Szczawnicy p.Grzegorz Niezgoda, który serdecznie powitał zebranych gości a następnie p.Urszula Własiuk, która powiedziała: „Miasto i gmina Szczawnica - Zdrój, przechodzi dziś do historii, jako miejsce otwarcia Szlaków Papieskich w Beskidzie Sądeckim i Pieninach. a znaczy to, że dokłada swój cenny udział w budowie najpiękniejszego pomnika naszego umiłowanego Ojca Świętego - pomnika pamięci w każdym sercu mieszkańców tej pięknej ziemi i całej polskiej ziemi.
Gratulujemy wspaniałej inicjatywy tutejszym władzom, kapłanom, miejscowej społeczności. I dziękujemy wszystkim Państwu za znakomitą współpracę. Dzięki Wam Szlaki Papieskie łączą od dziś już wszystkie polskie góry - od Sudetów po Bieszczady.
    Przypomnę fragment listu ks.kard.Stanisława Dziwisza patrona honorowego Fundacji, który odnosi się do całej wielkiej sprawy, jaką są - na umiłowanej sercem Jana Pawła II ziemi polskiej - Szlaki Papieskie: „Podczas uroczystości pogrzebowych wiatr zamknął księgę Ewangelii na papieskiej trumnie. Nie zamknął jednak tej księgi, którą Papież - niezmordowany pielgrzym i heroiczny wierny świadek Bożej prawdy i miłości - całym swym życiem pisał w ludzkich sercach. My, którzy szliśmy razem z nim, pragniemy świadectwem naszego życia kontynuować pisanie tej księgi. I chcemy ją przekazać następnym pokoleniom, by nigdy nie ustało pielgrzymowanie człowieka do Boga, który nie tylko jest bogaty w miłosierdzie, ale jest Miłością Miłosierną. Dlatego ze wszystkimi ludźmi dobrej woli pragniemy utrwalić wielkie świadectwo papieża Jana Pawła II”.
    Pani Prezes przypomniała zebranym, że dwa pasma Beskidu Sądeckiego: Radziejowej i Jaworzyny ks.Karol Wojtyła przemierzał z plecakiem niejednokrotnie. W latach 1959-1969 (oprócz roku 1962) przyjeżdżał, w gronie zaprzyjaźnionych młodych naukowców z Krakowa, na narty. Mieszkał wówczas w schronisku na Prehybie (1195 m n.p.m.). Wśród nich byli m.in. sługa Boży Jerzy Ciesielski, późniejszy pomysłodawca i organizator seminariów naukowych w Castel Gandolfo, światowej sławy uczony prof.Jerzy Janik oraz Jacek Fedorowicz, którego syn - ks.Szymon był również obecny w Szlachtowej.
Podchodzili wówczas najczęściej ze Szczawnicy przez Koszarki, ale także ze Szlachtowej Doliną Sielskiego Potoku. Wracali tą samą drogą albo zjeżdżali do Piwnicznej, Gabonia czy Jaworek. Latem (np.w 1953 r.) wędrował z Gorców, przez oba pasma Beskidu Sądeckiego do Krynicy i dalej w Beskid Niski. Kilkakrotnie był w Pieninach - latem i zimą. W czasie jednej z wycieczek w 1954 roku, zatrzymał się w szczawnickim schronisku „Orlica”. W maju 1955 r. uczestniczył jedyny raz w Międzynarodowym Spływie Kajakowym im.Tadeusza Pilarskiego na Dunajcu. Wąwóz Homole przeszedł w 1966r. wraz z prymasem Stefanem Wyszyńskim. W 1972 r. dla oaz odprawił na Błyszczu Mszę św. i wygłosił kazanie.
Nam, uczestnikom starosądeckiej papieskiej Mszy św., podczas której dokonał kanonizacji bł.Kingi, do końca życia brzmieć będą pamiętne słowa „Powtórki z geografii” w której wspominał swoje turystyczne wędrówki po naszej pięknej krainie (oznaczone potem żółtym szlakiem przez nowosądeckie środowisko turystyczne).
    „Mieliśmy szczęście żyć w jednym czasie z Janem Pawłem II i na nas w pierwszym rzędzie spoczywa odpowiedzialność za utrwalanie wszystkich śladów Jego obecności. Jesteśmy jedynym krajem na świecie, który może się poszczycić Szlakami ks.Karola Wojtyły - Jana Pawła II, dlatego - jak powiedział kard.Stanisław Nagy - musimy ich strzec, bo są relikwiami, pamiątką po Nim, po największym człowieku naszego Narodu. Musimy ich strzec dla nowych pokoleń, niech znajdą na nich miejsce do nawiązywania duchowej łączności z Ojcem Świętym, poznawania Jego nauki i realizacji przesłania, jakie nam zostawił” - powiedziała p.Urszula Własiuk, cytując jeszcze słowa Piosenki Papieskich Szlaków  Andrzeja Mroza.

Ty byłeś Piotrem naszej epoki
Tak wielu w górach było razem z Tobą
Na śniegu ślady Twe nie zostały
Lecz w naszych sercach zostało słowo.

Mówiłeś - w górach bliżej do Boga
Więc tam wędrujmy, by gdzieś na szczycie
Odnaleźć w duszy, to czego nie ma
W zmęczonych miastach, gdzie pędzi życie.

Niech cisza w górach wyrazi wszystko,
Gdy nic nie znaczą czyny, myśli, słowa.
Ty ziemskie szlaki już opuściłeś
po wszystkich górach możesz wędrować.

Zanim za Tobą tam podążymy
Skąd widać wszystkie góry tego świata
Będziemy chodzić po Twoich śladach,
Po naszych górach, po Twoich szlakach.


Był jeszcze jeden wiersz Andrzeja Dziedziny Wiwera Papieskie Ścizki napisany gwarą góralską specjalnie na tę uroczystość i odczytany przez Autora:Symbolicznym otwarciem Szlaków Papieskich było przecięcie wstęgi oraz poświęcenie drugiego pamiątkowego obelisku znajdującego się przy szlachtowskim Szałasie Pamięci, nieopodal kościoła, a przypominającego szlak wiodący z Prehyby do Szlachtowej, o którym sam Ojciec Święty wspominał po zakończeniu uroczystości kanonizacji bł.Kingi w Starym Sączu w dniu 16 czerwca 1999 roku.
Nowo otwarte szlaki turystyczne powierzono pod opieką uczniom Szkoły Podstawowej nr 3 w Szachtowej, oraz Publicznego Gimnazjum w Szczawnicy.Uroczystość zakończył montaż słowno-muzyczny o Janie Pawle II w wykonaniu uczniów miejscowej szkoły oraz wernisaż przygotowanej przez nich wystawy o Wielkim Papieżu.

    Piękna pogoda, złota polska jesień, niezapomniane widoki na okoliczne pienińskie wzgórza zapewniły wspaniałą scenografię. Serca i nogi rwały się do wyruszenia na Papieski Szlak!

Jolanta Czech


310706