Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Kalendarium - marzec

Treść


.
Kalendarium - marzec 2011 r.
 
INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY
 
  • Ogólna: Aby narody Ameryki łacińskiej dochowały wierności Ewangelii i cieszyły się coraz większą sprawiedliwością społeczną i pokojem.
  • Misyjna: Aby Duch Święty dawał światło i siłę chrześcijańskim wspólnotom i wiernym, prześladowanym bądź dyskryminowanym z powodu Ewangelii, w licznych regionach świata.
 
Polska nazwa tego miesiąca marzec wywodzi się od łacińskiego słowa Martius, gdyż w starożytności był to miesiąc poświęcony bogowi wojny Marsowi. W ciągu tego miesiąca dzień wydłuża się aż o dwie godziny. Około 20 marca następuje zrównanie dnia z nocą, stąd też przyjęło się uważać dzień 21 marca za pierwszy dzień wiosny. W tym roku 8 marca o północy kończy się czas karnawału. Poprzedzający je tydzień wypełniały w dawnej Polsce huczne zabawy. Smażono karnawałowe ciasta - pączki i faworki. Szczególnie bawiono się w ostatni czwartek karnawału, zwanym tłustym czwartkiem. Zwyczaj tłustego czwartku pozostał w naszej tradycji do dnia dzisiejszego. W najbliższą środę po owym czwartku następowała środa popielcowa. Podczas mszy księża ze słowami memento Mori tzn. pamiętaj o śmierci, posypywali głowy wiernych popiołem pochodzącym ze spalonych ubiegłorocznych palm, poświęconych w Niedzielę Palmową. Popielec otwierał sześciotygodniowy okres Wielkiego Postu. W tym czasie odmawiano sobie jedzenia mięsa, tłuszczy i słodyczy. Cichła muzyka i śpiewy. Nie wolno było tańczyć. Należało uczestniczyć na nabożeństwach: Gorzkich żalach i Drodze krzyżowej. Myśli człowieka miały odwrócić się od spraw doczesnych i skierować się ku Bogu.
.

.
  4 - piątek        św.Kazimierza Królewicza +1458 +1484
  6 - niedziela    9 niedziela zwykła (Ew.Mr.7, 1-27), „Nie każdy, który mi mówi:
                         >Panie, Panie<, wejdzie do Królestwa niebieskiego, ale ten, kto
                        wypełnia wolę mojego Ojca”
  7 - poniedz.    śś.Perpetuy i Felicyty męczennic +203
  9 - środa        środa popielcowa
13 - niedziela    pierwsza niedziela Wielkiego Postu (Mt. 4,1-11), „Panu Bogu swemu
                         będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”
19 - sobota      św.Józefa Oblubieńca NMP
20 - niedziela   druga niedziela Wielkiego Postu (Ew. Mt. 17, 1-9), „To jest mój Syn
                        umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie”
25 - piątek       uroczystość Zwiastowania Pańskiego
27 - niedziela   trzecia niedziela Wielkiego Postu (Ew. J. 4, 5-42), „Kto zaś będzie pił
                        wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki”
Przysłowia:       Marzec odmienia wiatry, deszcz miesza z pogodą, więc nie dziw, jeśli
                        starzy czują go ze szkodą. Czasem marzec tak się podsadzi, że dwa
                        kożuchy oblec nie zawadzi.
324541