Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Wspomnienie opłatkowego spotkania parafialnego oddziału Caritas

Treść


.
Wspomnienie
opłatkowego spotkania parafialnego
oddziału Caritas
 
    Opłatkowe spotkanie parafialnego oddziału Caritas miało miejsce 23 stycznia w Domu Parafialnym. Poprzedziła je msza święta w kościele pw. św.Elżbiety, którą celebrowali ks.prałat Marek Tabor i ks.prałat Józef Grzegorzek. W homilii ks. proboszcz wyraził wdzięczność i podziw dla wszystkich członków Caritasu, którzy mając tak niewiele, robią tak wiele.
    Spotkanie w Domu Parafialnym przygotowała opiekunka parafialnego oddziału s.Eleonora Salamon, przy pomocy członków oraz prezes Akcji Katolickiej - Haliny Borowskiej. Przy świątecznie nakrytych stołach zasiedli księża z obu starosądeckich parafii, siostry zakonne, członkowie Caritas, osoby starsze i niepełnosprawne oraz ich opiekunowie. Po przywitaniu uczestników, wspólnej modlitwie nastąpiło tradycyjne łamanie się opłatkiem. Wszyscy składali sobie serdeczne życzenia zdrowia i pomyślności i opieki bożej. Bo bez tego ani rusz.
.

.
    Przy organizacji spotkania pomocni okazali się wolontariusze ze starosądeckich szkól, którzy dbali, aby każdy miał pełny talerz i dobrze się czuł, a o oprawę wokalna zadbał zespół kolędniczy pod kierownictwem Tadeusza Dyrdy w składzie: Maria Dyrda, Maria i Stanisław Stawiarscy, Magdalena Stawiarska, Jolanta i Jan Czechowie, Halina i Zdzisław Szewczykowie oraz ks. proboszcz Marek Tabor, który przygrywał na akordeonie. W śpiew kolęd włączyli się wszyscy, bo jak nie śpiewać w tak doborowym towarzystwie. Dodatkowo spotkaniu towarzyszyła ciepła, rodzinna atmosfera, więc żal było wracać do domu. W końcu jednak trzeba było, ale w naszej pamięci spotkanie pozostawi miłe wspomnienia.
Kinga Bednarczyk
 
327580