Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Pożegnaliśmy arcybiskupa Józefa Życińskiego

Treść


.
Pożegnaliśmy arcybiskupa
Józefa Życińskiego
.

.
    Smutna wiadomość dotarła do Polski 10 lutego. W wieku niespełna 63 lat zmarł w Rzymie na zawał serca, były ordynariusz naszej diecezji, abp Józef Życiński. Wiadomość tym smutniejsza, że starosądeczanie pamiętają, jak kilkanaście lat temu Arcybiskup odbywał wizytację w parafii pw. św.Elżbiety.
    Na prośbę bpa Wiktora Skworca, pierwszym przystankiem na drodze konduktu żałobnego w Polsce był Tarnów. 15 lutego, tuż przed godziną 18.00 w całym mieście, na znak żałoby, odezwały się dzwony kościelne. Mszę świętą w tarnowskiej katedrze koncelebrowało 400 kapłanów z całej diecezji. Był wśród nich bp Janusz Kaleta, który niedawno został powołany przez papieża Benedykta XVI na biskupa Karagandy w Kazachstanie. W homilii bp Wiktor Skworc przypomniał postać swojego poprzednika. „Widział głębiej i dalej, umiał rozpoznawać znaki czasu. (...) Słowem i życiem ukazywał i propagował integralną łączność wiary i rozumu, przekonany, że prawda może być tylko jedna, a fundamentalną prawdą jest Chrystus Pan”. Ordynariusz diecezji tarnowskiej podkreślił także podobieństwo metropolity lubelskiego z Janem Pawłem II. „Arcybiskup również wchodził w dialog ze światem bogatym w różnorodność - rozmawiał z lewicą i prawicą, z wątpiącymi, zagubionymi i niewierzącymi. Czuł się posłany przez Chrystusa - jak uczniowie - wszędzie tam, gdzie Chrystus sam przyjść zamierza”. Żałobną homilię bp Skworc zakończył wierszem Jana Twardowskiego: „Zamiast śmierci,/ Racz z uśmiechem przyjąć, Panie/ Pod Twe stopy/ Życie moje, jak Różaniec”.
    Główne uroczystości pogrzebowe miały miejsce w Lublinie 19 lutego. Mszy świętej żałobnej przewodniczył nuncjusz papieski w Polsce, abp Celestino Migliore. Arcybiskupa Życińskiego pożegnali członkowie Episkopatu, z przewodniczącym abpem Józefem Michalikiem i prymasem Polski abpem Józefem Kowalczykiem na czele. Obecny był także prezydent Bronisław Komorowski. Józef Życiński spoczął w archikatedrze lubelskiej, obok swoich poprzedników: biskupów Mariana Leona Fulmana i Piotra Kałwy.
    Józef Życiński urodził się 1 września 1948 r. w Nowej Wsi koło Piotrkowa Trybunalskiego. W 1972 r. przyjął święcenia kapłańskie. W 1976 r. na Wydziale Teologicznym w Krakowie uzyskał stopień naukowy doktora teologii. Stopień doktora filozofii uzyskał na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W latach 1990-1997 był biskupem tarnowskim. W 1997 roku został mianowany arcybiskupem metropolitą lubelskim. Pełnił również urząd Wielkiego Kanclerza Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Otrzymał doktorat honoris causa kilku uczelni, m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i lubelskiej Akademii Medycznej. Publikował m.in. w „Tygodniku Powszechnym” i „Gazecie Wyborczej”. Współpracował z miesięcznikami „Znak” i „Więź”, a także z „Rzeczpospolitą”, „Niedzielą” oraz Pierwszym Programem Polskiego Radia. W 1992 utworzył radio Dobra Nowina, obecne RDN Małopolska. Był członkiem Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN, Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki w Wiedniu, Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego, Papieskiej Rady ds. Kultury, Komisji Wspólnej Episkopatu i Rządu RP, Komisji Episkopatu do Spraw Nauki Wiary, przewodniczącym Rady Episkopatu do Spraw Apostolstwa Świeckich i Rady Programowej KAI. Zasiadał we Wspólnej Grupie Roboczej Kościoła Katolickiego i Światowej Rady Kościołów (1999-2005), a także w Radzie Fundacji Auschwitz-Birkenau.
Redakcja
 
324541