Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Spotkanie po latach w Białym Klasztorze

Treść


.
Spotkanie po latach w Białym Klasztorze
Kilka uwag o przyjaźni i wychowaniu, ale nie tylko. Także o nadziei
 
    Spotkanie było w jesieni minionego roku, a przypomniały je uroczystości rocznicowe w Klasztorze Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP i pozornie nic z nimi nie związane homilie ks.prałata Marka Tabora, który przed świętem Ofiarowania pytał, dlaczego wciąż tak mało kochamy i jak zawsze pięknie, prowokująco intelektualnie mówił o roli kobiety we współczesnym świecie. Kobiety, która tworzy dobro, a pod jego wpływem otwierają się ludzkie serca. Podobnie pewnie myślała bł.Marcelina Darowska założycielka Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek, zatwierdzonego 150 lat temu.
 Program działalności Sióstr obejmował wychowanie dziewcząt na dobre żony, matki i Polki.
    To tutaj, do Białego Klasztoru, zjechali się z różnych stron Polski absolwenci Liceum Pedagogicznego: rocznik 1963, którzy w Starym Sączu składali egzamin dojrzałości. Na to historyczne, niezwykłe miejsce zaprosiła nas koleżanka i wychowanka Marysia Kudłacz - obecnie Siostra Macieja - przełożona klasztoru, a kiedyś Matka Generalna Zgromadzenia.
Starosądeczanom znana jest ta wybitna sądeczanka jeszcze z korespondencji rzymskiej, z czasów pracy na Watykanie i wywiadu dwukrotnego w parafialnym piśmie „Z Grodu Kingi”, gdzie przekonywała rodziców, że wychowanie to dzieło miłości.
    Na pewno wśród spraw ważnych do najważniejszych należy właśnie wychowanie, bo od jego kształtów i celów zależy przyszłość rodziny i ojczyzny, a „młodość jest rzeźbiarką, co wykuwa żywot cały”.
Wiadomo, że pierwszym i naturalnym środowiskiem wychowania jest rodzina i szkoła. Do momentu wychowania w procesie nauczania sprawia, że miłość pojmowana jako służba Bogu i ludziom i zakotwiczona w niej nadzieja, wprowadzone w świat wartości stanowią fundament życia, którego nauczycielką nazwano bł. Marcelinę Darowską.
Z ducha i atmosfery rodziny wyrasta dominanta prawdy i zaufania w systemie pedagogicznym bł.Marceliny Darowskiej, której przesłania mają wiele wspólnego z założeniami współczesnej pedagogiki. Między innymi kształtują w uczniach obowiązek odpowiedzialności nie tylko za świat, ale za kształt własnej rodziny i Ojczyzny.
    Nauczycielom, a szczególnie absolwentom Liceum Pedagogicznego, te sprawy zawsze były najbliższe, więc czuliśmy się szczególnie uradowani, a nawet zaszczyceni spotkaniem w tym urokliwym, historycznym miejscu. Głównym wydarzeniem, jak zwykle w takim zjeździe, była Msza św. z okolicznościową homilią w kaplicy klasztornej, gdzie dziękowaliśmy za to niezwykle serdeczne przyjęcie, za s.Macieję i za siostry, prosząc o Boże błogosławieństwo dla ambitnych planów, które obejmują teraz bardzo potrzebne nowe przedszkole. Modlitewną pamięcią i wzruszonym wspomnieniem objęło także tych, którym Boże zegary wybiły na ziemi ostatnią godzinę. Z nauczycieli zostały tylko 4 osoby, z młodzieży kilka już odeszło na Drugi Brzeg.
Takich spotkań przyjaźni, „którą trzeba współtworzyć jak miłość”, organizowanych przez niezastąpionego Adasia Mazura i Basię Kubicę (Laskoś), było już kilka w tym zespole, więc rozmowy dotyczyły, nie tyle indywidualnych losów, bo je znamy, ale problemów dzieci, spraw zawodowych i przyszłości, także naszego 50-lecia matury. Patronowały temu spotkaniu radość i miłość, i w miłości zakotwiczona nadzieja.
Ma ona wg ks.prof.J.Tischnera dwa podstawowe wymiary: jeden kieruje się w stronę czasu przeszłego, do którego wracamy wspomnieniami, a drugi zakłada, że nadzieja możliwa jest tylko tam, gdzie człowiek komuś siebie powierza. Żeby mogła zaistnieć, musi być ktoś, w kim ją pokładamy.
We współczesnym świecie, niezwykle ciekawym i rozwiniętym ale i pełnym konfliktów, laicyzacji, konsumpcjonizmu i obojętności, przedmiotem naszej najgłębszej nadziei może być tylko Pan Bóg, a pokładamy ją w młodzieży, którą trzeba mądrze i słonecznie wychowywać, by sprostała zadaniom, umiała „sięgać po gwiazdy” i znaleźć swoje miejsce.
    Od dziesięcioleci z dużym powodzeniem robią to Siostry Niepokalanki, które w ubiegłym roku obchodziły 150-lecie swej działalności.
 
Czasy się zmieniają i my się w nich zmieniamy. Czy zmianom uległy także ideały wychowawcze?
Z tymi pytaniami zwróciłam się do Siostry Maciei, która opowie także, dlaczego tylko dziewczęta były przedmiotem szczególnej troski w wychowaniu niepokalańskim.
    - s.Macieja - bł.Marcelina Darowska przywiązywała wielką wagę do wychowania kobiety, wychodząc z założenia, że „jaka niewiasta - taki dom”.  Jak z jednej strony mądra i dobra kobieta jest fundamentem rodziny, tak zła i lekkomyślna jest przyczyną jej upadku, więc żeby świat przemienić trzeba zacząć od przemiany kobiety, bo potrzebą dzisiejszego świata niewiasty mężne… nie dość, żeby były ciche i ukryte… ale żeby mogły oprzeć się prądowi zepsucia… - tak pojmowała bł. Marcelina troskę o wychowanie kobiety 150 lat temu i ta troska o wychowanie kobiety jest aktualna dzisiaj.
Praca wychowawcza, obok kształcenia umysłowego, była i jest istotnym składnikiem życia zakonnego Sióstr, które w Nowym Sączu prowadzą Zasadniczą Szkołę Zawodową Gastronomiczną i Technikum Gastronomiczne. Wkrótce będą wpisy na nowy rok szkolny 2011/2012. Zapraszamy. Obecnie czynimy starania o otwarcie potrzebnego miastu przedszkola.
Wciąż obowiązujące i cenne uwagi o wychowaniu można znaleźć w wydanej w Jarosławiu książce, którą bardzo polecam. Książkę tę można nabyć w Białym Klasztorze.
.

.
Z niepokojem obserwujemy współcześnie kryzys rodziny. Co chciałaby Siostra powiedzieć rodzicom, by ich troska o dzieci pomogła im mądrze dorastać?
    - s.Macieja - 150 lat temu pisała bł.Marcelina: „Wierzcie mi, że każde pokolenie dzieci trudniejsze i uboższe, nic więc dziwnego, że praca z nimi nie łatwa, a owoce jakby coraz mniej widoczne, coraz słabsze…” ale równocześnie dodaje bł.Marcelina Darowska: „Dzieci to światek!”   I ten trzeba mozolnie i wytrwale urabiać.
A równocześnie widziała w dzieciach całe bogactwo:
„Ileż w tych małych stworzeńkach bogactw i nadziei się mieści, ileż się kryje tajemnic im nieznanych! Jaki zdrój łaski - jaka przepaść niebezpieczeństw - jakaż dwoistość drogi przed nimi - jaka dokoła niepewność!”
 
Do samych dzieci mówiła Matka Marcelina:
    „O dzieci miłości i przekleństwa - istoty chwały i nędzy, szczęścia i niedoli - czy wiecie, czy przeczuwacie co w sobie nosicie? Czy pojmujecie czego wam trzeba? Czy odgadujecie drogę waszą? Czy czujecie wasze przeznaczenie?
Ja wam krótkim słowem wszystko określę: grzech i łaska waszym zasobem, praca i walka zadaniem, cierpienie i ofiara udziałem, miłość - a więc Bóg - a więc szczęście przeznaczeniem.
Ostrożnie, ostrożnie… byście się z nim nie minęły”.
 
* * * * * * * *
 
To także uwagi dla starszych. Wspomniana książka mówi o wychowaniu woli, uczciwości i wychowaniu serca, co zaczyna się w rodzinie. Wprawdzie przeznaczona była i jest dla sióstr zakonnych - nauczających życia, ale rodzina i każdy wychowawca znajdą w niej mądre i wciąż aktualne przesłania.
.

.
    W imieniu uczestników tamtego zjazdu jeszcze raz gorąco i serdecznie dziękuję za to piękne spotkanie przyjaźni, która czasu się nie boi i dla każdego, wg Platona, „jest darem nieba”.
    Od rodziców wyrazy wdzięczności za obudzenie niepokoju pedagogicznego i odpowiedzialności za młodych, których trzeba wychowywać a nie chować, od nas uczestników zjazdu za niezwykłą serdeczność i niezapomnianą gościnność.
    Dla wszystkich Sióstr wiele życzeń… a dla s.Maciei - Siostry Przełożonej najpiękniejsze, by sukcesami zaowocowały pedagogiczne plany, a Biały Klasztor stał się Sądecczyźnie ważnym ośrodkiem dydaktyczno-wychowawczym
    Szczęść Boże na każdy nowy dzień. Niech piękny ogród rozbrzmiewa radością przedszkolaków, wychowankowie potrafią „sięgać po gwiazdy” i zawsze dobrze wybierać, niech powiększają w kraju elitę ludzi bogatych marzeniami, mądrością rozumu i serca, a Siostry cieszą się wyjątkową opieką Matki Najświętszej i wdzięcznością.
Dla zainteresowanych podają informacje o placówkach prowadzonych przez nasze Siostry:
Gimnazjum i Szkoła Podstawowa Sióstr Niepokalanek im.Błogosławionej Matki Marceliny Darowskiej w Jarosławiu;
Prywatne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im.Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie;
Przedszkole Sióstr Niepokalanek, Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna, Technikum Gastronomiczne i Hotelarskie im.Matki Bożej Królowej Polski w Nowym Sączu;
Zespół Edukacyjny Sióstr Niepokalanek im.Błogosławionej Matki Marceliny Darowskiej w Warszawie;
Prywatne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im.Błogosławionej Matki Marceliny Darowskiej w Wałbrzychu;
Przedszkole Sióstr Niepokalanek Wrzosów - Buraków;
Katechizacja: Kościerzyna, Szczecinek, Biała Podlaska, Dursztyn
Zanotowała Kazimiera Mrówka
 
324428