Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Strona ostatnia

Treść


.
.
Kapliczka zwana „Bożą Męką”
 
Znajduje się na obrzeżu Starego Sącza w pobliżu miejskiej obwodnicy i mostu noszącego imię Świętej Kingi.
Ma kształt okrągłego, zwężającego się ku górze słupa - forma baszty - nakrytego daszkiem stożkowym, z ozdobnym metalowym krzyżem. Kryta jest dachówką.
Na froncie we wnęce znajduje się malowany wizerunek Chrystusa Ukrzyżowanego a pod nią ślad po nieistniejącej dziś mosiężnej tabliczce, na której znajdował się tekst:
„Kaplica ta stoi na dawnym terenie Starego Sącza. Według kronik liczy około 600 lat i jest najstarszym zabytkiem naszego miasta. Chylącą się do upadku kaplicę odnowiono z ofiar tutejszych obywateli dnia 12.5.1933. za burmistrza Roberta Ogorzałego, staraniem Stefanii Siatkowskiej. Roboty wykonał Józef Duda.”
Po przeciwnej stronie kapliczki znajduje się wnęka z figurą św.Antoniego Padewskiego.
We wnęce trzeciej (mniejszej) umieszczono figurkę św.Kingi.
Nazwa kapliczki pochodzi od Oblicza Pana Jezusa, które dawniej tam się znajdowało. Jej fundacja i wykonanie jest nieznane.
 
Miejsce to w swym wierszu opisuje Danuta Sułkowska
 
                                                   Rozstaje
 
u Bożej Męki gdzie gościniec rozgałęział się
na pięć wąskich dróg kobiety pogadywały
                                                    markotnie
o mizernym zysku na jarmarku zzuwały buty by
                                                          troskliwie
schować je do koszyków i zamaszyście kładły na
                                               sobie znak krzyża
w niskim ukłonie przed Krzyżem zanim odeszły
                                                     swoimi drogami
do osiedli po tej stronie lub do brodów na rzekach
lipy na rozstajach zebrały w słoje pot
kilku pokoleń kobiet
ich westchnienia skargi błagania nadzieje
wiatr zgarnia z konarów i rzuca do stóp Krzyża
i naszych
 
Panie Jezu Boże nasz
przechodniowi drogę wskaż
 
asfaltowa szosa wspina się na most
i tam krzyżuje się z innymi ale tego nie widać z tej
                                                                  strony
co nam podpowiesz Panie skoro droga tylko jedna
jeśli nie liczyć polnej ścieżki do miejsca gdzie łączą
                                                           się rzeki
i widać niemal po horyzont jak w jednym korycie
toczą się dwa nurty
 
Jednak aby ocalić ją od zniszczenia i zapomnienia,
kapliczka wymaga pilnej konserwacji
Jolanta Czech
324542