Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Siostry Klaryski - podziękowanie

Treść


.

.
PODZIĘKOWANIE
 
Jubileusz to czas, w którym uwielbiamy Trójjedynego Boga, dziękując Mu za wielką obfitość wszelkich łask. Boża Opatrzność działa także poprzez dobroć ludzi. Klasztor Sióstr Klarysek w Starym Sączu codziennie otrzymuje oznaki życzliwości naszych Przyjaciół i Dobroczyńców.
Przeżywany niedawno Dzień Życia Konsekrowanego w Roku Jubileuszowym 225-lecia Diecezji Tarnowskiej przypomina, by wyrazić wdzięczność Wszystkim, którzy świadczą nam dobro. Zgromadzone na uroczystych Nieszporach osoby konsekrowane były zachwycone pięknem naszego Klasztoru i jego otoczenia.
Wiemy, komu to zawdzięczamy. Pragniemy w tym miejscu podziękować Dobroczyńcom duchownym i świeckim, a w sposób szczególny Burmistrzowi Starego Sącza, panu Marianowi Cyconiowi, którego troska o Miasto i Klasztor Świętej Kingi jest znana i ceniona.
Dziękujemy za Msze św. zamawiane w naszych intencjach z racji Dnia Życia Konsekrowanego. Mieszkańcom Starego Sącza i całej Ziemi Sądeckiej składamy serdeczne „Bóg zapłać" za każdy gest życzliwej pamięci. Staramy się odwzajemniać modlitwą i wzajemną życzliwością.
 
s.M.Teresa Izworska
z Siostrami
 
327580