Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Oferta szkół zawodowych

Treść


.
Zespół Szkół Zawodowych nr 2
oraz Zespół Szkół Drzewno-Mechanicznych
w Starym Sączu
zaprasza wszystkich chętnych gimnazjalistów w szeregi naszych placówek.
W roku szkolnym 2011/2012 możemy zaproponować
kilka kierunków kształcenia
 
W ZSDM: Technikum nr 3
 
Technikum Drzewne - technik technologii drewna - technik stolarz. Po ukończeniu szkoły uczniowie mogą np.: organizować i nadzorować procesy produkcyjne w zakładach przemysłu drzewnego; piastować stanowisko kierownika zakładu działu produkcyjnego, itd.
 
Technikum Informatyczne - technik informatyk. Absolwenci będą mogli znaleźć pracę wszędzie tam, gdzie potrzebna jest fachowa wiedza informatyczna do instalowania i uruchamiania systemów oprogramowania.
 
Technikum Mechaniczne - technik mechanik. Zatrudnienie w sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego.
 
Zawodowa nr 1 - oddział wielozawodowy - uczniowie posiadają status pracownika młodocianego, odbywają zajęcia praktyczne w zakładach pracy wg wybranych zawodów.
Zawody 3-letnie: stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, murarz, piekarz, cukiernik, fryzjer, monter instalacji urządzeń sanitarnych, elektryk, tapicer.
Zawody 2-letnie: lakiernik, sprzedawca, kucharz małej gastronomii, posadzkarz, kowal, malarz, tapeciarz.
 
Szkoła posiada porozumienie z Firmą Fakro w sprawie ewentualnego zatrudnienia.
 
Zespół Szkół Zawodowych nr 2
 
Technikum Kelnerskie - Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kelner może być zatrudniony przez wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze prowadzące działalność gastronomiczną, przede wszystkim restauracje, kawiarnie, pensjonaty, domy wczasowe, zakłady gastronomiczne prowadzone przez hotele. Kelner może być również zatrudniony na statkach i promach. Ponadto może prowadzić własną działalność gospodarczą na rzecz zakładów gastronomicznych i indywidualnych zleceniodawców.
 
Technikum Hotelarskie NOWOŚĆ - Technikum przygotowuje do pracy w obiektach hotelarskich na różnych stanowiskach oraz do prowadzenia własnego obiektu. Absolwent w zawodzie technik hotelarstwa jest przygotowany do realizacji wszystkich czynności związanych z fachową i kompleksową obsługą gości hotelowych, a więc: zorganizowania pracy zakładu hotelarskiego, odpowiednią pod względem jakości obsługę, współpracę z biurami podróży, gromadzenie informacji i planowanie różnego rodzaju usług hotelarskich dla potrzeb różnorakich organizacji i stowarzyszeń.
 
Technikum Budowlane - Przygotowanie zawodowe technika budownictwa pozwala na podjęcie pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, w wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach, w państwowym nadzorze budowlanym, w administracjach budynków, w biurach projektów, jako asystent projektanta, a po nabyciu odpowiedniego stażu pracy umożliwia uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jak również prowadzenie własnej firmy budowlanej. Od 2011 r. zajęcia będą odbywały się w profesjonalnie wyposażonych pracowniach i warsztatach- kosztorysowanie projektowanie materiałów budowlanych i zajęć praktycznych.
 
Kucharz Małej Gastronomii - nauka trwa 2 lata, a uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu w szkole i zakładach pracy.
 
    Szkoły biorą udział w programach unijnych: Informatyk zawód przyszłości - w ramach którego prowadzone są zajęcia wyrównawcze z: matematyki, grafiki komputerowej, programowania i administrowania systemami operacyjnymi oraz z języka angielskiego. Edukacja Twoją szansą - zajęcia z matematyki i języka angielskiego. Ponadto uczniowie mają możliwość zrobienia prawa jazdy kategorii B, C oraz kursu spawalniczego, obsługi wózków widłowych i programu komputerowego do projektowania AutoCad. Kolejne projekty to: Profesjonalista na rynku gastronomicznym; Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce; Diament; Leonardo.
    W zespołach działają bardzo dobrze wyposażone pracownie zajęć praktycznych Zajęcia odbywają się w szkolnych pracowniach zajęć praktycznych oraz w renomowanych zakładach pracy, z którymi szkoła zawiera umowę. Bazy szkół ulegają ciągłemu rozwojowi, do dyspozycji uczniów są bardzo dobrze wyposażone pracownie informatyczne, siłownia, sala gimnastyczna, multimedialne sale przedmiotowe.
    Boiska szkolne są obecnie w przebudowie. Młodzież uczestniczy w różnego rodzaju zawodach szkolnych i pozaszkolnych, organizuje także spotkania z ciekawymi osobistościami regionu, np. spotkanie ze strongmanem Tomaszem Kowalem. Zapewniamy uczniom jednozmianowe kształcenie, dodatkowo możliwość korzystania z internatu, który mieści się przy ul.Daszyńskiego. Nauczyciele organizują zajęcia dodatkowe dla uczniów słabych, mających trudności w nauce oraz dla uczniów wykazujących zdolności.  Działają: kółko polonistyczne, matematyczne, teatralne, szachowe, informatyczne, kółko z języka angielskiego oraz języka rosyjskiego, ponadto zespół muzyczny. W szkołach funkcjonują Kluby Wolontariatu Stowarzyszenia Susrum Corda. W ramach działalności klubów uczniowie mogą współpracować z różnymi instytucjami, np.: Miejskim Ośrodkiem Kultury w Nowym Sączu, Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Starym Sączu, Katolickim Niepublicznym Przedszkolem im. Ojca Pio w Nowym Sączu, itd. Biorą również udział w różnych szkoleniach motywacyjno-integracyjnych, nabierają tym samym doświadczenia do dalszej pracy. Szkoły starają się aktywnie włączać w działalność artystyczną oraz charytatywną. Na swoim koncie mamy już kilka imprez, akcji (Serce Sercu, WOŚP, Wigilia dla osób starszych i samotnych, itd.) koncertów (koncert charytatywny dla Kamila - 2 edycje), spektakli (np. Jasełka charytatywne W górę serca). Zawsze chętnie angażujemy się w pomoc dla kolegów i koleżanek z naszej szkoły. Organizujemy w tym celu akcje, z których dochód przeznaczony zostaje dla osób najbardziej potrzebujących. W placówkach prężnie działa Samorząd Uczniowski, który stara się rozwiązać najbardziej dręczące uczniów problemy. Serdecznie zapraszamy do Zespołu Szkół Drzewno-Mechanicznych w Starym Sączu.
Oto kilka wskazówek dotyczących logowania:
- logujemy się na stronie www.malopolska.edu.com.pl; wybieramy Technikum nr 3 lub Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 1 (wraz z odpowiednim zawodem); wydrukowane podanie dostarczamy do szkoły. Wymagane dokumenty to: świadectwo ukończenia gimnazjum, 2 fotografie, zaświadczenie o przydatności do zawodu (bezpłatne badania przeprowadza Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w Nowym Sączu przy ul.Węgierskiej 188). Przedmioty, z których oceny podlegać będą przeliczaniu na punkty (dla wszystkich klas te same): język polski, matematyka, język obcy, informatyka. Przyjęcia do klas odbywają wg listy rankingowej. Najlepszym uczniom szkoła stara się zapewnić miejsce pracy.
    W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do Zespołu Szkół Drzewno-Mechanicznych w Starym Sączu przy ul.Batorego 27 (tel.: 18 446-05-88), ponadto na stronę internetową szkoły - http://www.zsdmstsacz.republika.pl lub do Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 przy ul.Mickiewicza 33 (tel.: 18 446-05-83), strona internetowa - http://www.zsz2starysacz.pl.
 
Gorąco polecamy
324163