Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Caritas - Dziękczynienia nadszedł czas

Treść


.

.
Dziękczynienia nadszedł czas
 
    Dziękczynienia Bogu za każdy nowy dzień, spotkanych na drodze dobrych, życzliwych ludzi, za podarowane nam szanse i za nadzieję na końcu krzyżowej drogi, którą idziemy w modlitewnym zamyśleniu w nabożeństwach Wielkiego Postu.
„Dobrą, potrzebną, zbawienną, błogosławioną jest rzeczą dziękować” - przypomina Jan Paweł II a my czynimy to wciąż w imieniu wszystkich podopiecznych Caritasu.
Caritas - to znaczy miłość, o czym wie nawet dziecko, a miłość to służba i ofiara, w której bardziej obdarowany jest darczyńcą - mówi Ewangelia, zachęcając do dawania świadectwa Chrystusowi, który zna motywy naszych czynów i za dobre wynagradza.
    Powtarzamy się. Wciąż to samo „Bóg zapłać” za wszelką pomoc i to samo wyciąganie ręki o wsparcie, bo przybywa ludzi w ciężkiej i trudnej sytuacji, ale nie można inaczej. Mówi się i słyszy, że postępująca laicyzacja oraz imponujący rozwój nauki sprawiają, że wykładnikiem stosunków międzyludzkich jest często obojętność inspirowana zapatrzeniem w siebie i własnym interesem. W Starym Sączu jest inaczej, o czym m.in. świadczą działalność Akcji Katolickiej i Caritasu, niemożliwa bez społecznej postawy mieszkańców naszego miasta.
    Za tę otwartość życzliwych serc, pochylanie się nad cudzą biedą i nieszczęściem, za gotowość przyjścia z pomocą ludziom, którzy mają mniej, dziękujemy serdecznie. Dziękujemy znanym ze swej hojności naszym Sponsorom, szczególnie gorąco licznym anonimowym ofiarodawcom, wspierającym nas Starosądeczanom razem i każdemu osobno. Dobro świadczone innym wraca. Niech ustokrotnione zapuka do drzwi, gdy na kogoś przyjdzie także godzina potrzeby.
Dziękujemy za dary w naturze, za pieniądze wrzucane do puszek i te, składane bezpośrednio na ręce przewodniczącej POC s.Eleonory, która je najtrafniej wykorzystuje. Dziękujemy za gotowość usłużenia samochodem, gdy taki był potrzebny i za ofiarowany czas - najcenniejszy dar dla drugiego człowieka.
„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz miłosierny jest” - wzywa Chrystus ponad wiekami, a Jego Apostoł Jan Paweł II wciąż przypomina, że ta nowa wyobraźnia miłosierdzia to nie tylko wspomniana skuteczna i potrzebna pomoc, ale jakaś zdolność do bliskości, wrażliwość na cudze cierpienie, która przywraca zaufanie i wiarę w ludzi; nie tylko jałmużna, nie litość, ale serdeczne współczucie, świadectwo braterstwa i miłość, z której czerpiemy motywację wszelkiego działania.
    Za taką wrażliwość dziękujemy i wciąż o nią prosimy, by nie było wśród nas głodnych i opuszczonych. Z wyrazami wdzięczności przygotowujemy teraz około 400 kartek z życzeniami świątecznymi i już myślimy o paczkach na wielkanocne stoły.
Znowu potrzebna będzie pomoc Państwa, na którą liczymy i już dzisiaj serdecznie, gorąco dziękujemy.
 
Zarząd Parafialnego Oddziału Caritas
 
Z ostatniej chwili:
Bardzo potrzebna jest pralka i lodówka w dobrym stanie, dla chorej osoby. Taki dar serca będzie dla kogoś dobrodziejstwem. Dziękujemy. Telefon Domu Sióstr Służebniczek - 18 446-15-14
 
324163