Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Ksiądz prałat Alfred Kurek Honorowym Obywatelem Starego Sącza

Treść


.
Stary Sącz świętował:
KSIĄDZ PRAŁAT ALFRED KUREK
HONOROWYM OBYWATELEM STAREGO SĄCZA
OBCHODY JUBILEUSZU 50-LECIA KAPŁAŃSTWA
 
  Uchwałą z dnia 4 czerwca 2014 r. nr XLVII/622/2014 na wniosek burmistrza Jacka Lelka, Rada Miejska w Starym Sączu nadała ks.prałatowi Alfredowi Kurkowi tytuł „Honorowy Obywatel Starego Sącza”.
    W piątek 20 czerwca 2014 r. o godz.12.00, w historycznym budynku starosądeckiego „Sokoła”, obecnie siedzibie Centrum Kultury i sztuki im.Ady Sari, odbyło się uroczyste XLVIIII posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu, które otworzyła przewodnicząca Ewa Zielińska. Przywitała bardzo licznie przybyłych na tę uroczystość, znamienitych gości. Byli wśród nich parlamentarzyści, kapłani, samorządowcy różnych szczebli, delegacje nauczycieli, dzieci i młodzieży i z terenu całej gminy i wdzięczni - swemu byłemu wieloletniemu proboszczowi - mieszkańcy Starego Sącza.
.

.
    Po wprowadzeniu sztandaru Rady Miejskiej, laudację na cześć ks.Alfreda Kurka Honorowego Obywatela - wygłosił wiceprzewodniczący Rady Marian Lis, który powiedział m.in.:
-Wieloletni proboszcz parafii św.Elżbiety wpisał się w historię Starego Sącza, gdzie pełni posługę duszpasterską od 1971 roku. Ks.Kurek w trudnych czasach PRL-u wychowywał młodzież zgodnie z dewizą „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Organizował dni skupienia i nabożeństwa dla młodzieży. Kapłan doczekał się 58 powołań kapłańskich, zarówno diecezjalnych jak i zakonnych, a jego wychowankiem jest m.in. bp Józef Słaby, obecnie biskup diecezji Esquel w Patagonii. Ks.Alfred Kurek wykazywał bardzo wielką troskę o parafian, parafię oraz obiekty sakralne. W 1997 r. dzięki Jego inicjatywie, powołane zostało czasopismo parafialne „Z Grodu Kingi” oraz Chór Parafialny. Dbał o zabytkowy kościół św.Elżbiety i inne zabytki. Będąc przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Starym Sączu, aktywnie uczestniczył w przygotowaniach tego najważniejszego w dziejach miasta wydarzenia, co wymagało wielkiej pracy i talentu organizacyjnego.
   Po odczytaniu wymienionej na wstępie uchwały Rady Miejskiej, nastąpiło wręczenie aktu nadania tytułu przez Przewodniczącą Rady i Burmistrza.
Następnie głos zabrał burmistrz Jacek Lelek, który stwierdził:
- Rada Miejska tytułem honorowego obywatela uczciła człowieka, który dla tego miasta nieprzerwanie od czterdziestu trzech lat poświęca siły, intelekt, zdolności, czas, a przede wszystkim serce. Szczęśliwe miasto, które ma takich obywateli. Ksiądz prałat Alfred Kurek przejdzie do historii Starego Sącza z wielu powodów. Czas prowadzenia przez niego parafii św.Elżbiety przypadł na okres przemian ustrojowych. On także wprowadził starosądecką parafię w trzecie tysiąclecie. Ale zdecydowanie najważniejszym wydarzeniem w dziejach miasta była wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II i kanonizacja Matki Kingi. Już samo przewodniczenie Komitetowi Organizacyjnemu papieskiej wizyty stawia księdza prałata w gronie osób zasłużonych dla Starego Sącza. Ale nietaktem byłoby zostawić pozostałe lata mrówczej, codziennej pracy na rzecz swoich, parafian i miasta. Odnajdywanie dróg do ludzkich serc dla Pana Boga i dla bliźnich, pociągające świadectwo dla wielu młodych - zainspirowało i pociągnęło wielu do służby kapłańskiej i zakonnej, wielka troska o rozwój bazy materialnej parafii, ale też ogromna świadomość i poczucie misji w utrzymaniu zabytków, to zakres działalności tego zasłużonego kapłana.
   „To dla mnie wielki zaszczyt znaleźć się w gronie tak znamienitych osób, obok Świętego Jana Pawła II, kardynała Stanisława Dziwisza, czy arcybiskupa Wiktora Skworca - powiedział, nie ukrywając wzruszenia ks.Alfred Kurek dziękując za przyznane wyróżnienie.
Czterdzieści trzy lata mijają teraz w czerwcu, kiedy przybyłem do Starego Sącza z polecenia księdza biskupa Jerzego Ablewicza. Większość mojego życia przypada na Stary Sącz. Lepiej go znam niż własną, rodzinną miejscowość Mogę powiedzieć, że Stary Sącz stał się moją małą ojczyzną. Jakże wiele zmieniło się przez te wszystkie lata. Gdy przybyłem do Starego Sącza nie było osiedla Słonecznego, osiedla Północ, domów, ulic - a dzisiaj nowa dzielnica miasta, nowa parafia, zmodernizowane centrum miasta”.
Były również podziękowania Honorowego Obywatela dla czterech burmistrzowi i dla wszystkich, z którymi dane było ks.Kurkowi współpracować.
    Spośród bardzo wielu wystąpień wzruszonych gości, pozwolę sobie w całości przytoczyć słowa wypowiedziane przez posła na Sejm RP Mariana Cyconia, byłego Burmistrza Miasta i również jego Honorowego Obywatela.
Przewielebny Księże Prałacie, Honorowy Obywatelu Starego Sącza.
   Przed laty, gdy przedstawiciele Sądecczyzny stanęli w Watykanie przed Ojcem Świętym Janem Pawłem II i pokłonili się przywożąc pozdrowienia - usłyszeli takie oto słowa: „Sądecczyzna. Ten zakątek jest mi dobrze znany. Znany jest mi z wody, przede wszystkim z Dunajca, ale trochę też i z Popradu. Znany mi z gór, z całego Beskidu Sądeckiego, który schodziłem w różnych kierunkach i to latem, wiosną, jesienią, a także niemało zimą. Bo to piękna ziemia, piękny zakątek, jeden z najpiękniejszych na całej Ziemi Polskiej. A piękno przyrody idzie jakoś w serce ludzkie i ten zakątek rodzi też pięknych ludzi. Piękno ludzkie wyraża się w kulturze, w dziełach kultury.
   Słowa te Święty Papież wypowiedział w 1982 roku, siedemnaście lat przed pamiętnym przyjazdem do Starego Sącza, gdzie miała miejsce kanonizacja księżnej Kingi, a później słynna powtórka z geografii. Niezmiernie ważne są wypowiedziane przez Papieża słowa: „Ten zakątek rodzi pięknych ludzi”.
  I tutaj warto się zatrzymać. Właśnie w Starym Sączu narodziłeś się na nowo Księże Prałacie - do posługi wiernym, jako Proboszcz, chociaż jako kapłan pracowałeś tutaj już we wcześniejszych latach. Jakże trafnie wpisujesz się Dostojny Księże Prałacie w słowa Ojca Świętego, który dalej mówi: „Piękno ludzkie wyraża się w kulturze, w dziełach kultury.
  Pamiętam jak w niełatwych czasach skutecznie zabiegałeś o remont starosądeckich świątyń, a trudności do przezwyciężenia było niemało. W ciągu lat Twojej posługi kapłana i proboszcza starałeś się o odnowienie innych starosądeckich zabytków, nie tylko sakralnych - o czym jako wieloletni, były burmistrz Starego Sącza wiem najlepiej. Z zapałem dążyłeś również do budowy nowych świątyń, tak bardzo potrzebnych starosądeczanom.
   W ciągu lat Twojej pracy w Parafii Świętej Elżbiety Węgierskiej byłeś świadomy wielkiego dziedzictwa kulturowego, które nierozerwalnie wiąże się ze Starym Sączem. Wytrwale czyniłeś starania o to, aby starosądeckie bogactwo historii i kultury szeroko promować i rozsławiać. Tę piękną kartę zapisaną w historii Starego Sącza przez Ciebie Księże Prałacie wyczerpująco przedstawiono w laudacji.
   Przed laty powiedziałeś, że w ostatnich dekadach wiele się zmieniło w Starym Sączu na lepsze. Zawsze emanowałeś na otaczających Cię ludzi swoją statecznością, serdecznością i optymizmem, który nie jest pozbawiony zdrowej refleksji. Mawiałeś, iż wolność, która nadeszła bywa niewłaściwie wykorzystywana. Wyrażałeś jednak Księże Prałacie nadzieję, że zwycięży mądrość i sprawy niewłaściwego korzystania z wolności w końcu, dla dobra przyszłych pokoleń zostaną zażegnane. Też w to głęboko wierzę.
   Dzisiaj, w przeddzień Twojego Jubileuszu 50-lecia Kapłaństwa Dostojny Księże Prałacie - pragnę powiedzieć, że jestem wdzięczny za to, że przez wiele lat przyszło nam współpracować dla dobra mieszkańców Starego Sącza i okolic. Znana łacińska maksyma mówi: Tempus fugit, aeternitas manet. I chociaż czas upływa, to jednak na zawsze pozostanie dla Starosądeczan i tutejszej historii otwarta piękna i chwalebna karta opowiadająca o pracy, posłudze, poświęceniu i oddaniu dla lokalnej społeczności księdza proboszcza Alfreda Kurka.
   Byłeś dla nas Księże Prałacie prawdziwym przewodnikiem duchowym.
Honorowy Obywatelu Starego Sącza!
    Pozostaje mi życzyć Tobie wielu kolejnych lat bogatych w błogosławieństwo i łaski Boże, pełnych zdrowia i sił - tak bardzo potrzebnych do posługi wiernym, którą nadal z zapałem realizujesz. W mojej pamięci na zawsze pozostaną wspomnienia z licznych rozmów, które miałem zaszczyt przeprowadzić z Księdzem Prałatem. Wszystkie te rozmowy były przeniknięte troską o parafian, o mieszkańców Starego Sącza. Z wdzięcznością patrzę na te wszystkie doświadczenia, które składają się na moją z Księdzem Prałatem znajomość i współpracę.
    Bóg zapłać i Szczęść Boże.
   Myślę, że wszyscy, którym było dane współpracować z księdzem Alfredem Kurkiem, z sercem przepełnionym wdzięcznością, podpisują się pod tymi słowami.
Po tym wystąpieniu jeszcze bardzo wielu obecnych ustawiło się w kolejce, aby gratulować Księdzu tytułu Honorowego Obywatela. Byli wśród nich inni parlamentarzyści i samorządowcy. Długi orszak utworzyły przedszkolaki, uczniowie młodszych klas, młodzież i pozostali mieszkańcy miasta. Wśród nauczycieli byli uczniowie ks.Kurka, którzy z dumą podkreślali ten fakt.
Wzruszenie, życzliwość, podniosła atmosfera, to nastrój panujący w sali „Sokoła”.
Szczególne dokonania ks.prałata Alfreda Kurka, uwieńczone uhonorowaniem Go tym szczególnym tytułem - Honorowego Obywatela Starego Sącza - dały poczucie zebranym, iż uczestniczyliśmy w podniosłym, historycznym wydarzeniu i że tak, jak bogata działalność Księdza, tak i ta Uroczysta Sesja Rady Miejskiej, na zawsze zapisała się w dziejach Grodu Kingi.
 
OBCHODY JUBILEUSZU 50-LECIA KAPŁAŃSTWA
KS.PRAŁATA ALFREDA KURKA
 
   W niedzielę 22 czerwca o godz.12.00 w kościele św.Elżbiety Węgierskiej ks.Alfred Kurek, w czasie Mszy Świętej Jubileuszowej, dziękował Panu Bogu za niezwykły dar kapłaństwa. Szczególną okazję do tej uroczystości stanowił jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich przyjętych 28 czerwca 2014 r. w bazylice katedralnej w Tarnowie, z rąk J.E.ks.biskupa Jerzego Ablewicza.
Ksiądz Jubilat przewodniczył Eucharystii, którą wraz z nim sprawowali księża: abp Zygmunt Zimowski; prałaci - proboszcz Marek Tabor i dziekan Józef Wałaszek w asyście uczestniczyło ponad trzydziestu księży - dawnych wikariuszy parafii św.Elżbiety, współpracowników i wychowanków ks.Jubilata.
.

.
Kościół wypełniony był wiernymi, oprawę muzyczną pod dyrekcją Stanisława Dąbrowskiego zapewnił Chór Parafialny i Orkiestra,
Zebranych uroczyście powitał ks.Marek Tabor - od 2009 roku proboszcz parafii św.Elżbiety. Homilię wygłosi ks.abp Zygmunt Zimowski przewodniczący Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia, (były wikariusz starosądeckiej parafii w latach 1973-75)
- Kościół święty zachęca do obchodów jubileuszu, gdyż wtedy mamy okazję stanąć przed Bogiem, popatrzeć w przeszłość, podziękować Panu za wszystko to, co od Niego otrzymaliśmy na drogach naszego życia - życia kapłańskiego, czy małżeńskiego. Ksiądz Kurek, wieloletni proboszcz naszej parafii, tu na Sądeckiej Ziemi wyrył swój kapłański charakter. Za to wszystko trzeba dziękować Panu Bogu i Maryi - powiedział ks.Arcybiskup.
Z okazji jubileuszu gratulacje dla ks.Prałata wystosował Ojciec Święty Franciszek oraz ordynariusz diecezji tarnowskiej - ks.bp Andrzej Jeż. Po zakończonej Eucharystii życzenia składali przedstawiciele stowarzyszeń katolickich działających przy parafii, mieszkańcy miasta i samorządowcy.
Wzruszony Jubilat dziękował za życzenia, wspominał swoją rodzinę i dziękował bliskim sercu ludziom.
- 50 lat kapłaństwa, w tym trzy lata posługi w Łącku, cztery w Tarnowie i 43 lata w Starym Sączu to długi okres czasu - większość mojego życia, które przeżyłem w kapłaństwie. Jubileusz jest okazją do rachunku sumienia oraz by dziękować Panu Bogu i ludziom. Bogu, który jest źródłem wszelkiego dobra i ludziom, których życzliwości i serdeczności doświadczałem, i doświadczam każdego dnia.
W niedzielę 29 czerwca jubileuszową Eucharystię ks.prałat Alfred Kurek świętował w swojej rodzinnej miejscowości - Lubczy koło Tarnowa.
Jolanta Czech
 
324134