Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Czas na aktywność w Grodzie Kingi

Treść


.
Czas na aktywność w Grodzie Kingi
 
  Ośrodek Pomocy Społecznej od początku 2014 r. przystąpił do realizacji kolejnego projektu systemowego wspieranego przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zatytułowanego „Czas na aktywność w Grodzie Kingi” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  Projekt ten jest odpowiedzią na problemy społeczne występujące w gminie Stary Sącz, w tym wysokie bezrobocie. Jego ambicją jest skonkretyzowane, efektywne działania mające przynieść trwałe skutki dla osób poszukujących pracy.
  Projekt „Czas na aktywność w Grodzie Kingi” odznacza się komplementarnym podejściem w stosunku do poszczególnego uczestnika projektu. Każdy człowiek jest inny, odrębne są warunki osobowe i środowiskowe kształtujące postawy, zatem nie ma też uniwersalnej recepty dla każdego. Stąd rodzi się potrzeba zróżnicowanych działań.
  W pierwszej kolejności uczestnicy projektu zostali poddani diagnozie prowadzonej przez psychologa i doradcę zawodowego, co pozwoliło wstępnie określić oczekiwania i predyspozycje beneficjentów.
W ramach aktywizacji społecznej i zawodowej prowadzonej w dniach od 2 do 12 czerwca 2014 r. w Powiatowej i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Starym Sączu, filia w Barcicach odbyły się warsztaty:
            - Kreacji wizerunku - 24 godziny
            - Skuteczny na rynku pracy - 24 godziny
            - Warsztat kompetencji społecznych - 24 godziny.
Kolejnym etapem projektu jest udział beneficjentów w kursach zawodowych.
 
Projekt współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
324134