Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

W 15. rocznicę wizyty papieskiej w Starym Sączu - 14 czerwca 2014 r.

Treść


.
W 15. rocznicę wizyty papieskiej w Starym Sączu
- 14 czerwca 2014 r.
DIECEZJALNE DZIĘKCZYNIENIE
ZA KANONIZACJĘ JANA PAWŁA II
 
    Tego dnia, przy Ołtarzu Papieskim i na starosądeckich błoniach, miało miejsce bardzo ważne wydarzenie, mocno związane ze św. Kingą i Janem Pawłem II, połączone równocześnie ze spotkaniem rodzin Diecezji Tarnowskiej i obchodami Święta Caritas. Organizatorami uroczystości byli; Kuria Diecezjalna w Tarnowie, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej, Gmina Stary Sącz i Dom Pielgrzyma „Opoka - Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu.
    Uroczystej Mszy św. o godz. 11 przewodniczył ks. abp Józef Michalik. Wspominając 15. rocznicę przyjazdu Jana Pawła II do Starego Sącza i kanonizację św. Kingi przypomniał przesłanie Ojca Świętego, który wówczas wskazywał na rolę świętości i świętych w życiu Kościoła, narodu i społeczeństwa.
    „Dopóki nie zrodzą się święci społecznicy i święci politycy, jak święta księżna - zakonnica Kinga, jak św.królowa Jadwiga, przyszłość państwa i narodu nie wkroczy jeszcze na drogę pełnego rozwoju, bo potęgę społeczną trzeba opierać na uczciwości, sprawiedliwości społecznej, na Bożych przykazaniach, które każą miłować drugiego człowieka jak siebie samego; a stróżem porządku społecznego są ludzie obdarzeni społecznym zaufaniem, są ci, których wybieramy do naszych samorządów i parlamentów. Są nauczyciele i wychowawcy, którym powierzamy formację naszych dzieci, są dziennikarze, od których oczekujemy prawdziwych informacji i ocen - mówił Arcybiskup.
.

.
    Podkreślił również, że naród chrześcijański ma prawo do polityków odważnej wiary. Nasz naród czeka na świętych polityków, którzy będą kierować się w swoim życiu osobistym i w życiu publicznym przykazaniami Boga, bo wtedy zagwarantują wolność sumienia i czynu, okażą sprawiedliwość bez względu na przynależność partyjną także ludziom innych religii i niewierzącym, uszanują zdrowych i zatroszczą się o chorych.
Niepokojów w Polsce jest dużo.
   Hierarcha mówił o bezrobociu, korupcji, braku perspektyw dla młodych, którzy wyjeżdżają z Polski. Pytał też, czy można patrzeć bez niepokoju na promocję rozkładu moralnego przez nowe ideologie, przekreślające naturę człowieka, manipulujące płcią i narzucające relatywizm moralny poprzez jednopłciowe małżeństwa.
    „Trzeba zauważyć niebezpieczeństwa, mówić o nich, uwrażliwiać sumienia, budzić wolę czynu, bo im większe trudności widzimy wśród ludzi, tym mocniej należy trzymać się Boga, tym gorliwiej zachowywać i religijne, i polskie tradycje, z tym większą pokorą i ufnością modlić się. Dawać wyraz naszej wierze w życiu prywatnym, domowym i w relacjach z ludźmi, i dlatego dobrze, ze tu jesteśmy, aby wspominać naszych świętych i słuchać ich życiowych wskazań. Oni zdali egzamin wiary i egzamin człowieczeństwa, są chlubą Kościoła i Ojczyzny” - dodał.
  Kaznodzieja przekonywał, że warto żyć pięknie, warto czynić dobro, warto miłować Boga i drugiego człowieka. Odpowiedzieć sobie na pytania o naszą miłość do Boga, zrobić sobie egzamin z miłości, za wzór biorąc na przykład św. Jana Pawła II.
   „Jan Paweł II nie deklarował miłości do ludzi, ale widzieliśmy, że ich kochał, tęsknił za ludźmi, że mimo dolegliwości, a nawet inwalidztwa służył sobą aż do końca. Kochał życie, rodzinę, kochał młodych i szukał z nami kontaktu, bliskości. Mając dystans do siebie, potrafił być także krytyczny i obiektywny w ocenie świata i ludzi. Jego moralne analizy na temat polityki i społecznej sytuacji jeszcze przez wiele lat będą stanowiły inspirację do twórczych programów naprawy naszej Ojczyzny i uzdrowienia relacji międzynarodowych” – powiedział abp Michalik,
   Bezpośrednio po zakończeniu Mszy św. nastąpiło wręczenie podziękowań osobom zasłużonym w pracy charytatywnej, w godzinach popołudniowych zaś odbywał się, tradycyjnie już organizowany, festyn rodzinny z wieloma atrakcjami; w jego ramach występy zespołów artystycznych i konkursy dla rodzin.
     Podczas diecezjalnego dziękczynienia za kanonizację Jana Pawła II oraz święta rodzin 108 osób i instytucji: wolontariuszy, darczyńców i pracowników placówek Caritas, wyróżnionych zostało Listem Gratulacyjnym Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża oraz statuetką „Misericors” (Miłosierny sercem). Wśród odznaczonych starosądeczan znaleźli się darczyńcy; Anna i Tadeusz Rejowscy, Władysława i Antoni Sroka, Joanna Jankowiak i Marcin Sułkowski, a także długoletnia wolontariuszka Parafialnego Oddziału Caritas w Parafii pw, św.Elżbiety - s.Eleonora Salamon. Gratulujemy wszystkim wyróżnionym, szczególnie zaś Siostrze Eleonorze w związku z 20-leciem jej działalności charytatywnej w Starym Sączu, Z podwójnej więc okazji mamy zaszczyt gościć Szanowną Jubilatkę na łamach gazetki i zaprosić do lektury rejestrującej naszą rozmowę.
Zofia Gierczyk
 
324134