Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

IV edycja programu; „Przedszkolaki w hołdzie Janowi Pawłowi II”

Treść


.
W IV edycji programu;
„Przedszkolaki w hołdzie Janowi Pawłowi II” spektakl:
„ŚWIĘTY UŚMIECHNIĘTY JAN PAWEŁ II”
 
    W starosądeckim Gminnym Przedszkolu tradycją już stały się obchody rocznic papieskich i kultywowanie pamięci Wielkiego Papieża; w roku 2009. było to uczczenie 10. rocznicę wizyty papieskiej w Starym Sączu i kanonizacji bł.Kingi; późniejsze programy nosiły tytuły: „Papież z Polski”- 11. V 2011; „Papież rodziny i życia” - 28.V 2012; „Błogosławiony Jan Paweł II, przyjaciel dzieci, apostoł miłości” - 20.VI 2013 r. Każdy występ artystyczny, wystawiany przez przedszkolaków na scenie sali kina „Sokół” w CKiS im.Ady Sari, przyciągał rzesze starosądeczan, dostarczając głębokich przeżyć i wzruszeń.
   Z wiadomych przyczyn tegoroczny program wymagał wyjątkowych przygotowań i zaangażowania, na te chwile przecież czekał cały świat. W Przedszkolu Gminnym, dla uczczenia kanonizacji i w hołdzie Świętemu, zorganizowano tzw. Tydzień Papieski, którego zwieńczeniem miał być właśnie program artystyczny zaplanowany na 17. czerwca 2014 r. Na zaproszeniach i plakatach oraz w zamyśle reżyserskim myślą przewodnią stały się słowa Jana Pawła II:
            „Szukałem Was, a teraz Wy przyszliście do mnie, za to Wam dziękuję.”
            „Bóg Was miłuje drogie Dzieci”.
            „Nieście światu miłość!”
            „Świętymi bądźcie!”
 
   Trudno było pozostać obojętnym wobec takiego przesłania i tak szlachetnej inicjatywy dziecięcej. We wtorkowe popołudnie sala „ Sokoła’ zapełniła się po brzegi; na występy przedszkolaków przybyli przedstawiciele władz samorządowych z burmistrzem Jackiem Lelkiem, zastępcą Kazimierzem Gizickim, przewodniczącą Rady miejskiej Ewą Zielińską; dyrektorzy miejscowych szkół i nauczyciele, liczni goście oraz członkowie rodzin: babcie, dziadkowie i wielu rodziców z małymi dziećmi na rękach.
  Dziękując wszystkim za obecność i witając przybyłych, dyrektor Gminnego Przedszkola p.Izabela Citak poinformowała, że autorką scenariusza, poświęconego Janowi Pawłowi II z okazji kanonizacji, oraz koordynatorką wszystkich działań reżyserskich jest p.Monika Korona. Na scenie wystąpi około 60 dzieci, reprezentujących trzy spośród 8 grup:
            Grupa I, najmłodsi - Krasnoludki - z wychowawczynią p.Moniką Koroną,
            Grupa V - Smerfy – z p.Urszulą Skoczeń,
            Grupa VI - Pracusie – z p.Anną Kiełbasą.
 
   Wystąpi też kilkoro reprezentantów starszych grup, a w roli narratorek, uzupełniających recytacje dzieci, panie : Monika i Urszula.
   Wkrótce zapełniła się scena małymi artystami, pięknie prezentującymi się w jednolitych, biało-żółtych i granatowych strojach, a wniesione i ustawione w centralnym miejscu ogromne serce, z podobizną św. Jana Pawła II oraz składane w darze czerwone serduszka, stały się symbolem dziecięcej miłości i hołdu.
.

.
   Zdumiewał rozmach przedsięwzięcia artystycznego, bogactwo scenariusza, głębia przekazu i zastosowanie różnorakich technik w jednym wyłącznie celu: dla uczczenia św.Jana Pawła II, z myślą o Nim i dla Niego. Blisko półtoragodzinne widowisko przekształciło się w spontaniczną, żywiołową manifestację radości. Królowały na scenie: poezja, śpiew, muzyka i taniec, entuzjastycznie wykonywane przez dzieci. Nastrojowość i emocjonalność budowały gustowne dekoracje, liczne rekwizyty i symbole, a przede wszystkim piękno muzyki poważnej i nagrań pieśni papieskich. Siłę przeżycia potęgowały: wizualizacja osoby, miejsc i sytuacji, żywy głos Papieża, po prostu całe bogactwo przekazu multimedialnego.
   Wybrane sceny i wydarzenia, na przykład przemówienie i apel z Westerplatte, głos z okna na Franciszkańskiej, z konferencji prasowej z dziećmi, fragmenty „ Tryptyku rzymskiego”, wspomnienia i przekazy Jana Pawła II odżyły na nowo i stały się lekcją życia. Zachęcały do czerpania ze skarbca mądrości, wzięcia sobie do serca wskazówek, by więcej od siebie wymagać, nie zawieść nadziei, „ wypływać na głębię’, a czasem odważyć się „płynąć pod prąd”. Pod ich wpływem z dziecięcych ust wyrywały się postanowienia: „Chcemy jak On dobrymi być, chcemy jak On pięknie żyć; chcemy we wszystkim naśladować go, kroczyć jego śladami i przekonywać, że my także go kochamy i że chcemy być świętymi.”
To ostatnie pragnienie wyraziła entuzjastycznie wyśpiewana piosenka z repertuaru „Arki Noego” -
            „Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda
             Kocha bliźniego jak siebie samego.
             Taki duży, taki mały może świętym być
             Taki ja, taki ty może świętym być…”
 
   Przed wspólnym odśpiewaniem „Barki”, kończącej występy, nie mogło zabraknąć najradośniejszej piosenki papieskiej z repertuaru „Gangu Marcela”, melodyjnej, ulubionej, bo wyrażającej wdzięczność św. Janowi Pawłowi II za „słowa, podróże, cierpienia, modlitwy, za troski i serce tak duże”. Wszystkie jej strofy starosądeckie przedszkolaki wyśpiewały, a najdonośniej i najmocniej te, w których chciały wyznać swą miłość i przywiązanie Ojcu Świętemu, zapewniając:
            „Za każdy uśmiech Twój - kochamy Cię
             Za świętość Twą i znój - kochamy Cię
             Za wiarę Twą w nas - kochamy Cię
             Za cały z Tobą czas - kochamy Cię!
             Za przebaczenia dar - kochamy Cię
             Za urok Twój i czar - kochamy Cię
             Na dobre i na złe - kochamy Cię
             My, polskie dzieci Twe - kochamy Cię!”
 
  Podsumowania występu dokonała Pani Dyrektor, O tym, jak bardzo podobał się program artystyczny dzieci z Gminnego Przedszkola, świadczyły rzęsiste brawa i liczne podziękowania; składała je m.in. przewodnicząca RM pani Ewa Zielińska w imieniu władz samorządowych i widzów. Jak wielkiego wkładu pracy i zespolenia wysiłków wymagało przygotowanie do występu ok. 60 osobowej grupy małych aktorów, można sobie tylko wyobrazić. Pani Monika Korona, jako scenarzystka i koordynatorka, serdecznie podziękowała za pomoc i wsparcie p.dyrektor Izabeli Citak oraz paniom: Urszuli Skoczeń, Annie Kiełbasie, Kindze Rucińskiej, Jolancie Słowik, Agacie Essen, Agacie Stelmach, Krystynie Łacniak, Marii Tokarczyk i Janinie Stawiarskiej. Wyrazy wdzięczności skierowała również pod adresem pana Ryszarda Garwola, dziękując za pomoc operatorską, a dyrekcji CKiS im.Ady Sari, w osobie p.Wojciecha Knapika, za udostępnienie sali na występ.
  Na pochwałę i wyróżnienie zasłużyły dzieci występujące w programie; pięknie się prezentowały, dobrze opanowały teksty wierszy i piosenek, uważnie realizowały swoje role, bardzo starały się podobać i wypaść jak najlepiej. Wniosły na scenę piękno, radość i spontaniczność, przyczyniając się do rozsławiania i naśladowania wzoru życia św.Jana Pawła II. Organizatorom i wykonawcom dziękujemy za głębię refleksji i bogactwo przeżyć, za ogrom pracy i wielki wkład serca w przygotowanie występu.
Zofia Gierczyk
 
324134