Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Okładka

Treść


.

Zwiastowanie Pańskie. Wizerunek na alabastrze znajdujący się w kaplicy (za klauzurą)
Klasztoru Sióstr Klarysek w Starym Sączu. Autor nieznany XVI wiek
- na tle widoku z Ołtarza Papieskiego
.

(Fot.: Jolanta Czech)
324013