Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Szczęście

Treść


.
Szczęście
 
Miesiąc grudzień, z dniem św.Mikołaja, oraz zbliżające się święta Bożego Narodzenia, (oczekiwanie prezentów, spotkania w rodzinie itd.) wnoszą w szarzyznę życia codziennego wiele urozmaicenia, radości i szczęścia. Ale to wyczuwane szczęście jest chwilowe i przemijające. Tymczasem serce człowieka jest tak zbudowane, że nieustannie tęskni za szczęściem. Czy można go zdobyć? Na to dają odpowiedź świeci, którzy już osiągnęli pełne wieczne szczęście obcowania z Bogiem.
.

.
W myślach o Bogu i o przyszłych rzeczach znalazłem szczęście i spokój, którego daremnie szukałem w życiu. (św.Albert Chmielowski)
 
Aby być szczęśliwym, trzeba żyć wedle praw Bożych.
Człowiek szczęśliwy w pojęciu świata narażony jest na zgubę, jeśli nie ciała, to duszy, bo złudą jest szczęście jego.
Dlaczego szukać szczęścia na tej ziemi, gdy ona nam go dać nie może?.
Kto Boga posiada, szczęśliwy jest. Któż uczyni człowieka szczęśliwym, jeśli nie Ten, który go stworzył.
Prawdziwe i owocne szczęście nie polega na przyjemnościach ciała, ale na udoskonalaniu ducha.
Wszyscy ludzie, którzy pragną być szczęśliwi, muszą pragnąć nieśmiertelności, bo inaczej szczęścia nie osiągną, (św.Augustyn)
 
Życie wewnętrzne stanowi nasze najgłębsze i najczystsze źródło szczęścia, (św.Edyta Stein)
 
Nie szukam szczęścia poza głębią mej duszy, w której mieszka Bóg, jestem tego świadoma. Czuję, jakby potrzebę udzielania się innym, odkryłam w duszy źródło szczęścia, to jest Boga. (św.Faustyna Kowalska)
 
Żywa wiara konieczna jest do prawdziwego szczęścia. (M.Honorat Koźmiński)
 
Szaleństwem szukanie szczęścia daleko od Boga.
Jeżeli chcesz żyć szczęśliwie, trzeba, abyś na to zasłużył, mając dla wszystkich dobre serce. (św.Jan Bosko)
 
Jedyne szczęście, jakie posiadamy na ziemi, to miłowanie Boga i świadomość, że Bóg nas miłuje.
Kiedy nasz Pan przychodzi zamieszkać w duszy naszej, jest zadowolony i wypełnia duszę radością, i szczęściem i przekazuje jej miłość hojną do zrobienia wszystkiego, i wycierpienia wszystkiego, aby się Mu spodobać.
Szczęśliwi na tym świecie są jedynie ci, którzy mają spokój w duszy; pośród bólów życia zażywają oni radości dzieci Bożych, (św.Jan Maria Vianney)
 
Dobrze spełniać to, co ode mnie zależy, a dobrze znosić to, co ode mnie nie zależy - oto jest cała doskonałość i źródło prawdziwego szczęścia na świecie.
Szczęściem jest tylko Bóg, nieskończone źródło wszelkiego szczęścia, (św.Maksymilian Maria Kolbe)
 
Wszystko przemija, nic nam nie pozostanie; tylko w Bogu leży nasze szczęście. (M.Rupert Mayer)
 
Ponieważ zaś ostateczny cel człowieka nazywamy szczęściem, szczęście człowieka polega na oglądaniu Boga w jego istocie. (św.Tomasz z Akwinu)
 
Bądźcie słonecznikami rozsiewającymi naokoło promyki ciepła, światła i Bożego szczęścia.
Szczęśliwa dusza, która zrozumiała, że w Ewangelii ma skarb ukryty i która cierpliwie, powoli ten skarb z niej wydobywa, (bł.Urszula Ledóchowska)
 
Wasze szczęście kryje się w krzyżu; nasz Pan nie chciał wejść do chwały inaczej, aniżeli nie przez cierpienie, (św.Wincenty a Paulo)
 
Chociaż może istnieć szczęście ludzkie, doskonałe być nie może. Nikt bowiem nie jest tak szczęśliwy, iżby w jakimś względzie nie wadził się ze swoim losem. (bł.Wincenty Kadłubek)
 
Doskonale ujmuje ten problem modlitwa mszalna z 33 niedzieli zwykłej:
Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy znajdowali radość w Twojej służbie, † albowiem szczęście trwałe i pełne możemy znaleźć tylko w wiernym oddaniu się Tobie, * Stwórcy wszelkiego dobra. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Niech te myśli pomogą nam do szczęśliwego przeżywania  Adwentu i świąt Bożego Narodzenia.
 
Zebrał ks.Paweł Tyrawski
 
324542