Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Kalendarium - GRUDZIEŃ

Treść


.
Kalendarium - grudzień 2011 r.
 
INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY
 
Ogólna: Aby wszystkie ludy ziemi, poznając się wzajemnie i szanując, wzrastały w zgodzie i pokoju.
Misyjna: Aby dzieci i młodzież były zwiastunami Ewangelii i aby w swej godności były zawsze szanowane i chronione przed wszelką przemocą i wyzyskiem.
 .

.
  4 - niedziela  2. niedziela Adwentu, (Ew.Mk.1, 1-8), „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego”
  6 - wtorek      św.Mikołaja biskupa - żył w IV w.
  7 - środa       św.Ambrożego biskupa i doktora Kościoła *340 +397
  8 - czwartek   Niepokalanego Poczęcia NMP
11 niedziela     3. niedziela Adwentu, (Ew. J. 6-28) „Jam głos wołającego na pustyni”
13 - wtorek      św.Łucji dziewicy i męczennicy +304
14 - środa       św.Jana od Krzyża kapłana i doktora Kościoła *1542 +1591
                       Alfreda - imieniny ks.prałata Kurka
18 - niedziela  4. niedziela Adwentu, (Ew. Łk.1, 26-38) „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą”
24 - sobota     Wigilia Narodzenia Pańskiego
25 - niedziela  uroczystość Narodzenia Pańskiego
26 - powiedz.  św.Szczepana - pierwszego męczennika
27 - wtorek     św.Jana Apostoła i Ewangelisty
28 - środa      śś. Młodzianków Męczenników
30 - piątek      Najświętszej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa
31 - sobota     św.Sylwestra I - papieża
Przysłowia:      Grudzień ziemię grudzi, dla zwierząt i ludzi. Mroźny grudzień, wiele śniegu, żyzny roczek będzie w biegu. Grudzień jaki, czerwiec taki. Suchy grudzień stoi za to, że sucha wiosna i suche lato. Jeśli w grudniu często dmucha, to w marcu wciąż plucha. Grudzień zimny, śniegiem pokryty, daje rok w zboże obfity. Jeśli cały grudzień jest suchy i mroźny, to całe lato będzie suche i upalne. Czwarty grudzień jaki, cały grudzień taki.
 
310706