Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Biskup Wiktor Skworc metropolitą katowickim

Treść


.
Biskup Wiktor Skworc
metropolitą katowickim
 
    W sobotę 29 października, w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, została ogłoszona decyzja Ojca Świętego Benedykta XVI o nominacji biskupa Wiktora Skworca na metropolitę katowickiego. Tym samym ks. Biskup zakończył swoją, prawie czternastoletnią, posługę w diecezji tarnowskiej. 
    Abp Wiktor Skworc podjął wiele inicjatyw duszpasterskich w diecezji. Tą najważniejszą było zaproszenie do złożenia wizyty w Starym Sączu Jana Pawła II, która doszła do skutku 16 czerwca 1999 roku. Dzięki ks.Arcybiskupowi dynamicznie rozwijają się domy rekolekcyjne „Arka” w Gródku nad Dunajcem oraz „Opoka” w Starym Sączu. Swój rozkwit przeżywało także Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie, gdzie dokończono budowę Domu Alumna oraz wybudowano kaplicę, aulę, bibliotekę seminaryjną i kompleks gastronomiczny. Doprowadzone zostały też do skutku starania o utworzenie samodzielnego Wydziału Teologicznego w Tarnowie, działającego w strukturach Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Widocznym owocem tych działań jest wyświęconych ponad 500 kapłanów pracujących w diecezji i poza jej granicami.
Dziełem abpa Skworca są Katolickie Centra Edukacji Młodzieży „Kana”, które działają w Tarnowie, Nowym Sączu, Mielcu i Szczucinie, rozwój Fundacji im. arcybiskupa Jerzego Ablewicza oraz utworzenie Rodziny Szkół im. Jana Pawła II i Rodziny Szkół Świętych i Błogosławionych, które zrzeszają ok. 140 placówek oświatowych w całej diecezji.
    Podjął też wiele inicjatyw charytatywnych, wśród których należy wymienić: wsparcie dla, zainicjowanego przez abpa Józefa Kowalczyka, Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Caritas Diecezji Tarnowskiej w Jadownikach Mokrych; wprowadzenie, wraz z Caritas, programu „Gniazdo” pomagającego wielodzietnym rodzinom przy budowie lub modernizacji własnego domu; wspieranie budowy Przytuliska św. Brata Alberta w Grywałdzie; wsparcie budowy stacjonarnego hospicjum w Tarnowie, prowadzonego przez Fundację „Kromka Chleba”.
.

.
    Jako ordynariusz diecezji tarnowskiej promował posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. i powołał okręgi duszpasterskie, których centralnym ośrodkiem są kościoły, obdarzone tytułem bazyliki mniejszej.
Ważnym rysem jego pasterskiej posługi była troska o misje, jak również o duszpasterzy dla Polonii. Każdego roku wysyłał do pracy w krajach misyjnych Europy Zachodniej i na Wschód po kilku kapłanów, w sumie ok. 150. Podejmował wizyty duszpasterskie, odwiedzając posłanych kapłanów i wspólnoty, w których pracują. Szczególną rewizytą były w bieżącym roku, przeżywanym, jako Jubileusz 225-lecia diecezji tarnowskiej, sierpniowe rekolekcje dla kapłanów pracujących poza diecezją, które odbyły się w Seminarium Duchownym w Tarnowie oraz wrześniowa wizyta grupy 14 biskupów z krajów misyjnych, w których pracują kapłani tarnowscy.
    Abp Skworc, obok obowiązków w diecezji, pełnił funkcje zlecane przez Konferencję Episkopatu Polski: delegata KEP ds. Ruchu Światło-Życie (1999-2004), przewodniczącego Komisji Misyjnej KEP (2001-2011), przewodniczącego Rady Ekonomicznej KEP (2004-2009). Papież Benedykt XVI mianował go w 2005 r. członkiem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Z nominacji Nuncjusza Apostolskiego w Polsce jest członkiem Kościelnej Komisji Konkordatowej (od 2010), z ramienia Episkopatu: delegatem KEP ds. działalności w Polsce "Kirche in Not" (od 2004) oraz przewodniczącym Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Niemiec (od 2006).
    Jeszcze przed ingresem do katedry katowickiej, który odbył się 26 listopada, abp Wiktor Skworc odwiedził Stary Sącz. Gościł w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania oraz u sióstr Klarysek.
Stary Sącz był miastem, które 16 czerwca 1999 roku gościło na swojej ziemi, dziś już błogosławionego, Jana Pawła II. - Ta wizyta i kanonizacja świętej Kingi była wielkim dziełem – powiedział abp Wiktor Skworc. - Tymi treściami Stary Sącz ciągle żyje i nawiązywać do nich będzie, bo pozostał Ołtarz Papieski i wytworzyła się taka nowa przestrzeń sakralna, która będzie oddziaływała. Będzie to też miejsce spotkania ze świętością Kingi i ze świętością i nauką Jana Pawła Wielkiego.
Pozostawienie Ołtarza Papieskiego i utworzenie przy nim Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania wraz z Domem Rekolekcyjnym „Opoka”, to jedno z wielu dzieł, jakie udało się stworzyć w diecezji tarnowskiej. w czasie posługi bpa Skworca. - Bardzo leżało mu na sercu Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania – wspomina ks. Tadeusz Sajdak, dyrektor DCP. - Oczywiście w wielu sprawach pozostawił dużo dowolności, ale jednak nad całością zawsze czuwał i wszystkie sprawy były wspólnie omawiane. Interesował się każdą częścią. To jego zasługa, że to centrum powstało i działa.
Ze Starego Sącza ks.Arcybiskup nie wyjechał sam. Siostry klaryski ofiarowały mu relikwie św.Kingi i obiecały modlitwę. - Te relikwie będą miały właściwe miejsce w mojej biskupiej kaplicy - zapewnia abp Skworc. - Na to wsparcie i orędownictwo św.Kingi będę mógł zawsze liczyć w mojej posłudze.
Kinga Bednarczyk
na podst.: internetowa strona diecezji tarnowskiej
 
332100