Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

VII kwesta na storosądeckich cmentarzach

Treść


.
VII KWESTA
NA STAROSĄDECKICH CMENTARZACH
 
    Kwestowania na starosądeckich cmentarzach, podejmowane w kolejnych latach przez Towarzystwo Miłośników Starego Sącza, sprawiają, że wiele z zabytkowych pomników nagrobnych, po renowacji przeprowadzonej z zebranych pieniędzy, odzyskało swój pierwotny wygląd i - chociaż to może zabrzmieć dziwnie - pewien melancholijny urok, którego nie posiadają współczesne nagrobki. Te z dawnych lat, oprócz wartości artystyczno-historycznej, skłaniają do szczególniejszej zadumy nad przemijaniem ziemskiego życia, a często wiele mówią o osobie, której doczesne szczątki spoczywają w grobie.
    W 2010 roku w dwudniowej kweście zebrano rekordową kwotę 9800 złotych. Z tych środków odnowione zostały następujące nagrobki - na starym cmentarzu: 110 letni - Antoniny Kubali zmarłej w wieku 13 lat w 1901 roku, dra Antoniego Szajnera - adwokata i prezesa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Starym Sączu zmarłego w 1928 roku, Władysława Obmińskiego z 1902 r., Floriana Obmińskiego - notariusza w Starym Sączu - zmarłego w 1919 r., Wilhelma Przychodzkiego - oficjała podatkowego, zmarłego w 40 roku życia w 1922 r.
.

.
Trzy ostatnie nagrobki prezentują dziś już rzadki (tzw. ślimakowy) typ nagrobka.
Na nowym cmentarzu renowacji poddane zostały pomniki nagrobne: Józefa (1852-1910) i Katarzyny z Kosińskich (1854-1930) Kmietowiczów - obywateli miasta Starego Sącza oraz Jana Niepokoya c.k.oficjała sądowego (1874-1911). Te, z krzyżami kamiennymi, figurkami Chrystusa, zdobione ornamentami roślinnymi, utwardzone w postumentach złożonych z kamieni, wymagały większego nakładu pracy konserwatorów, a co za tym idzie większych środków finansowych. Wszystkie prace wykonała firma Józefa Steca z Nowego Sącza „ArtStec”, specjalizująca się w pracach konserwatorskich w kamieniu. Całkowity koszt prac konserwatorskich wyniósł 9.300 zł. Prace porządkowe przy odnawianych nagrobkach oraz przy zapomnianych mogiłach wykonała młodzież z Ochotniczego Hufca Pracy w Starym Sączu.
Od 2006 roku Towarzystwo Miłośników Starego Sącza odnowiło, ze środków uzyskanych podczas sześciu kwest (na których zebrano 32.300 zł) - 23 zabytkowe nagrobki na obydwu starosądeckich cmentarzach.
    W tym roku 1 listopada w godzinach od 8.00 do 17.00, przy wejściach na cmentarze kwestowali członkowie i sympatycy Towarzystwa, radni Rady Miejskiej oraz młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im.Marii Skłodowskiej - Curie i Prywatnego Gimnazjum w Starym Sączu.
Rozliczenia kwesty cmentarnej dokonała 2 listopada 2011 r.w Muzeum Regionalnym w Domu na Dołkach komisja w składzie: Władysław Kubowicz- skarbnik Towarzystwa, Andrzej Długosz - przewodniczący Towarzystwa, Magdalena Fryżlewicz - kustosz Muzeum oraz niżej podpisana Jolanta Młodkowska-Czech członek TMSS - współredagująca miesięcznik „Z Grodu Kingi”. Zebrane sumy zależały od godziny kwestowania. Wraz z młodzieżą z I Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu: Eweliną Dorulą, Anitą Listkiewicz, Moniką Kunicką, Marią Wójcik, Anną Jawor, Katarzyną Guc, Joanną Marcinowską, Przemysławem Ćwikiem, Kornelem Górskim; z Prywatnego Gimnazjum: Małgorzatą Platą, Agnieszką Kubowicz, Mariolą Miłek, Dominika Ostrówka, Maria Śmierciak, Robert Olesiak, Mateuszem Pierzchałą, Kingą Stec, Magdaleną Michalak, Małgorzatą Postrożny, Kingą Adamczyk, Alicją Wójcik, Jakubem Sułkowskim, Tomaszem Rejowskim, oraz z uczniami z innych szkół: Pamelą Nowobilską, Katarzyną Żak, Agnieszką Wójcik - kwestowali: Karol Hopek (406.22 zł), Magdalena Fryźlewicz, i Katarzyna Ziaja (223.80 zł), Jolanta Młodkowska-Czech (382.08 zł), Andrzej Długosz (622,90 zł), Marian Gargula (270.97 zł), Sławomir Szczepaniak (397.71 zł), Wojciech Rams (594,70 zł), Andrzej Rams (451.52 zł), Marek Sekuła (425.32), Marian Kuczaj (900.30), Paweł Broniszewski (201.90), Jan Wilusz (450.81 zł), Jacek Lelek (571.70 zł), Ignacy Kurowski (265.00 zł), Andrzej Nicpoński i Wojciech Setlak (685,21 zł), Kazimierz Gizicki (913,45 zł), Andrzej Sojka (453.60 zł), Marian Cycoń (981.33 zł).
Ksiądz prałat wpłacił 300 złotych. Razem zebrano 9498.52 zł, co jak na jeden dzień kwestowania jest pokaźną sumą, która pozwoli na dalsze prace, przy jeszcze wielu wymagających konserwatorskiej odnowy, zabytkowych pomnikach.
    Towarzystwo składa tą drogą gorące podziękowania osobom kwestującym oraz asystującej młodzieży szkolnej, a wszyscy razem równie serdecznie dziękujemy każdemu ofiarodawcy wspierającemu tę kwestę, mającą na celu ocalenie od zniszczenia i zapomnienia tych niezwykłych dzieł, będących pamiątkami naszej historii.
Jolanta Młodkowska-Czech
 
310706