Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Walne zebranie Towarzystwa Miłośników Starego Sącza

Treść


.
WALNE ZEBRANIE
TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW STAREGO SĄCZA
 
    Odbyło się w niedzielę 14 lutego 2016 r.
Po otwarciu, przywitaniu przybyłych gości przez prezesa Towarzystwa Andrzeja Długosza, wypełnieniu regulaminowych czynności - Janowi Lachowskiemu i Jackowi Lelkowi wręczono, przyznane rok wcześniej, tytuły Honorowego Członka Towarzystwa Miłośników Starego Sącza.
    Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015 przedstawił prezes Towarzystwa Andrzej Długosz.
    Największym wydarzeniem minionego roku było odzyskanie listów i telegramów Ady Sari do rodziców - z lat 1907-1927. Od 1978 roku były one w dyspozycji Bogusława Kaczyńskiego. 19 marca 2015 r. dzięki uprzejmości p.Burmistrza, który użyczył samochód z kierowcą, owe bezcenne dokumenty zostały bezpiecznie przywiezione do starosądeckiego muzeum.
Po wstępnym przejrzeniu i przeliczeniu eksponatów, 26 marca zwołano konferencję prasową, której celem było ich publiczne zaprezentowanie. Przybyło wieku dziennikarzy i inne zaproszone osoby. Efektem tej konferencji był program nagrany przez Radiową Agencje Informacyjna dla programu I i II Polskiego Radia, dłuższa audycja Radia Kraków oraz nagranie programu dla Kroniki Krakowskiej, który pokazany został w drugi dzień świąt Wielkanocnych i powtórzony następnego dnia w „Teleekspresie”. Gościła też TV Sądeczanin, nagrywając kilkuminutowy filmik dostępny cały czas w Internecie. Listy te zostały pokazane 16 maja szerszej publiczności, która odwiedziła nasze muzeum podczas organizowanej po raz czwarty Nocy Muzeów. 9 maja Muzeum Regionalne w „Domu na Dołkach” odwiedziła Telewizja Polsat, która nagrywała program o Adzie Sari. Główna narratorką programu była znana dziennikarka Małgorzata Ziętkiewicz. Audycja w rzeczywistości była filmem dokumentalnym o życiu i karierze Ady Sari. Emisja programu odbyła się na antenie Polsat News 2 w niedzielę 31 maja i powtarzana wielokrotnie również w sezonie wakacyjnym. Program ten można oglądać też cały czas na platformie Ipla w Internecie.
14 maja gościliśmy jurorów Festiwalu i Konkursu im.Ady Sari w Nowym Sączu na czele z wielką gwiazdą operową Małgorzatą Walewską.
Tak więc, dzięki listom Ady Sari - Stary Sącz i muzeum miały niebywałą promocję o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.
Podpisana została umowa z Sądecką Biblioteką Publiczną na digitalizacje listów Ady Sari i umieszczenie ich w Sadeckiej Bibliotece Cyfrowej. Digitalizacja ta dobiegła już końca.
    W dniach 15-18 marca miała miejsce sztandarowa impreza naszego Towarzystwa, IX Dni Księdza Tischnera. Program był nadzwyczaj bogaty: Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych odsłaniał tablice pamiątkową poświęconą swemu Patronowi, nastąpiła promocja książki Józefa Tischnera: „Dziennik 1944-1949 Niewielkie pomieszanie klepek” młodzieńczych zapisków późniejszego Księdza.
W ramach promocji pokazano spektakl przygotowany przez Ośrodek Kultury w Nowym Targu, oparty na tekstach Dziennika. Udział gości z Nowego Targu możliwy był dzięki dotacji Powiatu Nowosądeckiego w wysokości 1800 zł. Siostra Elżbieta Siepak z Łagiewnik wygłosiła wykład pt.: „Piękno i bogactwo chrześcijańskiego miłosierdzia” w kontekście książki ks.Józefa Tischnera „Drogi i bezdroża miłosierdzia”. Wykład pt.: „O lubieniu samego siebie” wygłosił dr Adam Workowski z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Pokazano też spektakl „Misterium św.Kingi” w wykonaniu Teatru Storia i dwa filmy.
    W dniu 21 kwietnia odbył się wykład prof.Ryszarda Kantora pt.: „Rola tradycji regionalnych w globalizującym się świecie” a 6 października promocja tomiku poetyckiego p. Danuty Sułkowskiej pt.: „Manipulowanie zegarem”.
28 grudnia odbyło się spotkanie z Janiną Milewską-Dudą i Janem Tadeuszem Dudą - rodzicami prezydenta RP Andrzeja Dudy, promujące ich książkę pt.: „Rodzice prezydenta”.
Łącznie we wszystkich imprezach, organizowanych przez Towarzystwo udział wzięło około 500 osób.
    Podstawowym zadaniem Towarzystwa jest prowadzenie Muzeum Regionalnego. Jest to możliwe jedynie dzięki wsparciu finansowemu Gminy Stary Sącz. Przyznawanie środków odbywa się w wyniku konkursu ofert. W 2015 r. konkurs został ogłoszony na 3 lata 2015-2017.
Dotacja w 2015 r. wyniosła 55.000 zł. Z kwoty tej pokryte zostało wynagrodzenie 2 kustoszy na ¾ etatu, księgowej i sprzątania na godziny umowy - zlecenia. Miarą pracy każdego muzeum jest frekwencja zwiedzających. Ogółem muzeum zwiedziło 3754 osób tj. o 628 mniej niż w 2014 r. Jedna tendencja jest bardzo dobra, gdyż zwiększył się udział zwiedzających, którzy wykupują bilety 3040 w 2015 tj o 360 więcej niż w 2014, z drugiej maleje udział szkół starosądeckich w lekcjach muzealnych, które mają wstęp bezpłatny 1704 osoby w 2014 r., a 714 w 2015 r. - spadek o 990 osób. Odnotowaliśmy 99 osób z zagranicy tj. więcej o 22 osoby. Zwiększona sprzedaż biletów polepszyła sytuację finansową placówki.
Pracownicy muzeum oprowadzali zwiedzających, prowadzili lekcje muzealne, udostępniali bibliotekę i archiwum.
W ramach projektu zostały kupione: nowy komputer z drukarką i skanerem, rzutnik z ekranem, aparat fotograficzny oraz wykonano i zamontowano drzwi między salą ekspozycyjną a biurem.
    Miniony rok to okres wytężonej pracy dla Zarządu TMSS, który prowadził inwentaryzacje eksponatów. Powołana w listopadzie 2014 r. komisja spisowa pod przewodnictwem Wojciecha Ramsa, ze względu na ogrom prac, została na początku 2015 r. poszerzona o pozostałych członków Zarządu tak, aby komisja mogła pracować w większym zakresie a członkowie działać wymiennie. Zbiory przedmiotowe zostały zinwentaryzowane i opisane. Pozostały jeszcze do opracowania materiały: zdjęcia i archiwalia. Ustalono następującą ilość eksponatów i materiałów:
sztuka - 437, etnografia - 774, historia 306 - , militaria - 184, numizmaty - 78, technika  - 101, kartografia  - 13 oraz opracowano w formie katalogów 990 fotografii i 1065 archiwaliów. Po raz pierwszy też wyceniono wartość eksponatów i wynosi ona 595416 zł, w tym sztuka 321515 zł., historia 107525 zł. Nastąpił też fizyczny przegląd eksponatów znajdujących się w magazynach oraz ich zabezpieczenie przez zniszczeniem podczas przechowywania.
    W 2015 r. Towarzystwo realizowało odnowę kolejnych zabytkowych nagrobków na starosądeckich cmentarzach: odnowiono nagrobek ks.Antoniego Skrudzińskiego, Teodora Stojko i Józefa Kubackiego wachmistrzów, którzy utopili się w Dunajcu niosąc pomoc podczas powodzi w 1907 r., małżonków Szołayskich (pierwszy etap) oraz figury aniołka przy głównej alei na nowym cmentarzu. Roboty wykonała Firma ArtStec Józefa Steca z Nowego Sącza, koszt prac to 10500 zł.
W dniu Wszystkich Świętych przeprowadzono kolejną zbiórkę na ratowanie starosądeckich nekropolii. Oprócz członków Towarzystwa udział wzięli: władze Starego Sącza oraz młodzież Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu. Uzbierano kwotę 10679,00 zł.
    Dzięki dotacji na konserwację eksponatów, otrzymanej z Banku Spółdzielczego, wykonane zostało zabezpieczenie chemiczne i gablotka dla rzeźby św.Kingi wykonanej w bryle soli, podarowanej przez Janusza Piechocińskiego oraz oprawiono w passe-partout karykatury starosądeczan autorstwa Czesława Lenczowskiego i akwarele Wiesława Ciągły.
    TMSS przyznało nagrodę finansową im.Józefa Paszkiewicza za pracę naukową na temat Starego Sącza pt. „Historia Starego Sącza na tle historii Polski - rozwijanie wiedzy historycznej i kształtowanie patriotyzmu lokalnego u dzieci w klasie II” pani Magdalenie Michalik ze Starego Sącza. Wysokość nagrody 1000 zł.
Towarzystwo Miłośników Starego Sącza liczy aktualnie 101 osób. Dwie osoby zmarły i zapisały się dwie nowe. 11 osób zgodnie ze statutem wykreślono z członkostwa w Towarzystwie, ze względu na niepłacenie składek przez dłuższy czas niż trzy lata.
Składki za 2015 r. zapłaciło 56 osób. Łącznie liczba członków spadła o 11 osób.
    W dniu 4 grudnia muzeum zwiedzał, wraz z grupą pielgrzymów, ks.bp Michał Jałocha - biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej. Była to pierwsza wizyta biskupa w Muzeum Regionalnym.
    Dobrze układała się współpraca z instytucjami kultury: Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu, Sądecką Biblioteką Publiczną w Nowym Sączu, Powiatową i Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Starym Sączu, Centrum Kultury i Sztuki im.Ady Sari w Starym Sączu, szkołami i mediami.
    Sprawozdanie finansowe za rok 2015 w zastępstwie nieobecnego skarbnika TMSS przedstawiła księgowa Anna Ziaja, a Komisji Rewizyjnej - jej członek Zofia Pychyrek.
Po przyjęciu przez Walne Zebranie sprawozdań Zarząd otrzymał absolutorium.
Następnie przegłosowano kandydaturę Elżbiety Koszkul do przyznania tytułu Honorowego Członka TMSS.
 
    Następnie Prezes Zarządu przedstawił plan pracy Towarzystwa na 2016 r.
- Upamiętnienie obchodów 1000 - lecia Chrztu Polski w Starym Sączu, 24 lipca 1966 r. z udziałem prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego i arcybiskupa Krakowa Kardynała Wojtyły.
- Opracowanie i wykonanie nowej stałej ekspozycji „Okupacja niemiecka w Starym Sączu w latach 1939-1945.
- Przygotowanie i otwarcie wystawy czasowej w Sądeckiej Bibliotece Publicznej w Nowym Sączu pt.: Ada Sari - królowa światowej koloratury - z okazji zakończenia digitalizacji i umieszczenia w Sądeckiej Bibliotece Cyfrowej listów Ady Sari do rodziców z lat 1907-1927.
- Organizacja i przeprowadzenie w dniach 9-12 marca 2016 r. 10. Dni Księdza Józefa Tischnera wg programu:
9.III - Wykład filozoficzny - ks. dr Miłosz Hołda UPJP2 „Co Tischner zwie myśleniem?”
10.III - Spotkanie autorskie - dr Bartłomiej Sekler UAM „Ks.Józef Tischner w środkach społecznego przekazu w Polsce w latach 1955-2000.
11.III - Spotkanie dyskusyjne - o.Stanisław Tasiemski OP „O Kościele w świecie współczesnym”
12.III - Msza św. w 85. rocznicę urodzin ks.Józefa Tischnera i w intencji Jego Rodziców.
- Kolejna Noc Muzeów 14 maja i kolejne prelekcje
- Odnowienie kolejnych nagrobków i organizacja 12. kwesty w uroczystość Wszystkich Świętych
- Poddanie konserwacji „Księgi protokołów cechu tkackiego 1815-1877”
- Oznakowanie eksponatów zgodnie z nową nomenklaturą nadaną podczas inwentaryzacji.
- Skatalogowanie monet i banknotów z daru Antoniego Radeckiego
- Skatalogowanie listów Ady Sari z daru Piotra Szayera
- Zakup krzeseł składanych, zestawu nagłaśniającego i odtwarzacza CD
- Praca stała: udostępnianie muzeum, archiwum i biblioteki, oprowadzanie turystów po muzeum, lekcje muzealne.
 
    Z przedstawionego sprawozdania i planu zadań przewidzianych w 2016 roku wraz z ich finansowaniem widać szczególną troskę Towarzystwa o posiadane zbiory i wielki wkład w organizowanie imprez społeczno-kulturalno-oświatowych, które urozmaicają wydarzenia odbywające się w mieście, stanowią specjalną ofertę dla miłośników miasta, jego historii i są źródłem wiedzy o osobach związanych ze Starym Sączem.
Gratulując Zarządowi dokonań, pomyślności w realizacji kolejnych zadań życzy
Jolanta Czech
 

327409