Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Bibliografia Małopolski

Treść


.
Bibliografia Małopolski
 
    Wszystko (prawie), co napisano o Małopolsce, teraz dostępne jest na jedno kliknięcie! - http://bibliografia.malopolska.pl/
    Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, wspólnie z 24 samorządowymi powiatowymi bibliotekami publicznymi województwa małopolskiego, w tym z Powiatową i Miejsko Gminną Biblioteką Publiczną w Starym Sączu oraz z Sadecką Biblioteką Publiczną, tworzą bazę bibliograficzną, pozwalającą śledzić piśmiennictwo o Małopolsce. Teraz w wygodny sposób może z niej korzystać każdy użytkownik.
    Bibliografia Małopolski liczy obecnie ponad 250 tys. opisów dokumentów - w przeważającej większości wydanych po 2000 roku - i stale się powiększa. Codziennie bibliografowie z bibliotek publicznych woj. małopolskiego wprowadzają do bazy nowe dane.
    Dla zilustrowania różnorodności i bogactwa informacji gromadzonych w Bibliografii Małopolski powiemy tylko, że bibliografia dokumentuje prace autorstwa ok. 35 tys. uczonych, pisarzy, dziennikarzy i publicystów, które informują o 30 tys. osób związanych z regionem, 13,5 tys. instytucji, ponad 7 tys. imprez organizowanych w województwie małopolskim oraz 2,6 tys. miejscowościach i innych jednostkach geograficznych województwa.
    Bibliografia Małopolski - to baza zawierająca wykaz piśmiennictwa poświęconego Małopolsce w dwojakim znaczeniu: powstałemu w 1999 r. województwu małopolskiemu oraz określanemu tą nazwą regionowi historyczno-geograficznemu. Bibliografia informuje o piśmiennictwie naukowym, popularnonaukowym, informacyjnym i publicystycznym prezentującym, w ujęciu historycznym i współczesnym, wszystkie dziedziny życia publicznego Małopolski: naukę, kulturę, oświatę, dzieje polityczne, gospodarcze, społeczne i duchowe. Znajdziemy tu informacje o monografiach dotyczących poszczególnych okręgów, miejscowości i parafii województwa, krakowskich i małopolskich seriach wydawniczych, wydawnictwach źródłowych, przewodnikach turystycznych, albumach fotograficznych, księgach jubileuszowych, katalogach zbiorów bibliotecznych, biografiach, pamiętnikach i wspomnieniach osób związanych z Krakowem i regionem, opracowaniach o szkolnictwie wyższym, oświacie, muzeach i ich zbiorach, wydawnictwach towarzystw regionalnych, wybranych utworach literatury pięknej i krytycznoliterackiej, zbiorach pieśni i przyśpiewek, dziełach twórców, którzy są związani z regionem poprzez treść swoich utworów.
    Bibliografia jest jedynym źródłem informującym o zawartości prasy lokalnej, sublokalnej i środowiskowej. Zawiera opisy artykułów publikowanych w kilkuset czasopismach wydawanych przez małopolskie samorządy terytorialne, instytucje kultury, instytucje edukacyjne, gospodarcze, parafie, regionalne stowarzyszenia, fundacje etc. Również tylko w tej bibliografii znajdziemy informację o tzw. dokumentach życia społecznego, czyli drukach o charakterze informacyjnym, dokumentacyjnym, reklamowym, stanowiących wierne zwierciadło lokalnej rzeczywistości.
    Bibliografia Małopolski powstała z połączenia baz lokalnych, tworzonych w bibliotekach powiatowych województwa małopolskiego, z bazą o takiej samej nazwie powstającą w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie i od 2015 roku jest współtworzona przez 25 bibliotek publicznych województwa małopolskiego.
Marta Sowa, Cecylia Tudaj
 
327409