Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Święta Kinga ustanowiona oficjalną patronką Starego Sącza

Treść


.
ŚWIĘTA KINGA
USTANOWIONA OFICJALNĄ PATRONKĄ STAREGO SĄCZA
 
    Przez dwa dni trwały w Starym Sączu uroczystości związane z oficjalnym ustanowieniem Świętej Kingi patronką Starego Sącza. Honorowy patronat nad nimi objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
    A już w piątek 17 czerwca o godz. 19.00 w „Sokole” - Centrum Kultury i Sztuki im.Ady Sari w Starym Sączu Teatr „Storia” wystawił spektakl „Kinga”, nawiązujący do wystawianego w ubiegłym roku „Misterium Świętej Kingi”. W przedstawieniu, wg scenariusza Danuty i Marii Molendy oraz Barbary Szewczyk i w ich reżyserii, wystąpili: Aleksandra Powęzka (Kinga), Łukasz Oleś (Bolesław Wstydliwy), Józef Więcławek (Leszek Czarny). Scenografia: Filip Przybyłko. Kostiumy: Maria Molenda.
    W sobotę 18 czerwca w sali kina „Sokół” odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Miasta, na którym radni podjęli historyczną uchwałę o patronacie Świętej Kingi nad Starym Sączem. Wcześniej radni i goście wysłuchali wykładu ks.dra Ryszarda Banacha pt.: „Święta Kinga w dziejach Starego Sącza.
Na uroczystą Sesję przybyli goście z Węgier z konsul generalną Republiki Węgierskiej w Krakowie dr hab. Adrienne Körmendy, Burmistrz Kesthely; był także przyjaciel Polaków i Starego Sącza Géza Cséby, byli przedstawiciele zaprzyjaźnionych miast i gmin, księża: Alfred Kurek, Marek Tabor, Roman Stafin, Marcin Kokoszka, parlamentarzyści i inni.
Salę ozdabiał nowy herb Starego Sącza, bowiem decyzja o zmianie poprzedniego zapadła na sesji 24 maja 2016 roku. Wówczas radni uchwalili, że nowym herbem Miasta będzie Święta Kinga w stroju klaryski, dzierżąca w dłoni klasztor i lilie. U jej stóp spoczywa korona. Nowy herb zaprojektował Włodzimierz Chorązki.
Po uprawomocnieniu się uchwały Rady Miasta, dotyczącej zmiany herbu, na budynku Urzędu Miejskiego zawieszony został herb ze Świętą Kingą, która znalazła się także na fladze, banerze, pieczęci i sztandarze Gminy Stary Sącz. Wyeksponowane zostały one podczas głównych uroczystości w niedzielę 19 czerwca na Ołtarzu Papieskim.
    O wypowiedź na temat zmiany herbu poprosiłam Andrzeja Długosza prezesa Towarzystwa Miłośników Starego Sącza i kustosza Muzeum Regionalnego:
.

.
    -.Stary Sącz ma nowy herb, czyli charakterystyczny znak miejskiej wspólnoty. Musi on być zgodny z pewnymi zasadami formalnymi wymaganymi przez Komisje Heraldyczną. Przede wszystkim musi mieć uzasadnienie historyczne. Najstarszym motywem w heraldyce miejskiej były podobizny lub atrybuty świętych. Tak było i w przypadku Starego Sącza.
    W herbie umieszczono patronkę parafii św.Elżbietę Węgierską. Tak było do 1812 r., kiedy to podczas zaboru Austriacy nadali nowy herb: z mostem i orzełkiem bez korony. Herb z nadania austriackiego obowiązywał do teraz. Nie był też umocowany w heraldyce i nie istniał w żadnych wykazach. Czy dumne miasto, naznaczone życiem i działalnością św.Kingi, mogło dalej posługiwać się herbem symbolizującym podległość i zależność zaborczą? Każdy, kto uważa się za patriotę lokalnego, potwierdzi, że należało zmienić herb. Ale czy nadal powinna być w herbie św.Elżbieta patronka kościoła i parafii dziś niewiele mówiąca w kontekście Starego Sącza? Więcej argumentów przemawia za pomysłem umieszczenia w herbie postaci św.Kingi.
Stary Sącz, to przez Nią założone miasto, wraz z klasztorem, miejsce jej działalności społecznej i religijnej a potem dziedzictwo przekazane swoim duchowym córkom Siostrom Klaryskom. Tu w Starym Sączu jest Jej grób, który zaraz po Jej śmierci został otoczony trwającym nieprzerwanie od niepamiętnych czasów kultem wiernych, a niedawno przecież odbyła się tutaj Jej kanonizacja. To ona przywiodła do naszego miasta tego największego Pielgrzyma św.Jana Pawła II, a teraz została potwierdzona urzędowo przez Stolicę Apostolską, jako Patronka Miasta. Nic bardziej nie kojarzy się ze Starym Sączem niż postać św.Kingi. Może to być też wykorzystywane w celach wizerunkowych i promocyjnych. Historia musi być żywa i taką jest poprzez kult św.Kingi. I realizuje zasadę przeszłość-przyszłości poprzez przyjęcie tego całego duchowego i materialnego dziedzictwa, któremu na imię Stary Sącz, z nadzieją na budowanie coraz lepszej rzeczywistości lokalnej. A postać Kingi Klaryski z Jej atrybutami spina klamrą Jej życie i działalność sprzed ponad 730-letnią historią z Jej aktualnym znaczeniem i rolą, jako orędowniczki w naszych sprawach u Najwyższego.
    Wiadomo, że zdania o nowym herbie będą podzielone, ale niech przemawiają argumenty. Mnie te argumenty, które przedstawiały władze miasta do zmiany herbu, przekonały - powiedział Andrzej Długosz.
 
    O godz. 20.00 na dziedzińcu Klasztoru Sióstr Klarysek odbyła się prapremiera oratorium o Świętej Kindze „Najważniejsza jest miłość” Piotra Pałki. Oratorium napisane jest na chór mieszany, orkiestrę i cztery głosy. Wystąpili soliści: Anna Górecka (sopran), Grzegorz Górecki (kontratenor), Rafał Maciejewski (tenor), Marcin Kruk-Wasilewski (bas). Recytacje wykonał Piotr Piecha.
    Piotr Pałka od 1993 roku komponuje i opracowuje utwory chóralne, które można usłyszeć m.in. w bazylice dominikanów czy franciszkanów w Krakowie Jego zainteresowanie muzyką wokalną przyczyniło się do założenia w 1999 roku chóru mieszanego „Voce Angeli” (Głosem Anioła), działającego przy bazylice ojców franciszkanów w Krakowie, którego jest dyrygentem.
W sumie na scenie wystąpiło ponad sto osób.
    Libretto napisały starosądeckie siostry klaryski: Franciszka Jadwiga Barnowska, Michaela Joanna Wasylciów i Teresa Anna Izworska, której zadałam pytanie: Jak powstawało oratorium o Świętej Kindze?
    - Rok obecny obfituje w wielkie jubileusze i uroczystości. Przeżywamy Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia w całym Kościele, a w naszej Ojczyźnie Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski, Światowe Dni Młodzieży. W naszym mieście, na czerwiec zaplanowane zostało uroczyste ogłoszenie Dekretu Stolicy Apostolskiej stwierdzającego, że Święta Kinga jest Patronką Starego Sącza. Zawdzięczamy to staraniom Władz miasta.
    Był początek lutego 2016. Pan burmistrz Jacek Lelek podzielił się ze mną pragnieniem stworzenia oratorium o św.Kindze, by jak najgodniej uczcić naszą Patronkę. Z wielką radością poparłam ten pomysł. Upłynęło kilka dni. Matka Ksieni Elżbieta Wielebińska poprosiła Siostry na specjalne spotkanie. Przedstawiła nam propozycję Pana Burmistrza, byśmy napisały libretto. Muzykę skomponuje pan Piotr Pałka z Krakowa. To dopiero niespodzianka! Był to dzień 10 lutego 2016 r., Środa Popielcowa... Żadna Siostra się nie zgłosiła. Stwierdziłyśmy, że utworzenie takiego dzieła przerasta nasze możliwości. Oratorium, to coś bardzo doniosłego i od początku do końca powinni je opracować ludzie kompetentni, artyści wysokiej klasy.
Wkrótce jednak coś „ruszyło”. Powstał pierwszy bardzo prosty utwór „Najważniejsza jest miłość”. Matka Ksieni przesłała tekst kompozytorowi. W czasie kolejnego spotkania, Siostry dzieliły się cennymi przemyśleniami, podpowiadając jakie treści mogłoby zawierać libretto. Siostry: Franciszka i Michaela otrzymały moc wspaniałych natchnień „z Góry”. Zrodziły się kolejne teksty tak, że pan kompozytor otrzymał je w nadmiarze, na wszelki wypadek, gdyby zaistniała potrzeba coś uzupełnić lub zamienić. Po spotkaniu z panem Piotrem Pałką i Panem Burmistrzem pozostało tylko ułożenie poszczególnych tekstów w jedną całość. Uczyniła to s.Franciszka. Przed końcem lutego praca została ukończona i przesłana do Krakowa.
    To, że udało nam się napisać libretto w tak krótkim czasie, graniczy z cudem. Pan Bóg pobłogosławił nam. Przy kolejnym spotkaniu naniesiono nieliczne poprawki. Teraz cieszymy się, że mogłyśmy coś zrobić dla Świętej Matki Kingi.
Bogu niech będą dzięki za to, że nasze teksty ożywiła przepiękna muzyka skomponowana przez pana Piotra Pałkę, śpiewana i grana sercem!
Bóg niech będzie uwielbiony w Świętej Kindze, naszej Patronce! - odpowiedziała sTeresa.
 
Przed koncertem zebranych powitał burmistrz Jacek Lelek, cytując słowa Jana Pawła II wygłoszone 19 czerwca 1999 r. podczas jego pamiętnego pobytu w naszym mieście: „Słowa serdecznego pozdrowienia kieruję do naszych gospodarzy, mieszkańców Starego Sącza. Wiem, że Stary Sącz słynie ze swojego przywiązania do Świętej Kingi. Całe Wasze miasto zdaje się być Jej sanktuarium” - powiedział wówczas Ojciec Święty.
- „Słowa te wyrażają niezwykły splot historii miasta i jego patronki. Wypowiedziane wobec 650 tysięcy pielgrzymów przez największego z Polaków posiadają niezwykłą moc i wagę. Nie ma drugiego miasta na świecie, które ma tak oczywistą i jednoznaczną patronkę. Święta Kinga nasze miasto założyła. Tu ponad 700 lat temu ufundowała ten klasztor sióstr klarysek, w którym po śmierci męża, zamieszkała przyjmując habit pokornej mniszki. Tu w swoim mieście zakończyła swe ziemskie życie, jednocześnie tak mocno zapisując się w sercach mieszkańców, że jej pamięć i kult pozostały żywe przez całe wieki.(…) Dzisiejszym koncertem oratorium „Najważniejsza jest miłość” chcemy wyrazić, naszą wdzięczność. Przede wszystkim wdzięczność Świętej Kindze za tę niezwykłą opiekę nad miastem i Sądecką Ziemią. Chcemy także pokazać radość z faktu, że ta odwieczna rzeczywistość patronatu matki Kingi nad Starym Sączem znalazła oficjalne potwierdzenie w dokumencie Stolicy Apostolskiej. To dla nas wielki zaszczyt, powód do dumy i radości - powiedział Burmistrz
Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent RP Andrzej Duda, który nie mogąc osobiście przyjechać na uroczystości przesłał list odczytany przez jego kapelana ks.Zbigniewa Krasa.
 
    W niedzielę 19 czerwca o godz. 11.00 na Ołtarzu Papieskim w intencji małżeństw i rodzin została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem ks.bpaJana Wątroby ordynariusza rzeszowskiego i jednocześnie przewodniczącego Rady ds.Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, z udziałem ks.bpa Andrzeja Jeża ordynariusza tarnowskiego, ks.bpa Leszka Leszkiewicza i licznych księży. Oprawę muzyczną Liturgii zapewniły: Chór Parafialny im.Bł.ks.Jerzego Popiełuszki w Marcinkowicach i Chór Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Nowym Sączu oraz Miejska Orkiestra ze Starego Sącza.
    Ks.bp Andrzej Jeż odczytał Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydany 6 stycznia 2016 roku.
Stary Sącz ma opiekunkę u Boga. Tak ustanowienie świętego patronem miasta nazywa Kongregacja ds.Świętych działająca przy Stolicy Apostolskiej.
„Święta Kinga, księżna, sprawując władzę rządzenia okazała się prawdziwą matką wobec wszystkich, w szczególności zaś względem ubogich i uciśnionych. (…) Duchowieństwo i wierni świeccy miasta Stary Sącz otaczają św.Kingę szczególną czcią i nieustannie szerzą Jej kult. Mając to na uwadze Ekscelencja Biskup Tarnowski Andrzej Jeż przychylając się do próśb mieszkańców i władz cywilnych Starego Sącza zaakceptował wybór św.Kingi na patronkę i orędowniczkę Boga miasta Stary Sącz zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa. Specjalnym pismem z dnia 12.10.2015 roku, zwrócił się z prośbą do Stolicy Apostolskiej, aby wyraziła zgodę na ustanowienie św.Kingi patronką Starego Sącza (…) Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, na mocy udzielonej władzy przez Ojca Świętego Franciszka, zgodnie z obowiązującym prawem ustanowiła Świętą Kingę Księżną Patronką Starego Sącza i Orędowniczką u Boga wraz z prawami i przywilejami wyrażonymi w normach liturgicznych”.
   Te historyczne wydarzenia potwierdziły wielowiekowy patronat Świętej Kingi nad Starym Sączem. Święta Kinga od wieków wywierała wpływ na życie miasta i tak jest do dnia dzisiejszego.
W wygłoszonej homilii bp Jan Wątroba mówił o rodzinie, jej powołaniu i zadaniach, że najważniejsza jest miłość, niebojąca się wyzwań, że najlepszą promocja małżeństwa i rodziny jest świadectwo życia małżonków i rodziców, którzy są sobie wierni w miłości, żyją Ewangelią, są otwarci na życie, budują Kościół.
W czasie uroczystości małżonkowie, którzy obchodzili jubileusze małżeńskie, odnowili uroczyście swe przyrzeczenia małżeńskie.
Bp Andrzej Jeż wyróżnił medalem „Dei Regno Servire” (W Służbie Królestwu Bożemu) małżonków zaangażowanych w duszpasterstwo rodzin, aktywnych w swoich wspólnotach parafialnych oraz dających swym codziennym życiem świadectwo małżeńskiej i rodzinnej miłości.
Do zgromadzonych przemówił i podziękował biskupom, wręczając im nowy herb z wizerunkiem św.Kingi, burmistrz Jacek Lelek.
Tradycyjnie już w trzecią niedzielę czerwca, przy ołtarzu papieskim odbyły się główne obchody Diecezjalnego Święta Rodziny zorganizowane przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej oraz Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im.Jana Pawła II w Starym Sączu.
Na placu za ołtarzem czekała scena, atrakcje (plac zabaw dla dzieci) różne stoiska, artyści i atrakcyjny program m.in. loteria fantowa
Po wspólnej modlitwie rozpoczął się festyn dla rodzin. Organizatorzy przygotowali zabawy i konkursy dla dzieci i rodzin, występy zespołów muzycznych, ponadto degustacje potraw regionalnych oraz wiele innych atrakcji. Na scenie zaprezentowali się laureaci dziecięcego sądeckiego festiwalu Skowroneczek, zespół Wzgórze Syjon z Czchowa, formacja Mrowca Band z Szaflar. Specjalnie dla dzieci przewidziano spektakl „Muzyczne podróże Wiolinki i Bemola”. Gwiazdą festynu był zespól „Wawele” z Janem Wojdakiem. Cennymi nagrodami w konkursach oraz w loterii fantowej były m.in.: pralka, rower, robot kuchenny.
    Doniosłe uroczystości, bogate w wydarzenia - odbywające się w siedemnastą rocznicę kanonizacji w Starym Sączu, przez papieża Jana Pawła II, błogosławionej Kingi - zapisały się na trwałe w historii Jej Grodu.
Jolanta Czech
 

322730