Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Starosądeccy uczniowie pojadą na spotkanie z papieżem Franciszkiem

Treść


.
Starosądeccy uczniowie pojadą na spotkanie
z papieżem Franciszkiem
 
    5 kwietnia w Domu Pielgrzyma „Opoka” w Starym Sączu odbył się finał Międzyszkolnego konkursu poświęconego Światowym Dniom Młodzieży „W drodze do Krakowa”. Konkurs organizowany był przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.ks.prof.Józefa Tischnera, a patronat objęło starosądeckie Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania.
    W finale o nagrodę główną - wyjazd do Krakowa na uroczystości Światowych Dni Młodzieży - rywalizowało ze sobą 12 uczniów z pięciu szkół gimnazjalnych oraz 10 uczniów z dwóch szkół ponadgimnazjalnych z terenu gminy Stary Sącz, którzy zdobyli najwyższą ilość punktów w etapie szkolnym.
    Finalistów i opiekunów powitał w Domu Pielgrzyma ks.Łukasz Halada, pomysłodawca i koordynator konkursu oraz dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.ks.prof.Józefa Tischnera pan Grzegorz Skalski. Podziękował on ks.Marcinowi Kokoszce - dyrektorowi Centrum Pielgrzymowania za udostępnienie gościnnych progów „Opoki” i możliwość przeprowadzenia tam finału konkursu. Na uroczystość finałową przyjechał także ks.dr Paweł Górski - Dyrektor Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Diecezjalnej w Tarnowie oraz koordynator diecezjalnych przygotowań do Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016.
    Z radością przyjąłem inicjatywę ks.Łukasza o zorganizowaniu tego konkursu - powiedział dyrektor ZSP - cieszę się, że młodzież tak chętnie włączyła się w to wydarzenie. Mam nadzieję, że konkursy o podobnej tematyce uda nam się organizować także w kolejnych latach. Serdecznie zapraszamy gimnazjalistów do naszej szkoły, będzie nam bardzo miło powitać Was w gronie naszych uczniów od września - dodał dyr.Grzegorz Skalski.
    W zmaganiach konkursowych zwyciężyli uczniowie starosądeckich szkół: Monika Sukiennik z Prywatnego Gimnazjum oraz Daniel Babik z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.
    Komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie - podsumował wyniki ks.Łukasz Halada. Zarówno w kategorii uczniów szkół gimnazjalnych jak i ponadgimnazjalnych trzeba było zgodnie z regulaminem brać pod uwagę liczbę punktów uzyskanych na etapie szkolnym, ponieważ uczniowie uzyskali jednakową liczbę punktów z testu finałowego.
.


Kolejne miejsca zajęli:
w kategorii szkół gimnazjalnych:
       II miejsce - Jan Gancarczyk (Gimnazjum w Gołkowicach)
       III miejsce - Natalia Drożdż (Gimnazjum w Barcicach)
       wyróżnienie - Katarzyna Nakielska (Gimnazjum w Przysietnicy)
w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
       II miejsce - Łucja Gałysa (ZSP w Starym Sączu)
       III miejsce - Barbara Porębska (LO w Starym Sączu)
       wyróżnienie - Natalia Krzak (LO w Starym Sączu)
 
    Na zakończenie uroczystego spotkania ks. dr Paweł Górski, zwracając się do młodzieży, powiedział: Wszyscy jesteście wygrani. Dziękuję Wam za to, że włączyliście się w to wyjątkowe wydarzenie, jakim są Światowe Dni Młodzieży. W ostatnim tygodniu lipca na spotkanie z papieżem do Krakowa przybędą setki tysięcy młodych ludzi z całego świata, ale także tutaj, do Starego Sącza przyjedzie kilkanaście tysięcy, aby wziąć udział w Diecezjalnym Dniu Wspólnoty na Ołtarzu Papieskim. Posiadacie dużą wiedzę o ŚDM, proszę Was, abyście dzielili się nią wszędzie tam, gdzie jesteście.
    Organizatorzy składają gorące podziękowania sponsorom nagród w konkursie: Firmie EKRAN ze Starego Sącza, Radzie Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Wydziałowi Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Diecezjalnej w Tarnowie oraz prywatnym ofiarodawcom za wsparcie, dzięki któremu konkurs mógł się odbyć.
Justyna Białka
 
324542