Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Przedszkolaki Gminnego Przedszkola w Starym Sączu

Treść


.
Przedszkolaki Gminnego Przedszkola w Starym Sączu
W HOŁDZIE ŚW.JANOWI PAWŁOWI II
 
    Piąta edycja koncertu ku czci Papieża - Polaka to już mały jubileusz występów dziecięcych, organizowanych zawsze w rocznice wizyty papieskiej i kanonizacji świętej Kingi w Starym Sączu. Warto zauważyć, że każdy dotychczasowy program, przez to, że osadzony w realiach rzeczywistości, związany z jakimś wydarzeniem religijnym czy rocznicowym, stawał się wydarzeniem artystycznym w życiu starosądeckiej społeczności. Przeważnie już same hasła programowe sygnalizują ten związek; przypomnijmy je po kolei:
2011 r. - Papież z Polski.
28.V 2012 r. - Papież rodziny i życia.
20.VI 2013 r. - Błogosławiony Jan Paweł II przyjaciel dzieci, apostoł miłości.
2014 r. - Święty uśmiechnięty Jan Paweł II.
2016 r. - Święty Jan Paweł II apostoł miłosiernej Miłości.
    Jak widać, tegoroczny występ wpisuje się w obchody, ogłoszonego przez papieża Franciszka, Roku Jubileuszu Miłosierdzia i rozsławia największego rzecznika i szermierza idei miłosierdzia Bożego, którym był nasz święty Papież.
    16. czerwca zawsze już będzie dla sądeczan datą bardzo ważną, a zorganizowanie występu w bieżącym roku dziwnym trafem obfituje w szóstki: 16.VI 2016 r. o godz. 16.00 Więc całe widowisko musiało też być „na szóstkę” i było, bo bardzo się o to starano. Salę kina „Sokół” w Centrum Kultury im.Ady Sari w Starym Sączu wypełnili goście, rodzice, krewni i znajomi dzieci. Nie zawiedli przedstawiciele władz samorządowych i Kościoła, burmistrz Jacek Lelek, wiceburmistrz Kazimierz Gizicki, dyrektor Centrum Pielgrzymowania im.Jana Pawła II, ks.Marcin Kokoszka i katecheta ks.Łukasz Halada.
         W barwnym, ponadgodzinnym widowisku, wzięło udział 70 dzieci 
              z trzech grup przedszkolnych, pod opieką pań:
       „BIEDRONKI” - Kingi Rucińskiej i Joli Słowik
       „TYGRYSKI” -  Uli Skoczeń i Teresy Dąbrowskiej-Gródek
       „SMERFY” -  Moniki Korony i Teresy Dąbrowskiej-Gródek.
 
    Występ zainaugurowała p.dyrektor Izabela Citak, witając wszystkich przybyłych, wśród nich i zaprzyjaźnionego ze Starym Sączem, posła na Sejm p.Jana Dudę. Zapowiadając program nadmieniła, iż autorką scenariusza i koordynatorką całego zamierzenia jest p.Monika Korona.
Przygotowanie 70 dzieci, recytatorskie, śpiewne i taneczne, to wprost niewyobrażalne przedsięwzięcie, do tego bogactwo programowe, wielość zastosowanych technik, piękna oprawa i dekoracje, stroje i rekwizyty. Tylko ogromna ilość ćwiczeń, cierpliwość i wytrwałość mogły zaowocować tak świetnymi efektami wykonawstwa. Tylko wysiłek, entuzjazm i zaangażowanie dzieci, wsparte akceptacją i pomocą rodziców przyczyniły się do sukcesu. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, jak wielki wkład w to dzieło wniosły panie Opiekunki i jak niezastąpiony inicjatorka i pasjonatka całego zamierzenia pani Monika Korona.
     W scenariuszu wykorzystane zostały głównie przesłania, fragmenty homilii i poezja św.Jana Pawła II. Również liczne wiersze o tematyce religijnej różnych autorów, piosenki, nagrania, litania do świętego Papieża, tekst hymnu ŚDM i inne. Przeplatały się recytacje ze śpiewem, piosenki z układem tanecznym i same tańce, inscenizowane recytacje i tylko słowne. Ważną rolę pełniły prezentacje multimedialne kunsztownie zsynchronizowane z tekstami, recytacjami i śpiewem. W odpowiednią nastrojowość wprowadzał umiejętnie dobrany podkład muzyczny i wokalny.
    Dodatkowym urozmaiceniem było zastosowanie różnorakich rekwizytów i symboli, np. świec, flag i kwiatów, dzwoneczków, serduszek i dużego serca; banerów i napisów, barki i sieci. Dzieci świetnie opanowały teksty, pewnie czuły się na scenie, żywiołowo i radośnie tańczyły i śpiewały; aż trudno uwierzyć, że tak sobie poradziły na dużej scenie bez jednej choćby próby generalnej.
.

.
    Wielkie brawa otrzymali mali wykonawcy za piękny występ, wiele też ciepłych słów padło pod adresem pań opiekunek, a szczególnie pani Moniki, za tę lekcję pamięci i wdzięczności dla św. Jana Pawła II, za wkład w rozwój i wychowanie dzieci. Przewodnicząca Rady Rodziców, p.Katarzyna Karlak, złożyła serdeczne podziękowanie w imieniu rodziców, składając Pani Dyrektor gratulacje posiadania tak oddanego dzieciom personelu, tak owocnie wspomagającego proces wychowawczy i wszechstronny rozwój podopiecznych.
    Zachwycony występem ks. Marcin Kokoszka zaprosił małych artystów na grilla do „Opoki”, na wspólne pośpiewanie i zabawę.
    Pani Monika Korona poczuła się w obowiązku podziękować kilku osobom za współpracę, zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu i zrealizowaniu zamierzenia. Do osób, które wniosły największy wkład i którym szczególnie dziękuje należą:
    Opiekunki grup, panie: Kinga Rucińska, Jola Słowik, Ula Skoczeń i Teresa Dąbrowska-Gródek. Panie dyżurujące za kulisami: Agata Essen, Agata Stelmach, Janina Stawiarska i Elżbieta Drożdż. Pani Jola Słowik za prezentację multimedialną oraz panowie: Wiesław Warcholak i Ryszard Garwol. Państwo Jolanta i Marek Barnachowie za wykonanie barki. Państwo; Aneta Mamala, Beata Lis i Leszek Knytel za usługi fotoreporterskie.
    Pani Monika słowa wdzięczności przekazała również Dyrekcji CKiS im Ady Sari za udostępnienie sali na występ, a także rodzicom za wsparcie i pomoc, i wszystkim uczestnikom, którzy już piąty raz przybywają na występ przedszkolaków i swoją obecnością włączają się w uczczenie pamięci naszego wielkiego Rodaka. Na koniec, oczywiście, nie mogło zabraknąć „Barki”, ulubionej pieśni oazowej św.Jana Pawła II, którą entuzjastycznie, całym sercem wyśpiewały przedszkolaki, z gośćmi na scenie i z całą widownią.
   Gratulujemy pięknego występu i do zobaczenia, i usłyszenia w kolejną rocznicę wizyty Ojca Świętego i kanonizacji Patronki Starego Sącza - Świętej Kingi!
Zofia Gierczyk
 
327579