Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Rok 2016 w starosądeckich parafiach

Treść


.
Rok 2016 w starosądeckich parafiach
pod wezwaniem: św.Elżbiety i Miłosierdzia Bożego
 
„Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska.”
(Rz. 5,20)
 
    Minął Rok Pański 2016, który obfitował bogactwem wydarzeń w świecie, w Kościele powszechnym, w Ojczyźnie, w naszym mieście. Z tego względu jest bardzo trudno dokonać jego podsumowania i oceny. W Kościele powszechnym, z inicjatywy Ojca św.Franciszka, był to Jubileuszowy Rok Święty i to rok o szczególnym charakterze - Rok Miłosierdzia.
Polska dziękowała za 1050-lecie Chrztu Polski, który włączył nas w wielką rodzinę Kościoła powszechnego i dał początek państwowości polskiej. Świętowanie tego jubileuszu miało pozwolić nam, Polakom, pogłębić tożsamość narodową i religijną. Szczególnym wyróżnieniem i wyzwaniem dla Kościoła w Polsce stała się organizacja Światowych Dni Młodzieży i historyczna wizyta Papieża Franciszka. Przygotowaniu tych wydarzeń towarzyszyła medialna propaganda o zagrożeniach terrorystycznych i poważnych brakach organizacyjnych. Przebieg i atmosfera tych wydarzeń zaskoczyła uczestników, organizatorów i samego Ojca św. Światowe Dni Młodzieży okazały się wspaniałą promocją Polski i Kościoła w naszej Ojczyźnie.
    Swoistym „prezentem” millenijnych uroczystości stała się beatyfikacja naszego rodaka, o.Stanisława Papczyńskiego, w Rzymie 5.VI 2016. W bogaty obchód wdzięczności za 1050 lat chrześcijaństwa w Polsce został włączony narodowy dzień pokuty w Częstochowie, który zgromadził 15. października ogromne rzesze wiernych. 19. listopada w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, w obecności Episkopatu Polski, Prezydenta, członków rządu i parlamentarzystów, dokonano Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. Do bolesnych wydarzeń minionego roku należy zaliczyć śmierć kard.Franciszka. Macharskiego oraz arcybiskupa. Zygmunta Zimowskiego. Pod koniec roku Papież Franciszek zamianował ks.abpa Marka Jędraszewskiego nowym metropolitą krakowskim
    Również Stary Sącz obfitował w ważne wydarzenia. 19. czerwca podczas Mszy św. dziękczynnej za kanonizację bł.Kingi, Pani Sądecka została oficjalnie patronką naszego miasta, a jej wizerunek umieszczony w herbie Starego Sącza. Atmosferę Światowych Dni Młodzieży mogliśmy posmakować, goszcząc wśród nas grupę młodzieży z Włoch i uczestnicząc w diecezjalnym spotkaniu młodzieży przy ołtarzu papieskim.
   29. października z wizytą do grodu Kingi przybył prezydent Polski Andrzej Duda, któremu nadano tytuł honorowego obywatela miasta Stary Sącz. W polityce miniony rok nie należał do spokojnych. Nastąpiło wiele zaskakujących wydarzeń w świecie. Do nich niewątpliwie zaliczyć należy zwycięstwo w wyborach prezydenckich w USA Donalda Trumpa. Był to zarazem rok krwawych konfliktów w Syrii, Donbasie, powtarzające się akty rzezi chrześcijan w krajach muzułmańskich, napływ ogromnej liczby uchodźców do Europy. Fala krwawych zamachów terrorystycznych wielokrotnie wstrząsnęła mieszkańcami krajów zachodnich. Letnia olimpiada i inne wydarzenia sportowe obnażyły, na niespotykaną dotychczas skalę, stosowanie środków dopingujących. Światową i polską opinią publiczną wielokrotnie wstrząsnęły doniesienia o gigantycznych rozmiarach korupcji w różnych dziedzinach życia politycznego i gospodarczego.
   Zacytowaliśmy na początku piękne optymistyczne zdanie św.Pawła z listu do Rzymian: „Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska”. Mijający 2016 rok, mimo że był rokiem świętym i obfitującym w różne ważne wydarzenia duchowe w świecie i w Polsce, objawił niespotykaną skalę zorganizowanych ataków zła. Można i trzeba z bólem zapytać, czy zdanie św. Pawła nie należałoby przetransponować na: „Im bardziej wzmogła się łaska, tym obficiej rozlał się grzech”? Przykładów na to można dostarczyć wiele. Bulwersują zachowania niektórych warstw politycznych. Współcześni decydenci, usiłują przy pomocy różnych metod i środków grzech i zło uczynić normą życia. Podejmowane są coraz to nowe zabiegi niszczenia moralno-duchowej tkanki człowieka. Miniony rok przyniósł niespotykane dotąd przykłady organizowania się zła. Coraz większe rugowanie z polityki i ekonomii wartości moralnych, systematyczne niszczenie moralności chrześcijańskiej, bezwzględne ataki na małżeństwo i rodzinę, bezprecedensowe obrażanie wartości naszej wiary poprzez różnorodne profanacje, bluźniercze programy rozrywkowe, hipokryzja w ocenie faktów i wydarzeń, cyniczne eliminowanie obiektywnej prawdy z życia. Zło, będąc demaskowane i czując się zagrożone, przybiera formę ekstremalnych i histerycznych reakcji, np. czarne marsze w naszej Ojczyźnie ( z zaangażowaniem nawet dzieci i młodzieży). Nawet pobieżna ocena różnych faktów i tendencji każe ludziom wierzącym odczytywać tego rodzaju zjawiska jako znaki czasu, które wymagają od współczesnych wyznawców Chrystusa głębszego zaangażowania w apostolstwo modlitwy, czytelne dawanie świadectwa i dążenie do osobistej świętości.
    W parafii św. Elżbiety był to rok dużych zmian personalnych. W miejsce księdza Romana Stafina do klasztoru na kapelana został skierowany ks.Stanisław Śliwa. Miejsce ks.Pawła Pilasa i ks.Michała Wójcika zajęli ks.Tomasz Starzec oraz ks. Tomasz Chrupek. Siostry: Sylwię i Annę zastąpiły siostra Helidonia i Renata. Trzymiesięczną praktykę duszpasterską podjął w naszej wspólnocie alumn Piotr Myjak.
   Jako parafia, braliśmy udział w licznych pielgrzymkach: na beatyfikację ojca Papczyńskiego do Rzymu, do Lwowa, do Torunia, Gniezna i Jasnej Góry, do Zabawy (dwukrotnie), na narodowy dzień pokuty do Częstochowy. Akcja Katolicka pielgrzymowała do Strachocina, Tuchowa, Pasierbca, Mogiły, Łagiewnik, na uroczystą intronizację Chrystusa Króla. Róże różańcowe, do Łagiewnik i Czernej, a nasza młodzież do Lednicy, na ŚDM oraz Synaj. Zostały zorganizowane również dwutygodniowe pobyty dzieci nad morzem.
   Dziękujemy wszystkim, którzy wiernie starają się angażować w życie parafialne i duchowe, czynnie uczestnicząc w apostolstwie modlitwy, poprzez różaniec, nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, piątkowe koronki do Miłosierdzia Bożego, nabożeństwa za wstawiennictwem św.Jana Pawła II i czwartkowy udział w całodziennych adoracjach Najświętszego Sakramentu.
Słowa wdzięczności kieruję również pod adresem kapłanów, sióstr Klarysek oraz sióstr Służebniczek: Siostrze Przełożonej za prowadzenie DSM oraz katechezę maluchów, siostrze Renacie za opiekę nad kościołem, panu organiście oraz panu kościelnemu.
Głęboką wdzięczność należy wyrazić także: Redakcji „Z Grodu Kingi”, Radzie Parafialnej, liturgicznej służbie ołtarza, chórowi pod dyrekcją pana Stanisława Dąbrowskiego, siostrze Cecylii i Caritas, DSM, szafarzom Eucharystii, Akcji Katolickiej, Kręgowi Biblijnemu, Kołu Misyjnemu, KSM, zespołowi obsługującemu Msze św. za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, zespołowi muzycznemu Pokolenie JPII.
   Radosnym dla mnie obowiązkiem jest podziękowanie wszystkim Parafianom za ofiarność i troskę materialną o naszą parafię.
W minionym roku, z konieczności, dokonaliśmy wymiany kotłów grzewczych w domu parafialnym, wymiany okien w kościele na tak zwane szyby zespolone, wymalowane zostały dachy na budynkach gospodarczych, wykonano izolację i ocieplenie nad aulą w domu parafialnym, wykonano nowe meble do kancelarii, umieściliśmy nowy, nierdzewny Krzyż Millenijny na Górze Parkowej. Z planowanych prac nie udało się nam dokonać konserwacji grupy rzeźb z Madonną z Dzieciątkiem w mandorli, znajdującej się na północnej elewacji kościoła parafialnego. Spróbujemy to nadrobić w tym roku. Planowane są dalsze prace konserwatorskie nad zabytkami naszej świątyni. Chcielibyśmy zadbać o wygląd estetyczny otoczenia wikarówki, jak również podjąć konkretne prace przygotowawcze do osuszenia i izolacji murów kościoła i placu kościelnego.
    W ocenie życia parafialnego warto przyjrzeć się niektórym danym statystycznym. W niedzielę, wyznaczoną w Polsce na badanie frekwencji na Mszach św., w Eucharystii wzięło udział 3793 wiernych (w kościele paraf. - 2682, w klasztorze - 1045, w Popowicach 180). Komunii św. ogółem zostało rozdanych ponad 195 tys. (w paraf. i w Popowicach 129 tys., w klasztorze 66 tys.), tj. o ponad 9 tys. więcej niż w roku poprzednim. Sakrament chrztu przyjęło 90 dzieci ( 1 mniej, niż w roku ubiegłym). Małżeństwo sakramentalne zostało udzielone 52 parom (1 mniej niż w roku porównawczym). Do wieczności odeszło 84 osoby (18 więcej w stosunku do roku 2015). Do I Komunii św. przystąpiło 48 dzieci, a do Sakr. bierzmowania 85 młodych. Podsumowując dane statystyczne można stwierdzić, że w naszej parafii uwidacznia się wyraźna polaryzacja wiernych. Z jednej strony przybywa parafian zaangażowanych, pragnących pogłębionego życia duchowo-religijnego, z drugiej uwidacznia się postępujący laicyzm i obojętność. Jako wspólnota ludzi dążących do zbawienia pragniemy z nadzieją podejmować się nowych wyzwań, jakie niesie ze sobą współczesność. Temu realistycznemu, a zarazem optymistycznemu, patrzeniu w przyszłość towarzyszy Chrystusowe zapewnienie: „Ufajcie, Jam zwyciężył świat”. W roku 2017 będziemy przeżywać wizytację kanoniczną, którą przeprowadzi ksiądz biskup ordynariusz Andrzej Jeż. Ufam, że spotkanie z Pasterzem Diecezji pomoże nam wnikliwiej popatrzeć na problemy naszej Parafii, i zaowocuje duchowym wzmocnieniem naszej wspólnoty.
Ks. Marek Tabor
 
 
Parafia Miłosierdzia Bożego
 
    Każdy przeżyty czas przynosi ze sobą różne wydarzenia, które odbijają się w życiu Parafii. Zaglądnijmy do naszych wydarzeń minionego roku.
    Radością zazwyczaj są narodziny dziecka. Choć już coraz częściej słyszymy o strasznych przestępstwach dokonanych wobec niewinnych, bezbronnych dzieci. Dziękujemy dobremu Bogu; u nas ochrzczono 41 małych dzieci. Do Stołu Pańskiego w dniu I Komunii św. przystąpiło 64 dzieci. Co do kontynuacji tak wspaniałego życia z Chrystusem Eucharystycznym u wielu dzieci i ich rodziców mamy duże zastrzeżenia. Rycerzami Chrystusa, poprzez sakrament bierzmowania, stało się 36 młodych parafian. Drodzy rodzice i świadkowie popatrzcie, czy jeszcze zostało w nich coś  z tego rycerstwa, z męstwa i pobożności? Dlaczego nie widzimy ich wszystkich na niedzielnej Mszy św.? Spada ilość nowych rodzin katolickich - ślubów u nas było tylko 8, bolą nas niespełnione nadzieje wobec tych, którzy u nas żyją bez sakramentalnego związku, a nie ma ku temu przeszkód. W tym roku odwiedziliśmy chorych w czasie rekolekcji wielkopostnych i w Adwencie, w pierwsze piątki miesiąca około 25 osób chorych. W każdą niedzielę 10 chorych i starszych odwiedza z Najświętszym Sakramentem nasz szafarz Eucharystii. Za jego bezinteresowną posługę serdecznie dziękujemy.
   Do Pana odeszło, kończąc swoja ziemską pielgrzymkę, 20 osób, w tym niektórzy bez pojednania z Bogiem z powodu nagłej śmierci. Pamiętajmy o naszych drogich zmarłych w stałej modlitwie w domu, w kościele i przy grobie. Znamy ten ból, ale i nadzieję u miłosiernego Boga. Wśród zmarłych znalazł się nieodżałowany ks.Mieczysław, który uczynił wielką pustkę w naszym kościele.
    W 2016 roku udzielono 84 000 Komunii św. a więc 21 w przeliczeniu na jednego parafianina; czy to jest dużo, czy mało, oceńmy sami. Jesteśmy wdzięczni wszystkim tym parafianom, którzy nawet codziennie przychodzą do kościoła na Msze św., pokrzepiają swe ludzkie siły Boskim Chlebem. Nasze wyrazy wdzięczności kieruję do tych pierwszo-piątkowych w różnym wieku przybywających do świątyni. Wasz udział w Chrystusowej Uczcie staje się Waszą mocą, jest pomocą dla tych, którym ofiarujecie modlitwę i Komunię św., jest budującym przykładem dla innych nie mających odwagi i siły do częstego spotykania się z Chrystusem.
    To czego dokonaliśmy z prac gospodarczych w minionym roku, to mianowicie: montaż okien i drzwi zewnętrznych nowego kościoła, ocieplanie stropu kościoła, instalacje elektryczne. Wszystko to jest owocem naszej wspólnej troski i ofiarności. Bogu niech będą dzięki i Wam ofiarodawcom, że w tych trudnych czasach, w czasie biedy i bezrobocia, udało nam się tyle dobra dla naszej wspólnoty, dla świątyni wykonać. Wydaliśmy na prace dotychczas wykonane 298 230 zł. Udało się więc w tym roku uzyskać kwotę ponad 100 000 zł na następny rok. To jest pocieszające, gdyż w 2017 roku pragniemy wykonać tynki wewnętrzne nowego kościoła i elewację.
   Radością naszą jest aktywna działalność parafialnego Caritas. Systematycznie niesiemy pomoc materialną rodzinom z naszej parafii oraz na zakup leków, rehabilitację i na pomoc świąteczną. Charakterystyczną cechą naszej parafii jest kult świętych. W każdy piątek, modląc się do Miłosierdzia Bożego, polecamy się wstawiennictwu św.s.Faustyny i bł.ks.Michała Sopoćki. Zaś w III czwartek miesiąca nasze modlitwy kierujemy do św.Rity patronki trudnych spraw, w następny IV czwartek patronuje nam św.o.Pio. Nie zapominamy o św.Janie Pawle II, który odbiera nasze uwielbienie 16 każdego miesiąca. Wszystkich tych świętych posiadamy relikwie. Zapraszamy na te nabożeństwa, gdyż potrzeba nam orędownictwa świętych w tych trudnych czasach. A mamy już świadectwa, że modlitwa o ich wstawiennictwo przyniosła potrzebne łaski. Tak się przedstawia obraz naszej parafii.
Ks. Janusz Ryba
 
327580