Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Mały Książę w starosądeckiej odsłonie

Treść


.
„DROGI PROWADZĄ ZAWSZE DO LUDZI”
MAŁY KSIĄŻĘ W STAROSĄDECKIEJ ODSŁONIE
 
    Od 1 października 2016 r. do 31 maja 2017 r. realizowany jest projekt: „Visegrad Integration Theatre 2”. Jego uczestnicy - pod okiem personelu (reżyser, muzyk, trzech instruktorów (jeden polski i dwóch słowackich, tłumacz, autor scenariusza, koordynator, księgowy, opiekunowie) pracowali nad przygotowaniem przedstawienia muzycznego, utrzymanego w konwencji baśniowej. Scenariusz oparty został na podstawie powieści Antoine'a de Saint- Exupery'ego „ Mały Książę”.
Znana w całym świecie książka, która została przetłumaczona na około 270 języków i dialektów, zawiera uniwersalne prawdy o dorastaniu do prawdziwej miłości, przyjaźni i odpowiedzialności.
W założeniu przesłanie powieści miało zostać przekazane za pomocą dowcipnych tekstów, piosenek i tańca, w taki sposób, żeby widzowie z Polski i Słowacji nie mieli problemów z jego zrozumieniem.
    Liderem projektu jest starosądeckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Gniazdo w partnerstwie z Domem Dzieci Bożego Miłosierdzia (Dom deti Božieho milosrdenstva) ze słowackiego Stropkowa.
   Złożony do Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (International Visegrad Fond) w Bratysławie w języku angielskim wniosek napisał p.Krzysztof Poręba z Fundacji Viribus Unitis (Wspólnymi Siłami) z Nowego Sącza i cały czas czuwa nad jego realizacją, służąc pomocą w kontaktach z grantodawcą.
Na realizację projektu beneficjenci otrzymali, jako standardowy grant, 10000 euro dotacji, a wkład własny wynosił 3700 euro.
Do pokrycia z dotacji weszły: wynagrodzenia reżysera, instruktorów, muzyka i tłumacza, koszty wyżywienia i zakwaterowania, koszty przejazdów, promocja projektu, obsługa akustyczna, wynajem pomieszczeń, a ze środków własnych lidera zostaną pokryte koszty: scenariusza, koordynowania, materiałów biurowych, scenografii, kostiumów i ubezpieczenia podczas wyjazdów.
W ramach wkładu osobowego partnerów zostanie zapewniona pomoc w organizacji prób i występów oraz opieka nad uczestnikami podczas wszystkich wydarzeń projektowych.
Wkład rzeczowy w postaci udostępnienia swych pomieszczeń do prób i sali widowiskowej, w której odbywała się premiera - zapewniły: Centrum Kultury i Sztuki im.Ady Sari, Gimnazjum im.Juliusza Słowackiego i Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Sączu.
Zajęcia projektowe rozpoczęły się w październiku.
Autorką pierwotnej wersji scenariusza jest pani Barbara Kotarbowa z Piwnicznej.
   Chętnych do grania w teatrzyku było o wiele więcej niż zakładano (19 osób w grupie słowackiej i 26 w grupie polskiej). Wśród uczestników przygotowujących spektakl po obu stronach były tak osoby niepełnosprawne jak i zdrowe. W związku z tym scenariusz trzeba było znacznie rozbudować i przystosować do potrzeb tak, żeby wszystkich chętnych „zagospodarować”.
Spektakl wyreżyserowały Jolanta Koszkul - kierownik Placówki Wsparcia Dziennego i Aleksandra Koział - terapeutka ze Środowiskowego Domu Samopomocy, które dokonały rozbudowy pierwotnej wersji scenariusza.
Opracowaniem muzycznym przedstawienia zajął się p.Marek Kanik, który skomponował i wraz z młodzieżą z Zespołu Szkół w Barcicach nagrał utwory wokalne do spektaklu. Fantastycznie piosenkę „Gdzie jesteś Mały Książę”? wykonała i w rolę narratora wcieliła się Kinga Kurowska. Jej pierwszą wykonawczynią była Kasia Sobczyk. Ta piękna wzruszająca kompozycja Ryszarda Poznakowskiego do słów Krzysztofa Dzikowskiego powstała w 1967 roku i mimo upływającego od tej pory pół wieku, nic nie straciła na swej atrakcyjności!
Tłumaczem w projekcie jest p.Grzegorz Niesporek, który nie próżnował także w trakcie premiery.
   Przygotowaniem słowackich wykonawców zajęły się panie: Stanisława Hubaczowa, Daniela Szlagowa i Ivana Szachajdowa.
W realizację projektu angażują się również rodzice uczestników, opiekując się osobami niepełnosprawnymi, pomagając w przygotowaniu pomieszczeń na próby i posiłków czy w załatwianiu różnych spraw, jak zakupy rekwizytów czy materiałów na stroje. Należą do nich: Wioletta Nowak, Maria Tokarczyk, Grażyna Bednarczyk, Maria Kowalczyk.
Stroje dla aktorów przygotowała p.Stanisława Florkiewicz.
   Próby przedstawienia odbywały się oddzielnie - w soboty w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Sączu, a w Stropkowie w Domu Dzieci Bożego Miłosierdzia w piątki. Dwa razy grupa starosądecka pojechała na wspólne zajęcia do Stropkowa, które odbyły się w tamtejszej szkole i w Miejskim Domu Kultury.
  W piątek 10 lutego grupa słowacka przyjechała do Starego Sącza. W Gimnazjum im.Juliusza Słowackiego i w „Sokole” odbyły się dwudniowe wspólne warsztaty teatralne, a w Domu weselnym „U Pasonia” - spotkanie integracyjne.
.

(Fot.: Aneta Mamala)
.
   W niedzielę 12 lutego o godz.16.00 w sali Centrum Kultury i Sztuki w Starym Sączu rozpoczęła się uroczysta premiera musicalu w polsko słowackiej obsadzie.
W spektaklu wystąpili podopieczni: Domu Dzieci Bożego Miłosierdzia (Dom detí Božieho milosrdenstva) wraz z kolegami i koleżankami z Kościelnej Szkoły Podstawowej Świętych Piotra i Pawła w Stropkowie (Cirkevná základná škola sv. Petra a Pavla Stropkov) i Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Gniazdo wraz z koleżankami i kolegami z Gimnazjum im.Juliusza Słowackiego, Prywatnego Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącego im.Marii Skłodowskiej-Curie, Placówki Wsparcia Dziennego ze Starego Sącza i Zespołu Szkół w Barcicach.
Oto nazwiska aktorów spektaklu:
Júlia Puhaková, Radka Bieliková, Eva Arbetová, Žaneta Lacová, Barbora Ferencová, Zuzana Medvedzová, Peter Presalovič, Miloš Cipka, Jozef Šak, Miroslav Škublik, Dominik Hrabovčák, Etelka Vargová, Laura Šlangová, Šimon Rusinko (Mały Książe), Ąuboš Hmurčik, Lucia Perátová, Banjamin Vateha, Mária Szekelyová.
Gabriela Stelmach, Kinga Garwol, Anita Paluch, Patrycja Smyda, Stanisław Dudzic, Piotr Kowalczyk, Agnieszka Bednarczyk, Michał Wcisło, Damian Wielocha, Robert Gawron, Dorota Jurek, Paweł Jaroszyński, Ewelina Słowik, Izabela Tokarczyk, Artur Cięciwa, Anna Kulig, Maja Stawiarska, Sylwia Nowak, Kinga Kurowska, Wiktoria Miechurska, Małgorzata Padula, Aleksandra Kamińska, Ersilia Cholewińska, Oliwia Karwala, Dawid Serafin.
   Zebranych na premierze powitali przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia „Gniazdo” - Anna Górz i Wojciech Lasek.
- „Cieszymy się, że zechcieli Państwo spędzić dzisiejsze popołudnie w międzynarodowym towarzystwie. To trudne przedsięwzięcie, jednak ponadczasowe treści zawarte w utworze „Małego Księcia” pozwoliły nam pokonać wszelkie bariery w tym bariery językowe i przygotować niezwykle sympatyczne przedstawienie.
- To dla nas, ale przede wszystkich dla nich, jest niezapomniana i integracyjna przygoda. Zarówno w wymiarze międzyludzkim jak i międzynarodowym. Tak jak powiedział Mały Książę: „Dla całego świata możesz być nikim, dla kogoś możesz być całym światem” - powiedziała Anna Górz
- Witajcie wszyscy przyjaciele „Gniazda” - podsumował Wojciech Lasek.
 
   Na sali obecny był konsul Republiki Słowackiej w Polsce Adrian Kromka, gospodarze Starego Sącza Jacek Lelek, Kazimierz Gizicki, Ewa Zielińska, Marta Mordarska dyrektor Wojewódzkiego Oddziału PFRON w Krakowie, Stanisława Skwarło dyrektor Sądeckiego Urzędu Pracy, ks.Marek Tabor proboszcz parafii św. Elżbiety, ks. Janusz Ryba proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego i wielu innych równie znamienitych gości.
  Przedstawienie wzruszyło widzów, podróż Małego Księcia przypomniała wszystkim poszukiwanie szczęścia na życiowych ścieżkach, odkrywała dziecięce marzenia i pragnienia, które tkwią w każdym człowieku. W każdym wieku, bowiem tkwi w nas coś z dziecięcej wnikliwości, spostrzegawczości, radości, potrzeby przyjaźni, kochania i bycia kochanym.
- „W końcu jednak po długim marszu przez piachy, skały i śniegi Mały Książę natknął się na drogę, a wszystkie drogi prowadzą do ludzi”.
   „Szukam ludzi (…) Ja szukam przyjaciół. Co znaczy <oswajać>?
- To coś, o czym zapomniano - powiedział lis. To znaczy <stwarzać więzi>
- A oto mój sekret. Jest bardzo prosty: dobrze widzi się tylko sercem. To, co najważniejsze, jest niewidoczne dla oczu”.
 
   Poruszanie się „drogami prowadzącymi do ludzi”, „stwarzanie więzi” - odpowiedzialność za tych, których się „oswaja” i widzenie tego, co jest niewidoczne dla oczu - to zasady, które „Gniazdo”, dzięki ludziom zaangażowanym w jego twórczą działalność od chwili powstania, ma nie tylko na swych „sztandarach”, ale w swych sercach! To najważniejsze tezy w działalności naszego Stowarzyszenia. „Mały Książę” jest więc jakby powieścią programową, której założenia realizowane są w różnych przedsięwzięciach pasjonatów, działających na rzecz swych podopiecznych. Jednym z dowodów na to była wzruszająca premiera „Małego Księcia”.
.

(Fot.: Aneta Mamala)
.
Forma musicalu sprawdziła się w starosądeckiej adaptacji „Małego Księcia”; stworzyła możliwość realizacji swych artystycznych możliwości wszystkim adeptom sztuki aktorskiej. Okazywanie więzi między wykonawcami spektaklu i okazywanie pomocy słabszym wzruszało widzów, bo: „dobrze widzi się tylko sercem. To, co najważniejsze, jest niewidoczne dla oczu”.
Oprócz wzajemnej troski o siebie, praca włożona w przygotowanie tego niezwykłego przedstawienia dała młodzieży szansę na radość ze wspólnego z sobą przebywania i pokazała, jakie to dla wszystkich ważne!
To także lekcja wrażliwości, serdeczności, zrozumienia, radości dla nas wszystkich.
   Po gromkich brawach, oklaskach na stojąco, przedstawieniu aktorów, na scenę zostali poproszeni konsul Adrian Kromka i burmistrz Jacek Lelek.
Obydwaj wyrazili radość z zaproszenia i możliwości obejrzenia tak wspaniałego spektaklu - święta radości i integracji w wymiarze międzynarodowym i społecznym. Konsul Republiki Słowackiej powiedział: „Z wielką radością jestem znowu w Starym Sączu. To cudowne miasto! Dziękuję za to wspaniałe dla mnie i mojej rodziny przedstawienie i zapraszam do Stropkowa”.
Burmistrz Jacek Lelek powiedział: „Z wielką radością oglądałem to wspaniałe przedstawienie. Choć mamy do siebie blisko, to wiemy, że mamy jeszcze wiele do zrobienia, by nasze narody się lepiej poznawały, zaprzyjaźniały. Takie spotkania jak dzisiejsze w doskonały sposób temu służą”.
Pani Marta Mordarska, dziękując za artystyczne przeżycia, zaproponowała pokazanie tego spektaklu w Teatrze im.Juliusza Słowackiego w Krakowie w ramach II Małopolskiego Dnia Osób Niepełnosprawnych.
Stanisława Hubaczowa - koordynatorka projektu ze Stropkowa - przekazała serdeczne słowa w imieniu uczestników spektaklu ze Słowacji i ich opiekunów.
„Z wielka radością przyjęliśmy zaproszenie do udziału w tym projekcie. Po raz pierwszy wystąpiliśmy w przygotowanym z takim rozmachem przedstawieniu. Jest to dla nas wielkie doświadczenie. Zdobyliśmy tutaj nowych przyjaciół. Przyjmijcie od nas wszystkich serdeczne podziękowania”.
Zofia Wcisło serdecznie podziękowała wszystkim za obecność i wspaniałe reakcje: za udział w dzisiejszym święcie radości, miłości, przyjaźni i integracji międzynarodowej i społecznej.
   Słowacka premiera odbędzie się 26 lutego w Domu Kultury w Stropkowie. Wtedy będzie możliwość przeżycia jeszcze raz radosnego, wzruszającego, pięknego przedstawienia opartego na motywach „Małego Księcia” z aktualnymi przesłaniami, jak chociażby SOS dla Ziemi.
Gratulując wszystkim, biorącym udział w tym wielkim przedsięwzięciu, dalszych wspaniałych dokonań serdecznie życzy
Jolanta Czech
 
327580