Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Stary Sącz już po raz 12. rozbrzmiewał kolędami i pastorałkami

Treść


.
STARY SĄCZ JUŻ PO RAZ 12. ROZBRZMIEWAŁ
KOLĘDAMI I PASTORAŁKAMI
 
    Inicjując redagowanie pisma parafialnego „ Z Grodu Kingi”, które w tym roku obchodzi 20 lecie istnienia, zakładaliśmy, że ma być interesujące i wartościowe, że powinno umacniać w wierze, dokumentować wydarzenia, budować duchowość, umysły i serca. Zadania bardzo ambitne, ale czy to już wszystkie? Skoro nie ma na świecie kultury, która obywałaby się bez muzyki i śpiewu, nie ma też wiary bez kultury i na odwrót, a kultura kształtuje człowieczeństwo, czy nie powinniśmy próbować oddziaływać również w tym kierunku? Tylko jak to robić w pracy redakcyjnej, jakich form i sposobów użyć, by urealnić działania? Powoli zaczęły krystalizować się wizje zamierzeń.
    Jeden z pomysłów zrodził się pod wpływem nauczania św. Jana Pawła II, a konkretnie tych Jego słów:
 
- „Kolędy są rodzajem sztuki, tak jak muzyka i śpiew. Sztuka to jest to, co czyni człowieka bardziej człowiekiem”
    To była świetna wskazówka i podpowiedź; dzięki niej w 2005 r. ujrzała światło dzienne inicjatywa organizowania, pod patronatem „ Z Grodu Kingi” -koncertów kolęd i pastorałek uczniów starosądeckich szkół; odbył się też koncert inauguracyjny w sali Domu parafialnego.
    Zespołowi redakcyjnemu i koncertom kolęd w pierwszych pięciu latach przewodniczył ksiądz proboszcz Alfred Kurek, a od r. 2010. nowy proboszcz parafii pw.św.Elżbiety - ks.Marek Tabor. Za przełomowy moment w organizowaniu koncertów uznaliśmy rok 2008, w którym grono organizatorów powiększyło się o Prywatne Gimnazjum w Starym Sączu, wnoszące nieoceniony wkład i innowacyjne pomysły. Odtąd każdy koncert kolęd stawał się wydarzeniem, i tak jest do dziś; publiczność przyjmowała występy z aplauzem, powiększało się grono wykonawców i poszerzyły ramy o teren całej Gminy.
            Niezwykle pochlebne opinie zebrała tegoroczna edycja - oceniana jako wyjątkowa pod wielu względami. Zdając krotką relację z niej, zapraszamy:
 
PRZEŻYJMY TEN KONCERT JESZCZE RAZ!
 
Jest sobotnie popołudnie, 28.I 2017. r. w siedzibie Centrum Kultury i Sztuki im.Ady Sari sala kina „Sokół’ prawie zapełniona, ostatni goście zajmują miejsca, wszystko dopięte na ostatni guzik, wzrok wabią gustowne dekoracje i piękne stroje małych artystów. Nastrojowość wciąż jeszcze świąteczna i serdeczna, choć to już koniec stycznia; ale kolęd chciałoby się słuchać cały rok, a występy dzieci zawsze są wzruszające i bezkonkurencyjne. Ktoś powiedział, że kolędowanie to jakby wędrówka w stronę Boga, a więc pokarm dla serca i duszy. Nastawienie na przeżycia i radość oczekiwania są tu więc oczywiste i wyczuwalne.
    I oto zaczyna się koncert; na scenie pojawia się, reprezentująca redakcję „Z Grodu Kingi” p.Jolanta Młodkowska-Czech i w imieniu organizatorów wita serdecznie wszystkich uczestników spotkania, na czele z księżmi prałatami: Alfredem Kurkiem i Markiem Taborem. Przekazuje również pozdrowienia i najszczersze życzenia od burmistrza Starego Sącza, p.Jacka Lelka, który, nie mogąc osobiście przybyć, sygnalizuje pamięć, życzliwość i łączność myślową z daleka. Pani Jolanta ma także przyjemność pozdrowienia wszystkich starosądeczan i wyrażenia bardzo miłych życzeń uczestnikom koncertu od ojca Leona Knabita, sympatyka i stałego czytelnika naszej gazetki parafialnej. By tradycji stało się zadość, do oficjalnego otwarcia koncertu i zabrania głosu zostaje teraz poproszony Ksiądz Proboszcz - asystent kościelny gazetki „Z Grodu Kingi”.
 
   Wyrażając radość z kontynuowania koncertów kolęd i witając wszystkich uczestników XII edycji, ks.proboszcz Marek Tabor poddał głębokiemu przemyśleniu temat: Czym jest dla nas doświadczenie Bożego Narodzenia? Tezę, że świat jest piękny, a życie najcenniejszym darem, argumentował, snując „bożonarodzeniowe” i bardzo osobiste rozważania. Oto ich fragment (przytoczony w przybliżeniu).
 
   „Przyjście na świat, narodziny każdego z nas inspirują do zatrzymania się nad żłobkiem i nad własną kołyską. Dużo tutaj jest do odkrycia i do zdobycia. Prostota miłości Boga, objawiona w żłobku, znamionuje szczególne wyniesienie Bożej natury. Prosty, a tak Wielki! Przez wcielenie zjednoczył się z każdym z nas, przekazał moc stawania się dziećmi Bożymi i wieczność może nadać życiu. Nawet, gdyby nasze zaistnienie miało wiązać się z dramatami, nie zmieni to faktu, że był to „cud początku”, że nasze życie, odkrywane w Bogu, ma niewyrażalną, nadzwyczajną wartość.
    Organizatorom i wykonawcom Koncertu bardzo dziękuję za to, że możemy się spotykać i bogacić duchowość, radować się swoją wiarą i podtrzymywać tradycję kolędowania. Wszystkim nam życzę tej postępującej refleksji nad wspaniałością Bożego Narodzenia i nad niepowtarzalnością swojego istnienia.”
 
    Po tym wystąpieniu ks.proboszcza Marka Tabora przyszła pora na prezentacje koncertowe, do których zgłosiło się 11 grup wykonawczych, konferansjerzy: Elizabetta Pierzga i Karol Duda bardzo sprawnie i energicznie prowadzili koncert, zapraszając na scenę kolejnych wykonawców; oto ich lista z wyszczególnieniem tytułów wykonywanych utworów:
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Gniazdo” - „Oj, Maluśki, Maluśki” i „Hej, ponad regla, turnice”
- Szkoła Podstawowa im.Św.Kingi w Popowicach - „Kolędnicy wędrownicy”
- Szkoła Podstawowa im.Jana Brzechwy w Skrudzinie - „Gore gwiazda” i „Trzej Królowie monarchowie”
- Szkoła Podstawowa im.Ks.prof.Józefa Tischnera w Starym Sączu - „Hej ponad regle turnice” i „Narodzil się nam Zbawiciel” (Zespół Mali Starosądeczanie)
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Starym Sączu - „Zagraj dziecku kołysankę…”
- Zespół Szkół w Barcicach - „Kolęda góralska” i „Gdy śliczna Panna”
- Zespół Szkół w Gołkowicach reprezentowany przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II - „Całą noc padał śnieg…”
- Zespół Szkół w Przysietnicy, zespół Amadeo - „Gdy się Chrystus rodzi…”
- Gimnazjum im.Juliusza Słowackiego w Starym Sączu -.„Kolęda dla nieobecnych” i „Kołysanka Matki Boskiej”
- Prywatne Gimnazjum w Starym Sączu - „Północ już była”
- Ognisko Artystyczne AGN - „Kolęda na dzwonkach”
 
Wszystkie występujące zespoły zaprezentowały wyrównany i wysoki poziom wokalny, podobały się świetne aranżacje kolęd i pastorałek, piękne głosy i stroje. Każda grupa wniosła jednak również coś oryginalnego, co ją wyróżniało spośród innych, np. najbardziej pomysłowe stroje - małe arcydzieła sztuki krawieckiej - dzieci ze Skrudziny; żywiołowość i spontaniczność pastorałkową - wykonawcy z Popowic; odwagę - mała Eleonora Flaga, która z powodu choroby koleżanek, jako solistka bardzo dzielnie reprezentowała Niepubliczną Szkołę Podstawową w Starym Sączu śpiewając kolędę „Zagraj dziecku kołysankę” czy wreszcie fantastyczny debiut - dzieci z Gołkowic. Po raz pierwszy wystąpiły w koncercie kolęd, ale jak efektownie, w tańcu anielskim i baśniowej scenerii!. W pięknych strojach (uszytych przez jedną z mam), trzy baletnice, sześć aniołeczków i jedna śpiewająca uczennica ze Szkoły Podstawowej w Gołkowicach zaprezentowały zjawiskowo piękny występ i oczarowały publiczność.
 
XII Koncert Kolęd zakończyło wręczenie dyplomów i krótkie podsumowanie. Dyplomy uczestnictwa wręczali: ksiądz prałat Alfred Kurek i właścicielka Zespołu Prywatnych Placówek Oświatowych w Starym Sączu p.Iwona Rams. W międzyczasie p.Jolanta Młodkowska-Czech podsumowywała, gratulując opiekunom, rodzicom i wykonawcom świetnie przygotowanych prezentacji, bardzo wysokiego poziomu artystycznego, a Prywatnemu Gimnazjum perfekcyjnie dopiętej strony organizacyjnej. Podziękowała ks.prałatowi Alfredowi Kurkowi za obecność i życzliwe towarzyszenie naszym koncertom; również dostrzeżonemu na widowni ks.Tomaszowi Chrupkowi, przyglądającemu się występom swoich wychowanków z Gimnazjum im.Juliusza Słowackiego. Życząc wszystkim pomyślności i wielu Bożych łask zakończyła zaproszeniem: „Do zobaczenia za rok!”
 
   Lista podziękowań wymaga jednak jeszcze uzupełnienia, bo nie wszystkie udało się wyszczególnić ze sceny. Należą się przede wszystkim Prywatnemu Gimnazjum, jego właścicielce, p.Iwonie Rams oraz wspomagającym w działaniach Dyrekcji i całemu Gronu za całokształt działań organizacyjno-administracyjnych; zawiadomienia szkół, opracowanie regulaminu, programu i konferansjerki, przyjmowanie zgłoszeń, rezerwację i dekorację sali i ufundowanie słodkich upominków dla wszystkich wykonawców.
 
Organizatorzy dziękują również:
- Dyrekcji Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari za udostępnienie sali na występy.
- Drukarni Starosądeckiej za przychylność i wychodzenie naprzeciw potrzebom.
- Panu Ryszardowi Garwolowi, operatorowi światła i dźwięku, za czuwanie nad bezawaryjnym przebiegiem koncertu
- Panu Janowi Czechowi za zaprojektowanie i wykonanie pięknych zaproszeń i dyplomów uczestnictwa oraz za skład komputerowy i grafikę pisma parafialnego „Z Grodu Kingi” pozwalającego i nasze Koncerty Kolęd i Pastorałek uwiecznić dla potomnych, i ocalić od zapomnienia.
 
    XII Koncert zakończmy wnioskami:
- Kolędy są nieśmiertelne, a polskie najpiękniejsze. Kolędowanie to jakby wędrowanie w stronę Boga. Małe koncerty to wielka rzecz w środowisku, pozwólmy, by ich fenomen bogacił życie kulturalne, ożywiał i kształtował nasze. Do zobaczenia za rok, jak Bóg da, jak pozwoli… A tymczasem z najlepszymi życzeniami zdrowia, szczęścia i pomyślności: POKÓJ LUDZIOM DOBREJ WOLI! (Jak w kolędzie, tak i wszędzie niechaj będzie i niech gości w naszych domach, w naszych szkołach, w kraju całym i w świecie - 2017 roku.)
Zanotowała Zofia Gierczyk
 
327409