Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

10-LECIE SCHOLI >BOŻE ŚWIATEŁKA<

Treść


.
„Okrągły jubileusz” w kaplicy Miłosierdzia Bożego
29.I. 2017. - godz. 15.30
10-LECIE SCHOLI „BOŻE ŚWIATEŁKA”
 
    Działająca przy parafii Bożego Miłosierdzia w Starym Sączu scholka dziecięca, w swoje dziesiąte urodziny, zgromadziła komplet publiczności: sympatyków, członków rodzin i przyjaciół. Nie mogło zabraknąć wśród nich i miejscowych kapłanów: ks.proboszcza Janusza Ryby, księży wikariuszy Janusza Stachonia i Łukasza Halady, a także, bardzo tu oczekiwanego, ks.Tomasza Stachela, obecnie proboszcza parafii pw. św.Michała Archanioła w Wierchomli Wielkiej. Jako wikariusz tutejszej parafii ksiądz Tomasz bardzo przysłużył się scholi, zyskał nawet miano jej ojca chrzestnego, będąc pomysłodawcą imienia „Boże Światełka”. Nazwa tak się spodobała i przyjęła, że również ich hymnem stała się piosenka o tym samym tytule.
     Wśród zaproszonych gości znalazł się wiceburmistrz Starego Sącza Kazimierz Gizicki oraz założyciele scholki parafialnej - państwo Marta Chojnacka i Janusz Chojnacki, przez 4 lata prowadzący jej zespół.
    Punktualnie o 15.30 u stóp ołtarza zgromadziła się, gotowa do występu, około 40 osobowa grupa dzieci. W jednolitych, błękitnych pelerynkach (podarowanych z okazji jubileuszu przez Księdza Proboszcza) „Boże Swiatełka” prezentowały się uroczyście i odświętnie. Towarzyszyli im opiekunowie, od 6 lat prowadzący scholę, państwo: Danuta Hejmej, Ewa Zięba i Marek Zięba.
    Reprezentując triadę prowadzących i w ich imieniu, p.Danuta przywitała serdecznie wszystkich zgromadzonych i wstępnie poinformowała o historii powstania i dniu dzisiejszym scholki, zapowiadając, że w dalszej części spotkania złoży sprawozdanie z minionych 10 lat funkcjonowania.
   Dowiedzieliśmy się więc, że schola działa, z krótkimi przerwami, od października 2007 r. do czerwca 2011 roku prowadzona przez państwo Martę i Janusza Chojnackich, a po ich rezygnacji, już szósty rok, przez wymienioną wyżej trójkę prowadzących. W tym też czasie scholka zaczęła odnotowywać coraz większą popularność, powiększając skład osobowy do obecnie liczącego ok. 40 członków. Przekrój wiekowy jest tu dość duży, ale korzystny, bo regułą stało się, że młodszymi uczestnikami opiekują się bardziej doświadczeni, co nie tylko daje efekty, ale i zespala grupę.
   Na pomoc i radę, ze strony ks.proboszcza Janusza Ryby i ks.Janusza Stachonia, mogą zawsze liczyć i prowadzący, i uczestnicy zajęć; próby odbywają się raz w tygodniu, w piątki o godz. 18.00 w salce na plebanii. Głównym celem scholi jest modlitewno-śpiewna oprawa niedzielnych Mszy św. dla dzieci, o godz. 10.00. Dodatkowym jeszcze - jest tworzenie rodzinnej atmosfery poprzez modlitwy w kościele, wspólne wyjazdy i wycieczki, kolędowanie, spotkanie ze św.Mikołajem, Dzień Dziecka; po prostu budowanie przyjacielskich więzi między sobą.
   Po tych wstępnych informacjach p.Danuta przedłożyła Księdzu Proboszczowi sprawozdanie z pracy scholi parafialnej „Boże Światełka” w latach 2007-2017. Odczytując przygotowany na piśmie tekst, zaczęła od stwierdzenia: „W ciągu tych 10 lat naszej działalności dużo się działo, pozwólcie Państwo, że wymienię”. I tu zaczęły się wyliczenia, które przedrukowujemy niżej, pozostając pod wielkim wrażeniem wkładu scholi w życie Kościoła i środowiska.
- Schola regularnie uczestniczy w niedzielnej Mszy św. dla dzieci oraz innych, ważnych dla parafii uroczystościach - rozpoczęła Sprawozdawczyni.
- Na zaproszenie chóru Gospel z Nowego Sącza uczestniczyliśmy w koncercie w kinie „Sokół” w Starym Sączu.
- Zorganizowaliśmy „Koncert wdzięczności” poświęcony rodzinie - w kaplicy Miłosierdzia Bożego.
- Na zaproszenie młodej pary, schola śpiewała podczas ślubów w naszej kaplicy i w parafii Piwniczna - Kosarzyska.
- Na zaproszenie rodziców księdza prymicjanta wystąpiliśmy podczas prymicji w Barcicach.
- Wyśpiewaliśmy Koncert kolęd dla emerytowanych nauczycieli w Gimnazjum w Starym Sączu.
- 2.XII 2012 r. - Zorganizowaliśmy koncert „Śpiewam Tobie Panie” w kinie „Sokół” w Starym Sączu.
- Przedstawiliśmy montaż słowno-muzyczny: „Miłosierdzie Boże nie zna granic” w kaplicy Miłosierdzia Bożego.
- Przygotowaliśmy oprawę muzyczną podczas peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego w naszej parafii oraz podczas Mszy św.pierwszokomunijnych.
- Wystąpiliśmy z koncertem pieśni oazowych na Jaworzynie Krynickiej, w „Gospodzie” u p. Popardów.
- 10.XI 2013 r. zorganizowaliśmy w kinie Sokół koncert dla mieszkańców Starego Sącza, zatytułowany: „Idziemy razem”.
- Czerwiec 2014 r. z okazji kanonizacji papieża Jana Pawła II dwukrotnie przedstawiliśmy montaż słowno-muzyczny: „Jan Paweł II - Ten, który nie bał się być świętym.”
- 4.VI 2016 r. schola reprezentowała Stary Sącz w I Przeglądzie Zespołów i Scholi Parafialnych „Scholiada 2016” organizowanym przez Starostwo Powiatowe oraz wydawnictwo diecezjalne „Promyczek” - przy Ołtarzu Papieskim w Starym Sączu.
- Realizujemy się też na niwie teatralnej, przygotowując spektakle:
 - 4.VI 2015 r. w kinie Sokół odbyła się premiera spektaklu na podstawie „Tryptyku rzymskiego” Jana Pawła II, pod honorowym patronatem burmistrza Starego Sącza Jacka Lelka.
- 3.IV 2016 r. w tymże kinie i pod tym samym patronatem, na podstawie własnego scenariusza      odbyła się premiera spektaklu: „ Jezu, ufam Tobie. Jakże wielkie jest Twoje miłosierdzie.” Na życzenie mieszkańców spektakl został powtórzony w drugim terminie.
 
   Bardzo dobre przyjęcie przez publiczność oraz pomoc i zaangażowanie dzieci i młodzieży, rodziców, księży i wiernych słuchaczy dopingują nas do dalszej pracy; w przygotowaniu mamy następne dwa spektakle, toteż dziękując za dotychczasową pomoc, prosimy o dalszą współpracę. Staramy się trwale wpisywać w historię naszej wspólnoty parafialnej i w życie naszego miasta.
W swoim zbiorze mamy opracowanych 116 pieśni na różne okazje
 Usiłujemy, jako grupa, stworzyć jak najlepszą wspólnotę, czyli taką małą rodzinkę Dzieci Bożych. Dziękujemy ks.Proboszczowi za wszelkie dobro skierowane w naszą stronę… Przepraszamy za niedociągnięcia… Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy przez śpiew, bo kto śpiewa, ten dwa razy się modli - zakończyła p.Danuta Hejmej
 
Kolejnym punktem uroczystości stało się wręczenie symbolicznych Złotych Medali najbardziej zasłużonym dla scholi osobom; otrzymali je: państwo: Marta i Janusz Chojnaccy, księża: Tomasz Stachel, Janusz Stachoń, Łukasz Halada i p.Maciej Dobrowolski. Księdza proboszcza Janusza Rybę uhonorowano natomiast, specjalnie wygrawerowaną, pamiątkową statuetką od scholi.
.

(Fot.: Aneta Mamala)
.
  Teraz już przyszła pora na występ, dyrygowany przez p.Danutę, z akompaniamentem instrumentalnym, a często i głosowym p.Marka. Prawie godzinny, entuzjastycznie i radośnie wykonywany koncert, zaskakiwał urozmaiconym repertuarem, melodyjnością i głębią treści. Wychodząc od tematyki bożonarodzeniowej, kolędami i pastorałkami wprowadził w świąteczny nastrój, apelując, by być dla siebie jak siostra i brat. Przechodząc do tematyki poważniejszej i tkliwszej, pieśniami o miłosierdziu Bożym napełnił świątynię i serca słuchaczy. W trzeciej zaś części, najczulej i najserdeczniej „Boże Światełka” wyśpiewały swą miłość do Matki Najświętszej.
   Koncert zakończyło przekazanie podziękowań, w pierwszym rzędzie Panu Bogu, bo wszystko jest od Niego, a następnie rodzicom i dziadkom za miłość; kapłanom, Urzędowi Miasta, panom kościelnemu i organiście za wszelką okazaną życzliwość i pomoc. Gromkie „Życzymy, życzymy…” popłynęło w serdecznej dedykacji dla wszystkich.
   Podziękowań ciąg dalszy nastąpił już po koncercie; byłym uczestnikom scholi Brązowe Medale, jako pamiątkę uczestnictwa, ufundowali i wręczyli rodzice. Gorące podziękowania wszystkim państwu Sponsorom, w imieniu opiekunów i dzieci, złożyła p.Danuta.
Pod adresem Opiekunów i Scholi padły słowa wdzięczności i życzeń; od Księdza Proboszcza z prośbą o kontynuowania dzieła, od wiceburmistrza Kazimierza Gizickiego, by we wszelkich poczynaniach wspierała zawsze św.Kinga, patronka miasta. Do serdecznych podziękowań i wyrazów uznania ze strony rodziców, ich reprezentantka dołączyła tę piękną maksymę, w tym przypadku sprawdzającą się całkowicie, że prawdziwe człowieczeństwo to obdarowywać siebie innymi, żyć dla innych, być z nimi i potrafić się poświęcać.
  Jubileusze skłaniają do podsumowań i ocen; stając się miernikami wartości i wzorami postępowań. Przyglądając się 10 letniej działalności opiekunów scholi „Boże Światełka” widać wyraźnie, jak się powinno żyć i co wybierać, by czuć się potrzebnym i dowartościowanym. Trzeba po prostu „przyjrzeć się swojemu powołaniu”, wypełniać życie czymś pożytecznym i ważnym; cel i sens mieć zawsze przed oczami i nie żałować na to sił ani czasu. Tworzyć więzi, być wśród ludzi, otwierać się na siebie, dzielić się talentami, kochać to, co się robi i robić to najlepiej jak się potrafi.
  Życzmy sobie, aby w nowym roku w jak największym stopniu nam się to udawało, a naszej Scholi, gratulując sukcesów, życzmy wytrwałości, radości śpiewania na chwałę Bożą, doskonalenia umiejętności i osiągania coraz wspanialszych efektów.
Zofia Gierczyk
 
327409