Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

W starosądeckiej parafii przed II wojną światową

Treść


.
W STAROSĄDECKIEJ PARAFII
PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ
 
     O tym, że w dwudziestoleciu międzywojennym bardzo prężnie działała i rozwijała się Akcja Katolicka przy starosądeckiej parafii świadczą m.in. materiały publikowane w ówczesnych czasopismach, w tym religijnych. Jednym z takich katolickich czasopism diecezjalnych była „Nasza Sprawa”. To w niej w 1936 r. pojawił się interesujący i budujący tekst ze starosądeckiej parafii. Z poniżej prezentowanej notki informacyjnej wynika, że Parafialna Akcja Katolicka w Starym Sączu wybudowała własny budynek zwany „Domem Katolickim” dzięki inicjatywie i ogromnemu zaangażowaniu ks.Józefa Fryza. Nadto starosądecka Parafialna Akcja Katolicka przyjęła i zorganizowała dla 70 dzieci ze Śląska (Bytomia i Zaborza) kolonię letnią. Kolonistom dzięki ks. kanonikowi Kondelewiczowi zorganizowano rekolekcje wraz ze Spowiedzią św. i Komunią św. Na kolonii panował duch iście chrześcijański. Zadbano dla młodzieży oprócz wypoczynku ciała także i codzienną Eucharystię, co było nie do pomyślenia w powojennych czasach komunistycznych.
Pojawiła się też informacja, że negliż letników udających się nad wodę gorszył starosądeczan. Oto tekst tejże informacji.
 
Ze Starego Sącza
 
    Akcja Katolicka w naszej parafji rozwija się pomyślnie, Oddział KSM. liczy 103 członków i 111 kandydatów. Oddział KSK. 58 członkiń. Oddział KSMż. 20 członkiń i 10 kandydatek, a Oddział KSMm. 20 członków i 15 kandydatów.
Do czasu wykończenia Domu Katolickiego udzieliły Siostry Klaryski trzy lokale w klasztorze na zebrania Akcji Katolickiej i na świetlicę. Dom Katolicki jest już pod dachem.
Zawiera on obszerną salę i 6 pokoi; dobudowuje się jeszcze scenę, garderobę i mieszkanie dla dozorcy. Na razie brak funduszów powstrzymał dalszą budowę Domu, którą prowadził ks.Józef Fryz. Z okazji jego przeniesienia wyrażamy mu podziękowanie za trudy, jakie poniósł przy budowie tego Domu.
Przybyły do nas na kolonję dzieci z Niemiec, w liczbie 70-ciu, przeważnie z Bytomia i Zaborza. Opiekunem kolonji jest dyr.p.Mazur, a kierownikiem p.Mieczysław Januszewski. Młodzież ta przystąpiła do Sakramentów św. po rekolekcjach, udzielonych przez ks.kan.Kondelewicza, a do pierwszej Komunji św. przygotował je ks.prefekt Piwniczki z Sosnowca. Młodzież ta uczęszcza codziennie rano do kościoła na Mszę św. i wieczorem na wspólny pacierz.
    Mamy też do zanotowania gorszący objaw. Niektórzy letnicy i letniczki udają się w strojach kąpielowych drogą publiczną do kąpieli, która jest oddalona o 2 kilometry od miasta. Fakt ten wywołuje oburzenie.
    Zmarli członkowie Akcji Katolickiej w Starym Sączu:
Uczkiewicz Walenty + 3 czerwca 1936, Tomasik Jakób + 5 czerwca 1936. R.i.p.!. („Nasza Sprawa”, R. 4:1936, nr  31, s.430-431)
Paweł Glugla
 
327409