Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Gminny Konkurs Plastyczny o nagrodę Burmistrza Starego Sącza

Treść


.
Gminny Konkurs Plastyczny o nagrodę Burmistrza Starego Sącza
„CZASOPISMO Z GRODU KINGI - CZYTELNIKOM
W JUBILEUSZOWYM ROKU SWEJ PATRONKI”
 
   Z okazji jubileuszu dwudziestolecia „Z Grodu Kingi” - czasopisma starosądeckich parafii, postanowiliśmy zorganizować konkurs plastyczny na wykonanie okładki do tego jubileuszowego numeru.
Tym sposobem pragnęliśmy zaangażować starszych uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy do ich aktywnego włączenia się w obchody Roku Świętej Kingi w Starym Sączu.
W imieniu Redakcji zwróciłam się do burmistrza Jacka Lelka o objęcie honorowym patronatem tego przedsięwzięcia i ufundowanie nagród.
Prośba została przyjęta życzliwie i z wielką serdecznością.
Zwróciłam się również do plastyczki p.Bogumiły Pasoń - nauczycielki plastyki w Szkole Podstawowej nr 1 im.Ks.prof.Józefa Tischnera w Starym Sączu i jednocześnie współzałożycielki naszego czasopisma o pomoc w zorganizowaniu tego konkursu. Także z Jej strony pomysł został bardzo dobrze przyjęty i rozpoczęłyśmy przygotowania do jego realizacji. Za wszelkie starania składam Jej tą drogą serdeczne podziękowania.
Nakreślone zostały cele konkursu:
- pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników,
- wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej,
- wyrabianie poczucia estetyki,
- inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki,
- poszerzanie wiedzy na temat czasopisma „Z Grodu Kingi”, jako symbolu małej ojczyzny, opisującego nasze miasto i region - tak jego historię jak i dzień dzisiejszy,
 - kształtowanie postaw patriotycznych i religijnych.
 
   Celem konkursu było zaprojektowanie pracy, którą organizatorzy mogliby wykorzystać, jako okładkę jubileuszowego numeru „Z Grodu Kingi”.
Chcieliśmy, aby na tejże okładce nie zabrakło takich akcentów, jak:
- widok Starego Sącza,
- Święta Kinga,
- elementy graficzne związane z czasopismem, w powiązaniu z jego patronką,
- znaczące postaci związane z czasopismem lub przedstawiane w nim.
 
Mieliśmy nadzieję, że uczestnicy konkursu wykażą się znajomością treści opisywanych w czasopiśmie „Z Grodu Kingi” a także kreatywnością i pomysłowością.
Warunki uczestnictwa przedstawiliśmy następująco:
- konkurs adresowany był do dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Stary Sącz.
- prace mogły być wykonywane m.in. na zajęciach szkolnych, klubowych i świetlicowych.
- format prac to kartka A4. Każdy uczeń mógł wykonać jedną pracę.
.

Jedna z pierwszych okładek gazetki autorstwa Bogumiły Pasoń
.
Pracę należało zabezpieczyć koszulką lub teczką oraz czytelnie opisać.
Udział w konkursie był równoważny ze zgodą uczestnika na publikację jego imienia i nazwiska, jako potencjalnego laureata w czasopiśmie „Z Grodu Kingi”.
Prace mogły być wykonane w następujących technikach:
- rysunek
- malarstwo
- collage (z materiałów papierniczych, z możliwością wprowadzenia elementów pracy komputerowej, bez wykorzystania elementów roślinnych)
 
Prace można było składać do piątku 12 maja w „Galerii pod 5” lub w „Galerii pod Gniazdem”.
Na konkurs dostarczono 47 prac uczniów z trzech szkół: Szkoły Podstawowej im.Świętej Kingi w Popowicach oraz Szkół Podstawowych w Barcicach i Starym Sączu.
   Dnia 15 maja w „Galerii pod 5” zebrało się jury w składzie: ks.prałat Alfred Kurek - inicjator powstania czasopisma „Z Grodu Kingi” i jego wieloletni asystent kościelny, Bogumiła Pasoń, Ewelina Wiśniewska - kierownik „Galerii pod 5” i niżej podpisana Jolanta Młodkowska-Czech.
 
Finalistami Konkursu zostali uczniowie:
z Popowic: Aleksandra Korona klasa 5
z Barcic: Adrian Łabuda 5a, Kacper Cisowski 5b, Mariusz Bielak 5c, Dariusz Gorczowski 5c, Sylwia Izworska 5a, Dakota Pazgan 4b, Kacper Zelek 4b
ze Starego Sącza: Szymon Malinowski 4d, Dawid Bocheński 4d, Aleksandra Górska 6c, Emilia Deja 4a, Zuzanna Obrzud 6d, Wiktoria Bielawska 5a, Patrycja Marczyk 5c, Patryk Jawor 4c, Elżbieta Padula 6c, Aleksandra Sztafa 6d, Beniamin Buchman 6a, Katarzyna Waligóra 4d, Łukasz Dyrda 5d, Jakub Biskup 5d, Pola Pietrzak 6b, Magdalena Zielińska 4c.
 
Oto wyniki rozstrzygnięcia Konkursu:
            I miejsce: Aleksandra Sztafa 6d
            II miejsce: Mariusz Bielak 5c Barcice
                 Szymon Malinowski 4d Stary Sącz
            III miejsce: Kacper Cisowski 5b Barcice
                 Emilia Deja 4a Stary Sącz
                 Wiktoria Bielawska 5a Stary Sącz
            Wyróżnienia:
ze Starego Sacza: Łukasz Dyrda 5d, Dawid Bocheński 4d, Aleksandra Górska 6d, Pola Pietrzak 6b, Patryk Jawor 4c, Katarzyna Waligóra 4d, Jakub Biskup 5d, Elżbieta Padula 6b
z Barcic: Adrian Łabuda 5a,
z Popowic: Aleksandra Korona klasa 5,
 
   Wernisaż pokonkursowej wystawy prac, wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów odbędzie się w „Galerii pod Gniazdem” w czwartek 8 czerwca 2017 r. Relację z tego spotkania zamieścimy w kolejnym numerze „Z Grodu Kingi”.
    Wszystkim uczestnikom konkursu za podjęty trud, poświęcony czas, w imieniu p.Burmistrza, organizatorów i jury, tą drogą najserdeczniejsze podziękowania i gratulacje składa
Jolanta Czech
 
324583