Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Życzenia

Treść


.

Z Tobą umarliśmy na krzyża drzewie
I z Tobą żyć będziemy zmartwychwstali -
Ty jesteś Życiem. Kto uciekł do Ciebie,
Ten się ocalił.
Wojciech Bąk
 
    Rozradowani ZMARTWYCHWSTANIEM PANA, życzymy sobie wzajemnie, abyśmy utkwili wzrok w Chrystusowym Obliczu, rozpoznając Jego tajemnicę w zwyczajnej bolesnej drodze Jego Człowieczeństwa, aż ujrzymy Boski blask, objawiony ostatecznie w Zmartwychwstałym, bo to jest zadanie każdego ucznia Chrystusa (św. Jan Paweł II).
    Otwórzmy więc oczy swego serca, byśmy zdołali tak właśnie ujrzeć Pana. Otwórzmy duszę, by zagościło w niej wielkanocne ALLELUJA z całą nadzieją, ze zwycięskim pokojem, z wiarą, że w naszym zwyczajnym, codziennym czasem bolesnym trudzie życia prawdziwe dobro zawsze zwycięża; z wiarą żywą, pełną czynów miłości, którą poniesiemy tym, co stracili nadzieję, by mogli usłyszeć to wezwanie:
POWSTAŃ, Ty, który się rozczarowałeś.
POWSTAŃ, Ty, który już straciłeś nadzieję.
POWSTAŃ, Ty, który przyzwyczaiłeś się do szarości i już nie wierzysz, że można zbudować coś nowego.
POWSTAŃ, ponieważ Bóg stwarza wszystkie rzeczy nowe.
POWSTAŃ, Ty, który przyzwyczaiłeś się do Bożych darów.
POWSTAŃ, Ty, który zapomniałeś o zdolności dziwienia się.
POWSTAŃ, Ty, który straciłeś ufność, by mówić do Boga “Ojcze‘.
POWSTAŃ i powróć do pełni podziwu dla Bożej dobroci.
POWSTAŃ, Ty, który cierpisz.
POWSTAŃ, Ty, któremu wydaje się, że życie tak wiele Ci odmówiło.
POWSTAŃ, kiedy czujesz się wyłączony, opuszczony, na marginesie.
POWSTAŃ, ponieważ Chrystus objawił Ci swoją miłość i przechowuje dla Ciebie nieoczekiwaną możliwość realizacji.
POWSTAŃ. (św. Jan Paweł II).
 
    Przeżywając święty czas Triduum Paschalnego oraz Wielkanocny Poranek, my księża starosądeckich parafii życzymy, aby Chrystus, który zwyciężył na drzewie krzyża i wyszedł żywy z grobu, przenikał serca światłem swojej potęgi i napełniał je radością płynącą z faktu, że On skruszył więzy śmierci.
 
Księża starosądeckich Parafii
.
*  *  *

Niech światło Chrystusa zmartwychwstałego rozprasza ciemności, a prawda o zmartwychwstaniu wpływa na Wasze życiowe wybory, obdarza łaską, wnosi pokój i nadzieję do Waszego życia. Radosnego przeżywania świąt Wielkanocy i głębokiej wiary w tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa, która daje siłę i wolność

- życzą: Ewa Zielińska - przewodnicząca Rady Miejskiej,
Jacek Lelek  - burmistrz Starego Sącza,
Kazimierz Gizicki - zastępca burmistrza Starego Sącza

 

324502