Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

OTWARCIE NOWEJ SIEDZIBY BIBLIOTEKI

Treść


.
„Książka, podobnie jak koło, jest wynalazkiem doskonałym,
którego nic nie jest w stanie zastąpić. Postrzegana jest,
 jako swego rodzaju „koło” ludzkiej wiedzy i wyobraźni”.
Umberto Eco
 
OTWARCIE NOWEJ SIEDZIBY BIBLIOTEKI
 
    Agata Kornhauser-Duda - Pierwsza Dama RP 2 marca 2018 r. oficjalnie otworzyła nową siedzibę starosądeckiej biblioteki. Objęła również tę placówkę swoim patronatem.
Na wstępie zebranych powitał burmistrz Jacek Lelek, a dyrektor Maria Sosin zaprezentowała historię biblioteki.
Starosądecka placówka, obchodząca w tym roku jubileusz siedemdziesięciolecia działalności, łączy na różnych płaszczyznach tradycję i nowoczesność. Obecna jej siedziba jest efektem rozbudowy willowego budynku, który wybudowany został przy ul.Mickiewicza na początku XX w. przez starosądeckiego adwokata Edwarda Seuchtera, jako budynek mieszkalny dla rodziny, a później mieścił szkołę rolniczą.
Po przebudowie, podczas której nowa część, sprytnie połączona została z budynkiem „seuchterówki”, powstało kilkaset metrów przestrzeni otwartej na ogród, mieszczącej na dwóch poziomach salę wystawową, czytelnię, stanowiska komputerowe i część przeznaczoną dla dzieci.
 
   „Książki, zwłaszcza w czasach zniewolenia, były dla Polaków pomocą w zachowaniu tożsamości. Dodawały otuchy, przybliżały historię, a przede wszystkim były nośnikiem polskości. Z kolei w niepodległej Rzeczypospolitej były fundamentem rodzącego się nowoczesnego społeczeństwa” - mówiła Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda podczas uroczystości otwarcia nowej siedziby Powiatowej i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej im.Wiktora Bazielicha w Starym Sączu.
- „Nowoczesna biblioteka to okno na świat, miejsce, gdzie można korzystać z zasobów Internetu i - co ważne - uczyć się wyszukiwania informacji - podkreślała Pierwsza Dama, dodając, że jednym z najważniejszych zadań bibliotek jest wprowadzanie nowych technologii i nowych mediów:
Gratuluję takiego obiektu i takiego zaangażowania w tworzeniu miejsc, w których króluje kultura i książka, i które są dostępne dla wszystkich. Z wielką radością przyjechałam dzisiaj do Państwa. Wiem, że czytelnictwo w Starym Sączu jest na bardzo wysokim poziomie. Tym bardziej godne pochwały jest to, aby wspierać ten zapał i stwarzać czytelnikom wspaniałe miejsca do obcowania z kulturą”.
Agata Kornhauser-Duda podkreśliła także szczególną rolę bibliotekarzy, którzy przede wszystkim pomagają odnaleźć się czytelnikom w tysiącach tytułów i są przewodnikami po świecie książek, nauki i literatury, gorąco pozdrawiając pracowników wszystkich bibliotek w Polsce.
„Uczestnicząc w projektach promujących czytelnictwo, przede wszystkim w akcji Narodowego Czytania, przekonałam się, jaką jednoczącą moc ma wspólna lektura najważniejszych dzieł polskich pisarzy. Jak bardzo wspólne czytanie książek zbliża nas do siebie nawzajem. Bardzo bym chciała, żebyśmy skorzystali z tego potencjału. Żeby biblioteka była miejscem łączącym, zbliżającym, a także inspirującym” - powiedziała Agata Kornhauser-Duda.
Do tradycyjnego przecięcia wstęgi „rękę przyłożyli” również: burmistrz Jacek Lelek, dyrektor starosądeckiej biblioteki Maria Sosin, dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski, członek zarządu województwa Leszek Zegzda, starosta Marek Pławiak i wicewojewoda Józef Gawron.
W spotkaniu, poza wyżej wymienionymi, udział wzięli: Krzysztof Koehler - zastępca dyrektora w Instytucie Książki, zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki, radny wojewódzki Stanisław Pasoń, przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Zielińska, radny powiatowy Zenon Szewczyk, radni miejscy Starego Sącza, bibliotekarki ze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, projektanci biblioteki Anna Szewczyk-Świątek i Wojciech Świątek. Nie zabrakło oczywiście pracowników nowej placówki. Wykład „Biblioteka to inwestycja” wygłosił dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski, który stwierdził m.in., że: „trzy czwarte mieszkańców Starego Sącza korzysta z biblioteki. Na tle 20% osób korzystających z bibliotek w skali kraju to wyśmienity wynik. Ewenement. Gratuluję. Dziękuję władzom Starego Sącza, które myślą racjonalnie, bo budowa biblioteki to inwestycja, a nie koszt. Inwestycja najskuteczniej i najtaniej zaspokajająca potrzeby mieszkańców. To prócz wielu swoich funkcji pewien azyl społeczny”.
Obiekt poświęcił ks.dr Marcin Kokoszka.
W nowej bibliotece, oprócz liczącego około pięćdziesiąt tysięcy woluminów księgozbioru, znalazły się m.in. sale i pomieszczenia, które mogą być miejscem wydarzeń kulturalnych: czytelnia, sala kominkowa i sale warsztatowe.
Po Gołkowicach i Barcicach również Stary Sącz doczekał się siedziby biblioteki, która wzbudza zachwyt. Na rozbudowę i przebudowę tego obiektu Stary Sącz uzyskał dofinansowanie w wysokości 2 mln złotych. Inwestycję zrealizowano w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Siedzibę starosądeckiej biblioteki trzeba zobaczyć na własne oczy, najlepiej przychodząc pożyczyć książkę, albo skorzystać z innej bibliotecznej oferty.
Aneta Mamala
 
327409