Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Pielgrzymka do Warszawy

Treść


.
WARSZAWA 2018 r.
 
    Stowarzyszenie Świętej Kingi w Starym Sączu w dniach od 12 do 14 stycznia 2018 r. zorganizowało pielgrzymkę do Warszawy w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości Polski, połączoną z wizytą w Sejmie oraz Pałacu Prezydenckim.
    W dniu 12 stycznia 2018 r. wczesnym rankiem wyruszyliśmy w stronę Wojnicza, gdzie wsiadali ostatni uczestnicy pielgrzymki, w tym grupa z Dębicy oraz z Wojnicza wraz z księdzem Andrzejem Jedynakiem z Gromnika - wielkim patriotą, znawcą historii i miłośnikiem turystyki. Dalsza droga wiodła już w stronę Warszawy.
    Pierwszym zwiedzanym obiektem było sanktuarium Opatrzności Bożej oddane do użytku 11 listopada 2016 r. jako wotum wdzięczności Polaków za odzyskanie niepodległości. Ksiądz Andrzej odprawił Mszę św. a tamtejszy przewodnik oprowadził nas po całym obiekcie będącym Panteonem Wielkich Polaków.
    Około południa zwiedzaliśmy Pałac Prezydencki, który wywarł na nas ogromne wrażenie. Z przewodnikiem mogliśmy zobaczyć gdzie pracuje Pan Prezydent RP, gdzie mieszka, przyjmuje gości. Przechodziliśmy przez kaplicę pałacową, w której znajdowały się pamiątki ze spotkań Prezydentów RP z Papieżami oraz relikwie św. Kingi.
    Kolejnym punktem zwiedzania był budynek Sejmu i spotkanie z posłem Janem Dudą, który zaprosił nas na obiad do restauracji Sejmowej. Zwiedzając Sejm spotkaliśmy kilku znanych polityków, w tym p.Marszałka Seniora Pana Kornela Morawieckiego, który bardzo chętnie zatrzymał się i porozmawiał z naszą grupą.
    W sobotę rano wyjechaliśmy w stronę Ossowa na miejsce bitwy warszawskiej, gdzie obecnie znajdują się tablice i pomniki upamiętniające wydarzenia z 1920 r. Pan Mieczysław Witowski prezes Stowarzyszenia, a zarazem nieoceniony historyk i przewodnik zarówno przez całą drogę do Warszawy, jak i przez cały pobyt w Warszawie, opowiadał nam o historii Polski, o miejscach zwiedzanych tak i w tym miejscu przedstawił szczegółowy opis bitwy warszawskiej i wydarzenia z nią związane. Dodatkowo w drodze powrotnej do Warszawy, p.Janina Adamczyk przeczytała nam fragment opisu tej bitwy z wrażeniami osób, które naocznie brały w niej udział.
    Autorem i realizatorem planu bitwy warszawskiej był Marszałek Józef Piłsudski. Bitwa ta była decydującą bitwą wojny polsko-bolszewickiej a rozegrała się między 13 a 15 sierpnia 1920 r. na przedpolach Warszawy. Została określana „cudem nad Wisłą” i uznawana za 18-tą przełomową bitwę w historii świata, zadecydowała także o zachowaniu przez Polskę niepodległości, natomiast Europę uratowała przed bolszewizmem.
.

.
    Po powrocie do Warszawy zwiedzaliśmy centrum stolicy: ulicę Królewską, Grób Nieznanego Żołnierza, Krakowskie Przedmieście. Dalej spacerowaliśmy obok Pałacu Prezydenckiego, pomnika Józefa Poniatowskiego oraz Adama Mickiewicza, który nigdy nie był w Warszawie. Następnie mijaliśmy kościół akademicki św.Anny, kolumnę Zygmunta III Wazy, który przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy, ufundowaną przez syna Władysława. Dalsza droga wiodła obok pomnika Głowackiego, pomnika Małego Powstańca, Pałac Krasińskich do katedry Wojska Polskiego, gdzie zwiedzaliśmy muzeum Wojska Polskiego i uczestniczyliśmy we Mszy św., którą odprawił pielgrzymujący z nami ksiądz Andrzej. Po wyjściu z katedry w dalszym ciągu zwiedzaliśmy kolejne zakątki Warszawy - Barbakan, Stare Miasto, Syrenkę, plac Zamkowy, Teatr Narodowy, pomnik Moniuszki.
   Po południu autokar przewiózł nas na Żoliborz do sanktuarium błogosławionego Jerzego Popiełuszki. Pani Barbara, naoczny świadek życia męczennika XX wieku z wielkim przejęciem opowiadała nam o życiu księdza Jerzego oraz o pamiątkach znajdujących się w tamtejszym muzeum. Po wyjściu z muzeum udaliśmy się do grobu błogosławionego księdza Jerzego, a następnie z powrotem wróciliśmy do centrum Warszawy.
    Po obiadokolacji przeszliśmy ulicą Świętokrzyską pod Pałac Kultury i Nauki i dalej na krótką wizytę do Złotych Tarasów.
   W niedziele po śniadaniu przejechaliśmy całą II linią metra od dworca Wileńskiego do ronda Daszyńskiego, którego częściowo wagony składane są w Nowym Sączu.
    Po wyjściu z metra udaliśmy się w stronę muzeum Powstania Warszawskiego utworzonego jako hołd wobec tych, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę i jej stolicę, pokazuje następnym pokoleniom Polaków sens tamtych wydarzeń. Muzeum mieści się w dawnej elektrowni tramwajów miejskich, a zostało otwarte 31 lipca 2004, w przeddzień 60. rocznicy wybuchu tego Powstania, przez ówczesnego prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego, który wielkim wysiłkiem i staraniami dążył do jego otwarcia. Czas w muzeum spędziliśmy na obejrzeniu filmu „Miasto ruin” oraz innych ciekawych przedmiotów, życiorysów, filmów zachowanych z tego okresu ukazujących terror i codzienne życie mieszkańców.
    W godzinach południowych autokar przewiózł nas na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, będący zabytkową nekropolią Warszawy. Cały teren Cmentarza to nie tylko pomnik historii, ale także skarbnicą rzeźby i małej architektury objętej ścisłą ochroną konserwatorską. Wśród pochowanych około 1 miliona osób, znajduje się wielu znanych i zasłużonych osób, w tym żołnierze powstań narodowych od insurekcji kościuszkowskiej do powstania warszawskiego, działacze niepodległościowi, wybitni pisarze, poeci, uczeni, artyści, sportowcy, lekarze, prawnicy, duchowni. Spośród znanych osobistości mamy panteon smoleński z grobem generała Franciszka Gągora (pochodzącego z Koniuszowej) oraz pomniki prof.Zbigniewa Religi, Danuty Szaflarskiej (aktorki urodzonej w Kosarzyskach) i sądeczanina Józefa Oleksego.
   I tak w godzinach popołudniowych wyruszyliśmy w stronę Nowego i Starego Sącza. Jednakże nie był to jeszcze koniec pielgrzymki. Po drodze w okolicach Radomia w pięknej regionalnej restauracji „U Antoniego” czekał gorący posiłek, a ostatnim punktem było zwiedzanie i Msza św., odprawiona przez ks.Andrzeja w intencji wszystkich pielgrzymów, w sanktuarium św.Kingi w Nowym Korczynie. W trakcie kazania ks.Andrzej zaznaczył, że tak jak zorganizowanie pielgrzymki wymagało nie lada znajomości i pomocy życzliwych ludzi, tak i my na co dzień mamy szukać znajomości u naszych patronów i świętych. Po Mszy św. ks.Grzegorz Kowalik skierował kilka słów do nas, nawiązując do życia św.Kingi w Nowym Korczynie oraz udzielił błogosławieństwa relikwiami św.Kingi.
   Za tak podniosły charakter pielgrzymki i możliwość przebywania w miejscach o wielkim znaczeniu historycznym składamy ogromne podziękowania p.Mieczysławowi Witowskiemu - prezesowi Stowarzyszenia Świętej Kingi w Starym Sączu, który nie tylko zorganizował całość pielgrzymki, ale był jej nieustannym przewodnikiem. Zarówno do Warszawy jak i w drodze powrotnej a także przez cały pobyt w stolicy przybliżał nam odległe lata naszej historii, opowiadał o widzianych z okien autokaru, czy też pieszo mijanych miejscach o wielkim znaczeniu historycznym, kulturowym, architektonicznym i społecznym. W miejscowościach mijanych po drodze wspominał o historii ich powstania, wydarzeniach, jakie miały miejsce i ciekawostkach dotyczących danego regionu.
   Serdecznie dziękujemy księdzu Andrzejowi Jedynakowi z Gromnika, który ubogacał pielgrzymkę pod względem duchowym oraz uzupełniał o ciekawostki historyczne i walory turystyczne zwłaszcza ziemi kieleckiej.
   Podziękowania składamy także p.Piotrowi, który przez pełne trzy dni zasiadał za sterami autokaru, omijając wszelkie nierówności i niedogodności na drogach bezpiecznie i zwinnie przejechał całą drogę.
    Koszty wyjazdu byłyby znacznie wyższe gdyby nie hojność sponsora, któremu również gorąco dziękujemy. Jest to Sądecka Grupa Producentów Owoców i Warzyw „OWOC ŁĄCKI" sp. z o.o. w Łącku na czele z p.Janem Golonką - prezesem spółki, który nie tylko wsparł nas finansowo, ale także zaopatrzył nas w jabłka i soki.
Opracowała: MP
 
327409