Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Pogrzeb śp. Marii Zimowskiej

Treść


.
UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE
śp.MARII ZIMOWSKIEJ
mamy księdza biskupa Zygmunta Zimowskiego

24 listopada 2006 roku w Mędrzechowie koło Dąbrowy Tarnowskiej odbyły się uroczystości pogrzebowe mamy ordynariusza diecezji radomskiej - ks.biskupa Zygmunta Zimowskiego. Tu, w pobliskim Kupieninie, na nadwiślańskiej ziemi urodził się Ksiądz Biskup.
Na początku Mszy św. w miejscowym kościele parafialnym został odczytany telegram papieża Benedykta XVI do biskupa Zimowskiego zapewniający o modlitewnej pamięci i życzący wszystkim bliskim Zmarłej, “aby nie gasła w sercu ... nadzieja płynąca z głębokiej wiary”. Podobny list skierował do księdza biskupa nuncjusz apostolski arcybiskup Józef Kowalczyk podkreślając, że Maria Zimowska w swoim życiu budowała “Kościół domowy na fundamencie wartości chrześcijańskich”. Swojego wsparcia, w chwili pożegnania z najbliższą osobą, udzielili Ordynariuszowi radomskiemu również przybyli z Rzymu dawni, wieloletni współpracownicy z Kongregacji Nauki Wiary. Odczytane zostały także słowa, nieobecnego w Polsce, ordynariusza diecezji tarnowskiej ks.biskupa Wiktora Skworca.
Mszy pogrzebowej przewodniczył ks.kardynał Franciszek Macharski, a homilię wygłosił bp Stanisław Budzik. Mówiąc o zmarłej Marii Zimowskiej podkreślił, że całe swoje życie (przeżyła ona 95 lat) “była blisko Boga i Kościoła”. Na cmentarzu słowa modlitewnej pociechy skierował do rodziny i zebranych ks.kardynał Stanisław Dziwisz. Znaczenie “ostatecznego przejścia” człowieka (jak nazwał śmierć Jan Paweł II) ukazał on przypominając jeszcze raz ostatnie chwile na ziemi sługi Bożego Jana Pawła II.
Wśród współcelebrujących Mszę św. byli też bskupi z diecezji radomskiej, tarnowskiej, częstochowskiej, łódzkiej, sosnowieckiej, sandomierskiej i zamojsko-lubaczowskiej.
W pogrzebie uczestniczyła liczna grupa ojców paulinów z Jasnej Góry wraz z podprzeorem klasztoru jasnogórskiego o.Sebastianem Mateckim oraz przedstawiciele opactwa cystersów z Wąchocka z nowo wybranym opatem o.Eugeniuszem Augustynem. Swą modlitwę w intencji Zmarłej ofiarowały także osoby konsekrowane z wielu innych zgromadzeń.
Swoją obecność na pogrzebie zaznaczyli reprezentanci uczelni katolickich naszego kraju: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Warszawy.
W 1973 roku po przyjęciu święceń kapłańskich ks.biskup Zygmunt Zimowski pełnił funkcję wikariusza w parafii Stary Sącz, stąd na uroczystości pogrzebowe udała się delegacja kapłanów naszego dekanatu na czele z dziekanem - ks.prałatem Alfredem Kurkiem. Wraz z ponad 300 kapłanami, przybyłymi na uroczystość, brali oni udział w koncelebrze Mszy pogrzebowej.
Ponadto w uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz państwowych - parlamentarzyści, gospodarze miasta Radomia oraz władze samorządowe różnych miejscowości.
Ponieważ ks.biskup Zygmunt Zimowski jest duszpasterzem Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, ze swoim duchowym opiekunem chciały być w tym dniu szkoły noszące imię Wielkiego Papieża, tak z diecezji tarnowskiej jak i radomskiej. Obecne były delegacje szkół, młodzież oraz poczty sztandarowe.
Bezpośrednią transmisję z uroczystości pogrzebowych przeprowadziło radomskie Radio Plus.
.
Anna i Grzegorz Gorczowscy
324134