Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Kolędnicy misyjni 2006

Treść


.
TI INGA LO - ABY GO POZNAĆ
CZYLI KOLĘDNICY MISYJNI 2006
.
Stało się już tradycją naszej parafii, że wśród wielu kolędników, a niekiedy pseudo kolędników pojawią się i ci, którzy wyruszą na kolędniczy szlak, aby zanieść do naszych domów radość Bożego Narodzenia, ale także aby wspomóc misje, aby przywrócić nadzieję najuboższym tego świata. Łatwo jest rozpoznać tych misyjnych kolędników, bowiem ich kolędniczy ubiór wskazuje na najbardziej potrzebujących tego świata. W tegorocznej misyjnej kolędzie oprócz tradycyjnych postaci, jak Anioł, św.Józef, Maryja będzie także murzynek i latynos.
W tym roku kolędnicy misyjni wesprą kilka projektów, które związane są z pracą księży z naszej diecezji, którzy pracują w Republice Konga, Republice Środkowoafrykańskiej, Kamerunie, Brazylii, Peru i Białorusi oraz projekt papieski w ramach funduszu PDMD również dla Republiki Środkowoafrykańskiej. Może więc warto, zanim kolędnicy misyjni zapukają do naszych domów, dowiedzieć się przynajmniej bardzo krótko o zamierzonych projektach. Może wówczas nasze serca staną się bardziej otwarte i łatwiej przyjdzie nam wesprzeć to piękne dzieło misyjnej kolędy...
Projekt I został przysłany przez księży z parafii św. Antoniego w Bimbo z Republiki Środkowoafrykańskiej.
Ks.Bronisław Kowalik, ks.Marek Dziedzic i ks.Sławomir Głodzik zwracają się z prośbą o pomoc w wybudowaniu 10 niewielkich kaplic na terenie swojej parafii św.Antoniego w Bimbo. Prośbę tę motywują bardzo złymi warunkami do katechezy, w tych miejscowościach. Kaplice w tych wioskach, są wybudowane z błota i słomy, ale i tak przez ich dach widać piękne niebo. Wystarczy mały deszcz czy mocno świecące słońce, żeby katecheza się nie odbyła. Często też, w tych kaplicach, katechista w roli nauczyciela, przeprowadza alfabetyzację dzieci. Miejscowi chrześcijanie, odpowiadając na apel naszych misjonarzy, przygotowują: kamienie, piasek i wypaloną cegłę.
Projekt II przesłany przez ks. Mariana Pazdana z Republiki Konga.
W nowopowstającej parafii w Louvakou, którą obejmie od 1 października 2007 r. pragnie zbudować, z 2003 r.), dom dla dzieci Inzo ya kilengi, w którym dzieci z parafii Louvakou, z oddalonego o 30 km miasta Dolisie, będą mogły znaleźć trochę radości.
Projekt III został przysłany przez ks. Bogdana Piotrowskiego z Republiki Konga.
W tym samym kraju o pomoc, na formację katechetyczną dzieci i młodzieży podczas wakacyjnych turnusów, zwraca się ks.Bogdan Piotrowski z Brazzaville. Od dwóch lat parafia organizuje oazy dla Yambote (parafialne grupy dziecięce) z nauką katechizmu. Przez 10 dni, dzieci spędzają czas na modlitwie, nauce katechizmu i zabawie. Ponieważ zorganizowanie turnusu i utrzymanie dzieci przekracza możliwości finansowe parafii, ks. Bogdan zwraca się z prośbą o pomoc, w tym dziele, do kolędników misyjnych diecezji tarnowskiej.
Projekt IV przysłany przez świecką misjonarkę p. Ewę Gawin z Kamerunu.
Pragnie ona przyjść z pomocą dzieciom bez tożsamości czyli takim, które nie wiedzą kiedy się urodziły, bo nie mają aktu urodzenia, którego brak zamyka im drogę do wszelkiej edukacji.
Projekt V przysłany przez ks.Kazimierza Skórskiego z parafii w Bagre z Brazylii.
Projekt ma na celu włączyć aktywnie parafię w pracę społeczno-edukacyjną. Przedszkole wypełni, choć po części braki, które istnieją w naszej parafii, gdzie nawet połowa dzieci nie uczęszcza do przedszkola. Chodzi o dzieci z rodzin najbiedniejszych i wielodzietnych, obejmując je katechizacją
Chodzi też o stworzenie bazy i miejsca dla Duszpasterstwa Matki z Dzieckiem. Chcemy wyjść naprzeciw potrzebom dzieci i rodziców, ze wspólnot daleko oddalonych od parafii, udostępniając, w nagłych przypadkach, miejsce do zakwaterowania, odpoczynku, tworząc również tzw. bibliotekę zabawek.
Projekt VI przysłany przez ks.Pawła Paździocha z Peru:
W 2003 roku ks.Henryk Chlipała rozpoczął realizację projektu przedszkola (Wawahuasi) dla dzieci w slumsach, we wspólnocie o barwnej nazwie La Florida. Przedszkole przewidziane jest na 65 miejsc, z kuchnią, która będzie mogła wydawać odpowiednie posiłki. Projekt ten przeznaczony dla tych dzieci, które są zostawiane bez opieki i należytego wyżywienia, gdy rodzice wychodzą z domów, aby szukać pracy. W projekcie przewidziany jest również punkt medyczny i biblioteka, a także część, która będzie służyła wspólnocie jako kaplica.
Projekt VII przysłany przez ks.Andrzeja Dolańskiego z Białorusi:
Ks.Andrzej Dolański, pracujący na Białorusi, zwrócił się o pomoc na zorganizowanie wakacyjnych turnusów ewangelizacyjnych i spotkań, w ciągu roku, dla 40 dzieci.
Nietrudno zauważyć, jak wielkie są potrzeby w krajach misyjnych i jak bardzo misjonarze liczą na nasze wsparcie duchowe, ale także materialne. Trzeba, abyśmy na nowo uświadomili sobie, że wszyscy jesteśmy posłani, aby głosić Chrystusową Ewangelię. Niech więc przyjęcie kolędników misyjnych do naszych domów będzie znakiem, że chcemy uczestniczyć w misyjnym dziele Kościoła.
s.Wiktoriana
324134