Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Akcja Katolicka - sprawozdanie

Treść


.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PARAFIALNEGO ODDZIAŁU
AKCJI KATOLICKIEJ
przy parafii pw.św.Elżbiety Węgierskiej
w Starym Sączu za rok 2006
.
Liczba członków wzrosła w tym roku o 2 osoby i wynosi 43.
Praca w Stowarzyszeniu przebiegała według planu. Regularnie raz w miesiącu odbywały się spotkania formacyjne w oparciu o referaty opracowywane kolejno przez członków. Treści i tematy do referatów czerpano z ogólnopolskiego Biuletynu AK na rok 2006 pt.: “Ucząc się nadziei”. Stanowiły one inspirację do ciekawych dyskusji.
Jak co roku uczestniczyliśmy w pielgrzymkach organizowanych przez AK. Spotkania te miały miejsce: 17 czerwca - Jasna Góra (4 uczestników); 2 lipca - Tuchów (33 uczestników); 30 września - Pasierbiec (22 uczestników); 26 listopada - Tarnów - uroczystość Chrystusa Króla (3 uczestników). Staramy się również współpracować z innymi sąsiednimi oddziałami AK.
Niezapomnianym spotkaniem w poszerzonym gronie o członków AK z Czarnego Potoka i Barcic był opłatek, w ramach którego przeżywaliśmy wspólną Eucharystię, wymienialiśmy doświadczenia i śpiewaliśmy kolędy, przy skromnie ale pięknie nakrytych stołach.
Spotkania kulturalno-oświatowe dla środowiska to współudział w Dniu Seniora, Aukcja dzieł sztuki na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom, spotkanie dla chorych i niepełnosprawnych w rocznicę wyboru Ojca Świętego Jana Pawła II pt.: “Wielcy ludzie też cierpią”.
W tym roku przeżywaliśmy również wizytację ks.bpa Stanisława Budzika, który zapoznał się z naszą kroniką i wyraził słowa uznania dla naszej działalności.
Prace użyteczne, to wyrób stroików świątecznych, giełda prac, kolportaż czasopisma parafialnego, pomoc w caritasowej sprzedaży baranków i świec wigilijnych, okolicznościowe zbiórki, prowadzenie kroniki i Biblioteki Parafialnej, dostarczanie materiałów na stronę internetową AK.
Zarząd AK
.
Niech Bóg w swoim Synu błogosławi Wam na radosne święta
i Nowy Rok. Niech uczyni z Was narzędzie nadziei i pokoju.
Drogim Czytelnikom czasopisma parafialnego życzy POAK
.
324134