Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Zamyślenia nad Biblią

Treść


.

Aniołowie
.
Za nami święta Wielkanocne - czyli Zmartwychwstania Pana Jezusa. Pierwszymi zwiastunami faktu zmartwychwstania byli aniołowie, czytamy w Ewangelii św. Marka (16,). Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. ...  Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: «Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli».

Kim są aniołowie? Katechizm K.K. naucza: 329
Św.Augustyn, Enarratio in Psalmos, 103, 1,15: PL 37, 1348 - W całym swoim bycie aniołowie są sługami i wysłannikami Boga. Ponieważ zawsze kontemplują “oblicze Ojca... który jest w niebie” (Mt 18, 10), są wykonawcami Jego rozkazów, “by słuchać głosu Jego słowa” (Ps. 103, 20).
Wielokrotnie występują w Starym Testamencie po stworzeniu świata, wspomina Pismo św. o buncie aniołów, po grzechu pierworodnym zamykają raj ziemski Rodz. 3,  Wygnawszy zaś człowieka, Bóg postawił przed ogrodem Eden cherubów i połyskujące ostrze miecza, aby strzec drogi do drzewa życia.
Powstrzymują rękę Abrahama Rodz,22, Ale wtedy Anioł Pański zawołał na niego z nieba i rzekł: «Abrahamie, Abrahamie!» A on rzekł: «Oto jestem». [Anioł] powiedział mu: «Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! Prowadzą lud Boży: Opiekują się ludem wybranym K. Wyjścia 23,20 Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. Szanuj go i bądź uważny na jego słowa. Nie sprzeciwiaj się mu w niczym.
Towarzyszy prorokom (I król,19,5) Po czym (Eliasz) położył się tam i zasnął. A oto anioł, trącając go, powiedział mu: «Wstań, jedz!» 6 Eliasz spojrzał, a oto przy jego głowie podpłomyk i dzban z wodą. Zjadł więc i wypił, i znów się położył.  Powtórnie anioł Pański wrócił i trącając go, powiedział: «Wstań, jedz, bo przed tobą długa droga».
Życie Jezusa jest otoczone adoracją i służbą aniołów” Gdy wprowadza Pierworodnego mówi Bóg;(Heb.1, 6 Skoro zaś znowu wprowadzi Pierworodnego na świat, powie: Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży! Aniołowie śpiewają przy narodzeniu: I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: Łk.2 «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania».
Strzegą Jezusa w dzieciństwie: Mat.1. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło».
Służą Mu na pustyni: Mt 4, Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz». 11 Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu. Umacniają w agonii: Łk.22 Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go.  Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił,
Oznajmiają Zmartwychwstanie (jak podano wyżej)
Pocieszają i uspakajają Apostołów po wniebowstąpieniu. Dz. Apost 1, 10 Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. 11 I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba».
Opiekują się Kościołem, uwalniają apostołów z więzienia: Dz. Ap. 5, 17 Wówczas arcykapłan i wszyscy jego zwolennicy, należący do stronnictwa saduceuszów, pełni zazdrości  zatrzymali Apostołów i wtrącili ich do publicznego więzienia.  Ale w nocy anioł Pański otworzył bramy więzienia i wyprowadziwszy ich powiedział: 20 «Idźcie i głoście w świątyni ludowi wszystkie słowa tego życia!».
Życie ludzkie od dzieciństwa aż do zgonu jest otoczone opieką aniołów: Mat,18, 10 Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie Łk.16, Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany.
Pismo św. wymienia 9 grup aniołów. Najczęściej spotykani to aniołowie i archaniołowie (jak wyżej). W Starym Testamencie Cherubini i serafini. Św.Paweł w liscie do Kol.1, wymienia Trony, Panowania, Zwierzchności i Władze. “bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone”.
Według św.Dionizego Serafiny (hebr. seraphim - dosł. ogniści) - stoją najwyżej w hierarchii. Otaczają Tron Chwały nieprzerwanie śpiewając Święty, Święty, Święty).
Cherubiny (hebr. kerub) - nazwa Cherubinów oznacza dar poznania i uwielbienia Boga. Uosabiają one dobroć i potęgę Boga, są dawcami wiedzy.
Trony - przynoszą ludziom sprawiedliwość Boga.
Władze (Potęgi) - powstrzymują wysiłki złych duchów, chcących zagłady świata.
Moce - czynią cuda na ziemi.
Zwierzchności (Panowania) - ukazują majestat Boga, regulują obowiązki.
Księstwa - ochraniają wiarę i religię.
Archaniołowie - są zwiastunami, wysłannikami Boga, walczą ze złymi duchami w obronie świata (św.Michał Archanioł)
Według św.Bazylego Wielkiego Aniołowie - opiekują się narodami, miastami, ludźmi, przedmiotami, realizują plany Boże wobec człowieka. “Każdy ma swego Anioła Stróża, anioła jako opiekuna I stróża, by prowadził go do życia”
Nie zapominajmy o nabożeństwie do Anioła Stróża, który jest dany każdemu, dla pomocy i opieki: “Aniołom swym rozkazał. Aby cię strzegli” (Łk. 4,12)
Ks.Paweł Tyrawski
324018