Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Druga rocznica śmierci Jana Pawła II

Treść


.
“Umarł modląc się. Naprawdę zasnął w Panu”
Benedykt XVI
.
Wielki Poniedziałek 2 kwietnia 2007r.
DRUGA ROCZNICA ŚMIERCI JANA PAWŁA II
.
Polska i cały świat uczciły drugą rocznicę śmierci Jana Pawła II. W Rzymie podczas podniosłej ceremonii w bazylice św.Jana na Lateranie zamknięto pierwszą, diecezjalną fazę procesu beatyfikacyjnego polskiego Papieża. Za swego poprzednika modlił się Benedykt XVI.
- Każdy z nas nosi w sobie wielką lekcję przyjmowania krzyża i cierpienia. Każdy z nas pamięta tę wielką wiarę, która kazała Papieżowi, przy kolejnej próbie zastosowania środków nadzwyczajnych, powiedzieć: “Pozwólcie mi odejść do domu Ojca” - przypomniał w homilii, wygłoszonej podczas uroczystej Mszy św. w warszawskim kościele Wszystkich Świętych, abp Kazimierz Nycz. - Jak wielką trzeba mieć wiarę, aby takie słowa wypowiedzieć w pełnym i głębokim przekonaniu - pytał nowy metropolita warszawski.

Nie mogło zabraknąć nas także tutaj, w Grodzie św.Kingi, przy jedynym pozostawionym papieskim ołtarzu, gdzie powstaje Dom Pielgrzyma i działa Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im.Jana Pawła II, któremu dyrektoruje ks.Tadeusz Sajdak - niestrudzony organizator licznych imprez o charakterze religijno - pielgrzymkowo-turystycznym i wspaniale gromadzący wokół swoich poczynań młodzież, a także młodych duchem. To dzięki jego inicjatywom ten rocznicowy dzień pamięci miał tak imponujący przebieg i nacechowany był głęboką modlitewną refleksją.

Już od godziny 17.00 gromadzili się wierni, przyjechali uczniowie szkół noszących imię Jana Pawła II, by przypomnieć sobie przesłania z pielgrzymek papieskich do ojczyzny, w programie teatru Hagiograf z Krakowa, który przygotował montaż poetycko-muzyczny pt.: “Nie lękajcie się”.
Uroczysta Eucharystia w miejscu kanonizacji bł.Kingi, sprawowana pod przewodnictwem ks.bpa Wiktora Skworca, stanowiła główny akcent modlitwy. Przybyło ponad 4 tysiące wiernych. W koncelebrze wzięło udział 20 kapłanów, a w homilii ks.Biskupa usłyszeliśmy m.in.: “Tu poznajemy przyjaciela Jezusa, nie zapominając, że to także nasz przyjaciel. Jako Piotr naszych czasów nawiedził to miejsce, by powiedzieć tyle ważnych słów o rodzinie, o samorządzie, o świętości. Modlimy się o pieczęć świętości na księdze życia Jana Pawła Wielkiego”.
Po Mszy św. koncert dał Zespół Pieśni i Tańca “Krakus” działający przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Młodzież z zespołu “Pokolenie JPII”, działającego przy I Liceum Ogólnokształcącym i parafii św. Elżbiety w Starym Sączu, swoje rozważania zatytułowała: “Świadek miłosierdzia”, a kapela “Góralska ciupaga” z Łącka grała i śpiewała: “Naszemu Papieżowi”. Około godz. 20:30 młodzież duszpasterstwa akademickiego, działająca przy parafii Matki Bożej Niepokalanej przyprowadziła “Biały marsz” z Nowego Sącza, w którym uczestniczyło około dwa tysiące osób. Studenci przygotowali rozważania Tajemnic Światła, ulubionej papieskiej modlitwy różańcowej, którą poprowadził dla sześciotysięcznej rzeszy wiernych ks.Tadeusz Sajdak. Około godziny 21.37 ks.Dyrektor powiedział: “Jeszcze minuty pozostały do pamiętnej godziny. Za chwilę rozlegną się dzwony. W nas będą biły dzwony naszych serc”.
W godzinie narodzin dla Nieba sługi Bożego, Jego ulubioną pieśnią “Barka” rozbrzmiały starosądeckie błonia.
Jolanta Czech
322682